Methodiek 2 les 4: observatiemethoden

Methodiek 2 - Les 4
Observatiemethoden


Log alvast in op lessonup.com

en pak je huiswerk erbij
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Methodiek 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Methodiek 2 - Les 4
Observatiemethoden


Log alvast in op lessonup.com

en pak je huiswerk erbij

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hulpmiddelen bij observeren
 • Onewayscreen – spiegel glas​
 • Pen en papier​
 • Camera​
 • Spel/speelgoed​
 • Klok/timerstopwatch

Slide 3 - Slide

Programma les 4
 • Herhaling en thuisopdracht les 3: Stappenplan voor een observatie 
 • Lesdoelen les 4: Observatiemethoden 
 • Theorie en vragen over Observatiemethoden 
 • Afsluiting: evaluatie en huiswerkopdracht 

Slide 4 - Slide

stap 2: observatiedoel
Verzin een voorbeeld
van een doel

Slide 5 - Mind map

Herhaling en thuisopdracht les 3: 
Stappenplan voor een observatie 

Een observatiedoel is stap 2

Wat zijn de andere stappen van het observatieplan?


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Uitwerking 
Stappenplan voor een observatie
De aanleiding: ​
Rob speelt kort met hetzelfde speelgoed en is snel afgeleid bij andere activiteiten​
Observatiedoel/vraagstelling:
Na de observatie weet ik of Rob een korte spanningsboog heeft. Ik observeer hem tijdens 5 activiteiten.​
Concrete gedrag:
Hoe lang speelt Rob met hetzelfde speelgoed? Hoe lang doet hij mee met dezelfde activiteit?​
Observatiecategorie:
Fruitmoment, lego, verven etc.
Plaats en tijd: ​
Op de BSO tijdens activiteiten/speelmomenten​
Algemene gegevens:
Rob, 6 jaar, 3 dagen naar BSO, normale intelligentie, heeft niet zoveel andere kinderen bij wie hij aansluiting vindt​

Slide 8 - Slide

Uitwerking 
Stappenplan voor een observatie
Observatiecategorie (stap 5):


 Hoe lang dezelfde activiteit/speelgoed​                  Tijd​

Fruitmoment​                                                                    5 min​
Lego​                                                                                    10 min
Verven​                                                                                8 min
Verkleedkleren​                                                               10 min
Puzzel​                                                                                  7 min
Slide 9 - Slide

Observatiemethoden (stap 5)​
Theorie H7
​Wat is een observatiemethode?

een manier om planmatig en doelgericht te observeren

Slide 10 - Slide

Observatiemethoden (stap 5)​
Theorie H7
​Observeren doe je altijd volgens een methode. ​ 

​ 
1. Participerend
2. Niet-participerend
3. Gestructureerd​
4. Ongestructureerd​

Slide 11 - Slide

Wat betekent elke methode?
Participerend: 
je neemt zelf deel aan de situatie
Niet-participerend: 
je bent toeschouwer (onopvallend aanwezig)
Gestructureerd: 
je weet precies wat je gaat observeren en volgens welk systeem
Niet-gestructureerd: 
er ligt niet vast hoe je gaat observeren, je maakt van je aantekeningen later een verslag

Slide 12 - Slide

Welke vorm van observeren
zie je in de afbeelding
hiernaast?
A
Participerend
B
Niet-participerend

Slide 13 - Quiz

Welke vorm van
observeren zie je in
de afbeelding hiernaast?
A
Niet-participerend
B
Participerend

Slide 14 - Quiz

Opdracht in rooms
 • Bespreek de 4 methoden In tweetallen
 • Bedenk met elkaar per methode: 1 nadeel en 1 voordeel

 • Gebruik blz. 93 en 94
 • Na 10 minuten klassikaal bespreken
1. Participerend
2.  Niet-participerend
3. Gestructureerd​
4. Ongestructureerd​
timer
10:00

Slide 15 - Slide

Gegevens van de observatie vastleggen 
(hoort bij stap 5)​

Hoe ga je de gegevens van de observatie vastleggen? ​


 1. Beschrijvend ​(alles opschrijven wat je ziet per categorie)
 2. Observatieschema​
 3. Codeersysteem​ (codetaal)
 4. Beoordelingsschaal


Slide 16 - Slide

Voorbeeld observatieschema

Slide 17 - Slide

Voorbeeld beoordelingsschaal

Slide 18 - Slide

Huiswerkopdracht: gegevens vastleggen 

Lees hoofdstuk 7.3
Gegevens vastleggen op 4 manieren:
 1. Beschrijvend
 2. Observatieschema​
 3. Codeersysteem​ (codetaal)
 4. Beoordelingsschaal
  
 Bekijk het filmpje “Het geheime leven van een 4-jarige”. 
Kies 1 van de 3 kinderen (Aron, Bent of Sam) uit die je gaat observeren. 

Leg de gegevens vast op 3 manieren


Slide 19 - Slide

Evaluatie: hoe duidelijk is het
stappenplan voor observeren
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Het stappenplan observeren: waarover moet docent extra aandacht aan besteden in de volgende les?

Slide 21 - Open question