3.3 Regelmaat in tabellen

Maak 25
timer
5:00
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Maak 25
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Succescriteria
 • regelmaat ontdekken in een tabel
 • rc berekenen 

Slide 2 - Slide

Regelmatige toename en afname
 • In sommige tabellen is in de bovenste rij de toenamen= steeds hetzelfde.
 • Komt er in de onderste rij ook steeds hetzelfde bij?
 • Dan is er sprake van regelmaat.
 • Je kunt ook zeggen er is een regelmatige toename.

Slide 3 - Slide

Wel regelmaat
 • In de tabel is t de tijd in minuten en I de inhoud in liters.
 • Elke minuut komt er 3,5 liter bij.
 • De rc is 3,5. 

Slide 4 - Slide

Geen regelmaat
 • In de tabel is t de tijd in minuten en I de inhoud in liters.
 • Elke 2 minuten komt er niet hetzelfde bij. 

Slide 5 - Slide

Regelmatige toename en afname
 • Soms zie je niet direct of er regelmaat in de tabel is. 
 • Je kunt dan onderzoeken of er toch sprake is van regelmaat.
 • Dat gaat zo:
 • Je schrijft de toename of afname boven en onder de tabel.
 • Dan maak je steeds de deling toename onder : toename boven.

Slide 6 - Slide

Regelmatige toename en afname
 • Als de uitkomst steeds hetzelfde is,
 • dan is het een tabel met regelmaat.
 • De uitkomst van de deling is dan de richtingscoëfficiënt van de grafiek die erbij hoort.

Slide 7 - Slide

Voorbeeld
In de tabel van het zwembad is t de tijd in minuten en I de inhoud in m^3. 
Is er in de tabel sprake van een regelmatige toename? Zo ja, schrijf dan de richtingscoëfficiënt op van de grafiek die erbij hoort.

Slide 8 - Slide

Voorbeeld
In de tabel van de vijver is t de tijd in minuten en I de inhoud in m^3. 
Is er in de tabel sprake van een regelmatige toename? Zo ja, schrijf dan de richtingscoëfficiënt op van de grafiek die erbij hoort.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

aan het werk...
vierkant: 26, 27, 28, 29, 30, 31 + nakijken
cirkel : 28, 29, 30, 31, 32, 33 + nakijken
ster : 30, 31, 32, 33, 34 + nakijken

Slide 14 - Slide

Maak een foto van opgave 21

Slide 15 - Open question

huiswerk
vierkant: 26, 27, 28, 29, 30, 31 + nakijken
cirkel : 28, 29, 30, 31, 32, 33 + nakijken
ster : 30, 31, 32, 33, 34 + nakijken
PW H3 1 december

Slide 16 - Slide