29-09 2G, Intro + 1.2 writing

Welcome class 2G!

29-09-2022
English


M. Grooten
1 / 23
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome class 2G!

29-09-2022
English


M. Grooten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning van vandaag:

- Doelen van deze les
- Even voorstellen
- Verwachtingen
- Grammar (possessive pronouns) and Learnbeat
- Doelen checken en huiswerk


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelen van de les:
Aan het einde van de les...
- weet ik van wie ik les krijg op donderdag
- weet ik wat er van mij verwacht wordt tijdens de les
- weet ik hoe ik kan zeggen dat een voorwerp van mij is
- weet ik hoe ik moet zeggen als iets een bezit van iemand anders is

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

M. Grooten


Aanwezig: dinsdag en donderdag

marloes.grooten@elzendaalcollege.nl

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Who are you? What is something your classmates don't know about you yet?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Verwachtingen:
De docent:
De leerlingen:

Slide 7 - Slide

Ik verwacht van jullie dat je:
- je spullen op orde hebt 
- met respect met elkaar en mij omgaat
- niet eet of drinkt in de les (behalve water)
- stil bent als iemand anders praat 
- je vinger opsteekt als je iets wilt zeggen en wacht op je beurt

Planning van vandaag:

- Doelen van deze les
- Even voorstellen
- Verwachtingen
- Grammar  (past simple) + (present perfect) and Learnbeat
- Doelen checken en huiswerk


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Possessive pronouns: what do you already know

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Possesive pronouns
This is my car  --> This car is mine 

He is your brother --> that brother is yours 

That book is from him --> that book is his

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Possessive pronouns
= bezittelijke voornaamwoorden

Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 

Je kunt op 3 manieren zeggen dat iets van jou of iemand anders is 
--> 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Practice
In the next few slides, fill in the sentence using a possessive adjective/pronoun 

This car is her/hers
This is (he) _________ car

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Is this cup________?
A
your
B
yours

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

The coffee is ______
A
my
B
mine

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

He lives in _______ house
A
her
B
hers

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Don't stand on ______ foot!
A
my
B
mine

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

She goes to school with (she) _______ brother

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

(I) _______ husband and I want to go to Paris

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Now over to you!

Go to Learnbeat.com
  • Bekijk de studieplanner
  • Maak de opdrachten

timer
10:00
VWO:
HAVO:

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les...
- weet ik van wie ik les krijg op donderdag
- weet ik wat er van mij verwacht wordt tijdens de les
- weet ik hoe ik kan zeggen dat een voorwerp van mij is
- weet ik hoe ik moet zeggen als iets een bezit van iemand anders is
Doelen: Zijn ze behaald?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Questions (vragen)?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


See you next week!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions