Hf 4 - 4.4. En het milieu? (deel 1)

4.4. En het milieu??

Wat heb je nodig?
Leerboek en schrift
Rekenmachine
Laptop


1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

4.4. En het milieu??

Wat heb je nodig?
Leerboek en schrift
Rekenmachine
Laptop


Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 1. Terugblik op 4.3. 
 2. Uitleg en instructie 4.4. (deel 1) 
 3. Maakwerk voor vandaag 
 4. Quiz
                                                         

Slide 2 - Slide

Even kijken wat je nog weet...
 • Arbeidsproductiviteit
 • Afschrijving per jaar
Afschrijving per jaar =
(aanschafprijs - restwaarde) : aantal gebruiksjaren

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les weet ik ...
 1. ... wat milieuschade is.
 2. ... hoe we duurzaam kunnen produceren.

Slide 4 - Slide

Milieuschade:
 • Alle negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu
 • Door consumenten en producenten veroorzaakt door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Duurzaam produceren
Produceren (producten maken) zonder dat het schade veroorzaakt voor mensen en het milieu. 

Slide 7 - Slide

Maakwerk
Maak op Pincode:
Maak 4.4. opgaven 60 t/m 67

Zijn alle Rekenopdrachten van hoofdstuk 4 al gemaakt?

Klaar?
Maak een mindmap van H4

timer
10:00

Slide 8 - Slide

Maakwerk
In je schrift:
Maak 4.4. blz. 156 opgaven 60 t/m 67

Zijn alle Rekenopdrachten blz. 176 en 177 van hoofdstuk 4 al gemaakt?

Klaar?
Maak Herhalingsopdrachten blz. 170

timer
10:00

Slide 9 - Slide

Quiz

Slide 10 - Slide

Welke vorm van vervuiling is:
Afval in de sloot storten
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 11 - Quiz

Welke vorm van milieuschade is:
Je supermarkt bon op de stoep gooien
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 12 - Quiz

Duurzaam produceren is
A
Het hergebruik van stoffen
B
Productie wat veel kost
C
Produceren zonder schade voor het milieu
D
Produceren voor het milieu

Slide 13 - Quiz

Alle negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu
A
Duurzaam
B
Produceren
C
Milieu
D
Milieuschade

Slide 14 - Quiz

Blijf zitten totdat de bel gaat!
Jullie mogen opruimen.

Slide 15 - Slide