Psychiatrie les 1

Branche verkennen GGZ
1 / 19
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides.

Items in this lesson

Branche verkennen GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
 • Week 1: Introductie GGZ, geschiedenis en regel en wetgeving
 • Week 2: Psychose, PGS, verslaving
 • Week 3: Angst, PTSS, stemmingsstoornissen
 • Week 4: Persoonlijkheidsstoornis, eetproblematiek 
 • Agressie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is psychiatrie?
Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden. De term psychiatrie
is een samenvoeging van het Griekse psyche, wat ziel of geest betekent, en iatros wat arts betekent

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wolfheze....een dorp in een dorp

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Beknopte geschiedenis van de psychiatrie
 • Middeleeuwen: Magie, heksen, alles wat afwijkt op een hoop
 • 17e eeuw: Krankzinnigheid, opsluiten in gestichten 
 • 18e eeuw: Opbouw van de huidige geneeskunst
 • 19e eeuw: Start psychiatrische ziekenhuizen
 • 20e eeuw: Freud, medicatie, rechten
 • 21e eeuw: Kosten/effect, genetica

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Begin 19e eeuw

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Stress verlagende draaistoel

Slide 13 - Slide

Deze draaistoel zou stressverlagend werken. Geen zorgen over duizeligheid: daar hebben alleen ‘normale’ mensen last van. Mensen met een psychose niet, dus die kon je straffeloos tureluurs draaien.
Elektroshock

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hydrotherapie

Slide 15 - Slide

Wanneer de patiënt uiteindelijk rustig was, kon hij in bad werkzaamheden gaan verrichten. Als hij langere tijd rustig bleef, mocht hij op proef over naar de bedverpleging
Psychiatrie van nu
 • Gepersonaliseerde psychiatrie 
 •  eerstelijnszorg in Nederland
 • Het gewone leven van psychiatrische patiënten

Slide 16 - Slide

“We verlaten de ‘one size fits all’ van behandelingen, waarbij we voor iedereen dezelfde therapie en medicijnen voorschrijven, in dezelfde volgorde van behandelen.
Hoe is de GGZ georganiseerd?
 • Generalistische basis-GGZ (ZVW)
 • Gespecialiseerde GGZ (ZVW)
 • Jeugd GGZ (JW)

De huisarts is meestal degene die verwijst naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.

Slide 17 - Slide

generalistisch, vaak kortdurende

gespecialiseerde langdurig
DSM
De DSM-V is een overzichtelijke en volledige Iijst van alle psychische stoornissen, met als bijzonderheid dat voor elke toestand voorwaarden (criteria) worden gegeven. Aan die criteria moet voldaan zijn om van de betreffende stoornis te mogen spreken.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Normaal of abnormaal
Bekijk het filmpje van opdracht 1 en formuleer je mening.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions