La négation

La négation
In het Nederlands: ontkenning.
1 / 32
next
Slide 1: Slide
FransSecundair onderwijs

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

La négation
In het Nederlands: ontkenning.

Slide 1 - Slide

Laten we beginnen met een filmpje over 'la négation'. 
Daarin wordt heel eenvoudig uitgelegd
welke ontkennende zinnen je kunt vormen in het Frans.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Dat was eenvoudig, hè!
In de voorbeelden in het filmpje werd telkens
maar één werkwoord gebruikt: 
een zelfstandig werkwoord.
Maar wat als er meerdere werkwoorden zijn...?

Slide 4 - Slide


Met meerdere werkwoorden bedoel ik zinnen met:
- le passé composé
- le futur antérieur
- le plus-que-parfait

Maar ook zinnen met gewoon veel werkwoorden, zoals:
Je l'ai vu aller se plaindre chez le directeur.

Slide 5 - Slide

Hoe maak je zulke zinnen ontkennend?
Wel, wat je eerst moet weten,
is dat je de ontkennende structuren
in twee groepen kunt onderverdelen.

Slide 6 - Slide

TYPE   1

ne ... pas
ne ... plus
ne ... jamais
ne ... rien
TYPE   2

ne ... aucun(e)
ne ... personne
ne ... nulle part
ne ... que

Slide 7 - Slide

Wat is het verschil?
Type 1: de negatie omklemt het eerste werkwoord
(ook als er maar één werkwoord is)
Type 2: de negatie omklemt de groep werkwoorden
(ook als er maar één werkwoord is)

Slide 8 - Slide

Dat klinkt moeilijk...
We zullen dat eens duidelijk maken
aan de hand van enkele voorbeelden.

Slide 9 - Slide

Deze zin bevat een groep van drie werkwoorden:
       Il est venu visiter sa mère.

Als we die zin ontkennend maken met ne ... pas, dan mag  alleen het eerst werkwoord omklemd worden door de negatie.
       Il n'est pas venu visiter sa mère.

WANT: ne ... pas behoort tot TYPE   1.

Slide 10 - Slide

TYPE   1 (omklemt het eerste werkwoord)
Il n'est jamais venu visiter sa mère.
Je n'avais plus retrouvé mon livre.
Je ne serai pas sortie de la voiture.
Nous n'avons rien vu.

Slide 11 - Slide

Deze zin bevat een groep van drie werkwoorden:
       Il est venu visiter quelqu'un.

Als we die zin ontkennend maken met ne ... personne, dan moet de volledig groep werkwoorden omklemd worden door de negatie.
       Il n'est venu visiter personne.

WANT: ne ... personne behoort tot TYPE   2.

Slide 12 - Slide

TYPE   2 (omklemt de hele werkwoordgroep)
Il n'a pu trouver aucun exemplaire du livre.
Je n'avais vu que trois personnes.
Je n'ai pu aller chercher personne.
Nous n'avons été nulle part.

Slide 13 - Slide

Zit daar een logica in?
- Neen.
Is dat moeilijk?
- Ja.Zit daar een logica in?
- Neen.

Maar hoe weet ik dan welke negatie
tot welke groep behoort?
- Van buiten leren.
Zie Grammaire Trajet n° 324-328 & 330-331

Slide 14 - Slide

TYPE   1

ne ... pas
ne ... plus
ne ... jamais
ne ... rien
TYPE   2

ne ... aucun(e)
ne ... personne
ne ... nulle part
ne ... que

Slide 15 - Slide

Maar dat is nog niet alles...

Slide 16 - Slide

ne ... pas, plus, jamais
Als je een bevestigende zin ontkennend wilt maken
met ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais
EN je bevestigende zin bevat un, une, des, du, de la, de l'
dan worden die lidwoorden vervangen door DE
(behalve met het zelfst. werkwoord être)

Slide 17 - Slide

Je hebt misschien al door
dat de groene slides 
het belangrijkst zijn.

Slide 18 - Slide

Enkele voorbeelden...
Die regel van daarnet klinkt heel ingewikkeld
maar eigenlijk is die heel eenvoudig
als je een paar voorbeelden hebt gezien.

Slide 19 - Slide

BEVESTIGEND (phrase affirmative)

Ils avaient encore de la peinture.

Mon frère achète toujours des bonbons.

Nous avons trouvé un livre.

Nous avons été les meilleures.


ONTKENNEND (phrase négative)

Ils n'avaient plus de peinture.

Mon frère n'achète jamais 
de bonbons.

Nous n'avons pas trouvé de livre.

Nous n'avons pas été les meilleures.
(zelfst. werkwoord = être, 
weliswaar een vervoegde vorm)

Slide 20 - Slide

Un petit exercice

Slide 21 - Slide

Quelle est la forme négative de cette phrase? Tu bois toujours du café.
A
Tu n'as pas bu de café.
B
Tu ne bois jamais du café.
C
Tu n'as bu pas de café.
D
Tu ne bois jamais de café.

Slide 22 - Quiz

Quelle est la forme négative de cette phrase? Nous avons mangé une pizza.

A
Nous n'avons pas mangé de pizza.
B
Nous n'avons mangé pas de pizza.
C
Nous n'avons pas mangé une pizza.
D
Nous n'avons mangé pas une pizza.

Slide 23 - Quiz

Quelle est la forme négative de cette phrase? Il porte des lunettes.
A
Il ne porte pas des lunettes.
B
Il ne porte aucune lunette.
C
Il ne porte pas de lunettes.
D
Il n'a pas porté des lunettes.

Slide 24 - Quiz

Quelle est la forme négative?
J'avais voulu des tickets.
A
Je n'avais jamais voulu des tickets.
B
Je n'avais voulu pas de ticket.
C
Je n'avais pas voulu de ticket.
D
Je n'avais voulu aucun ticket.

Slide 25 - Quiz

Quelle est la forme négative de cette phrase? Ce sont des chiens adorables.
A
Ce ne sont pas de chien adorable.
B
Ce ne sont plus de chiens adorables.
C
Ce ne sont pas de chiens.
D
Ce ne sont pas des chiens adorables.

Slide 26 - Quiz

oké, die laatste was een strikvraag...
"Ce ne sont pas des chiens adorables."
Het zelfst. werkwoord is être (of een vervoegde vorm van être), 
dus je hoeft het lidwoord niet te vervangen door 'de'.

Slide 27 - Slide

Avec un infinitif
-Ils ne vont pas partir. (Type 1)
-Je ne veux plus jamais manger cela. (Type 1)
-Elle ne va voir personne. (Type 2)
-Nous ne l'avons entendu chanter nulle part. (Type 2)
Als de ontkenning op de infinitif slaat (GT n° 331):
-Il a l'habitude de ne pas fumer à l'intérieur. (Type 1)
-Je te promets de n'aller nulle part ce soir. (Type 2)

Slide 28 - Slide

Le médecin demande de manger entre les repas.
Quelle phrase n'est pas correcte?
A
Le médecin demande de ne pas manger entre les repas.
B
Le médecin demande de ne manger pas entre les repas.
C
Le médecin demande de ne plus manger entre les repas.
D
Le médecin demande de ne rien manger entre les repas.

Slide 29 - Quiz

Je vous conseille de vous promener dans le parc.
Quelle phrase n'est pas correcte?
A
Je vous conseille de ne jamais vous promener dans le parc.
B
Ne vous promenez plus dans le parc!
C
Ne jamais vous promenez dans le parc!
D
Je vous conseille de ne plus vous promener dans le parc.

Slide 30 - Quiz

Il croit être blessé.
Quelle phrase n'est pas correcte?
A
Il croit ne pas être blessé.
B
Il croit n'être blessé personne.
C
Il croit n'être blessé nulle part.
D
Il croit ne jamais être blessé.

Slide 31 - Quiz

Quartier français 4, Piste 3
Théorie dans la Grammaire Trajet n° 96-99, 324-328 et 330-331
Maak hiervan een studeerschema!
Faites les exercices 6, 7, 8, 9 p. 142-144 et corrigez-les en vert avec les solutions, documents, Piste 3, solutions.
Faites les 2 exercices de la copie et téléchargez-les dans Smartschool.

Slide 32 - Slide