Natuurkunde 2019 2de

Bereken hoeveel protonen er gemiddeld afgeschoten moeten worden om
één Cu-67 deeltje te produceren.
1 / 17
next
Slide 1: Open question
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bereken hoeveel protonen er gemiddeld afgeschoten moeten worden om
één Cu-67 deeltje te produceren.

Slide 1 - Open question

Slide 2 - Slide

Voer de volgende opdrachten uit: Geef op de uitwerkbijlage aan hoe lang de productie van 3,2·1015 koperkernen voor één behandeling in de praktijk duurt. Bepaal met de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel koperkernen vervallen tijdens de productie.

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Voer de volgende opdrachten uit: Leid deze formule af met behulp van formules uit het tabellenboek.

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Bereken de spanning die nodig is om de weerstanden te laten werken op het maximale vermogen volgens de opschriften.

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Bereken de tijd die minimaal nodig is om het water in de proefopstelling te verwarmen tot 75 °C wanneer de twee weerstanden werken op het maximale vermogen volgens de opschriften.

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Geef een natuurkundige reden waarom de thermometer al eerder een temperatuur van 75°C aangeeft.

Slide 11 - Open question

Geef in de tabel op de uitwerkbijlage voor ieder tijdstip t1, t2 en t3 met een kruisje aan of Pelektrisch groter is dan, even groot is als of kleiner is dan Pverlies.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Leg met behulp van de formule uit of de warmtestroom bij een koperen buis groter is dan, kleiner is dan of gelijk is aan de warmtestroom bij een identiek gevormde ijzeren buis.

Slide 14 - Open question

Bereken de factor waarmee Pverlies verkleind wordt door het gebruik van de buisisolatie.

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Leg met behulp van figuur 2 uit of in het model rekening is gehouden met wrijving.

Slide 17 - Open question