1.10 Het mondiale voedselvraagstuk: beleid

1.10 Het mondiale voedselvraagstuk: beleid
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.10 Het mondiale voedselvraagstuk: beleid

Slide 1 - Slide

Leerdoel:
        
 • Je weet welke hulporganisaties zich met welke soorten hulp op voedselzekerheid richten en je begrijpt op welke manier beleidsdoelstellingen van de EU en Nederland de voedselzekerheid kunnen beinvloeden

Slide 2 - Slide

Stel je bent minister van ontwikkelingszaken en kan 1 miljoen extra uitgeven. Wat kies je?
A
Waterputten bouwen in droge gebieden in India
B
Goedkope leningen aan boeren in Nicaragua
C
Extra corona vaccins via het COVAX programma naar Mali
D
Voedsel naar honger leidende kinderen in Madagaskar

Slide 3 - Quiz

Hoe kun je beter hulp geven?
A
Veel korte projecten
B
Een langdurig project

Slide 4 - Quiz

Wie moet de hulp krijgen?
A
Overheden van arme landen
B
NGO's die in arme landen actief zijn
C
Arme mensen met een plan
D
Alleen vrouwen in arme landen

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

Wie kan beter de hulp geven?
A
Rijke landen direct aan de regeringen van arme landen
B
Samenwerkingen van landen (zoals de VN)
C
Landen via NGO's (zoals Oxfam)
D
NGO's vanuit donaties van individuen

Slide 7 - Quiz

Wie moet bedenken waaraan het geld wordt uitgegeven?
A
De gever
B
De ontvanger

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

De keuze van Nederland:
vooral langer project en programmahulp aan een beperkte groep landen via NGO's

 • noodhulp: bij levensbedreigende situaties
 • projecthulp: geld waarmee in enkele jaren een concreet probleem wordt aangepakt
 • programmahulp: geld waarbij landen zelf mogen kiezen waaraan ze het besteden

Slide 10 - Slide

Dilemma's:

Slide 11 - Slide

Dilemma's
A
Hulp geven
B
Handel eerlijker maken

Slide 12 - Quiz

Dilemma's
A
Goedkoop voedsel
B
Veilig voedsel

Slide 13 - Quiz

Dilemma's
A
Voedsel
B
Brandstof

Slide 14 - Quiz

Nogmaals
A
Meer voedsel in Afrika
B
Goedkopere brandstof in Nederland

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

De praktijk:
We geven hulp aan arme landen terwijl we tegelijkertijd:

 • De ontwikkeling van biobrandstoffen steunen
 • Door strenge regels arme boeren geen eerlijke kans geven
 • Graag goedkope Europese producten in Afrika willen verkopen
 • Zwaar gesubsidieerde landbouwproducten hulpen in arme landen

  Oftewel ons beleid is incoherent

Slide 17 - Slide

Afsluitende opdracht
 • Ga op teams naar het kanaal "Onderzoeksvragen Mondiale Voedselvraagstuk"
 •  Zoek ten minste 3 onderzoeksvragen op die je nu kan beantwoorden en schrijf hierbij een antwoord op
 • Zoek ook ten minste 1 vraag die je niet kan beantwoorden en zet daar een ? neer
 • Klaar? werk verder in je werkboek of eventueel met de extra samenvattingsopdrajcht op teams

Slide 18 - Slide