H1.6 of 1.3 Metamorfose

H1.3 Metamorfose
Boek, laptop en etui op tafel. 
Leerdoelen 
Je kunt omschrijven wat metamorfose is.
Je kunt de levenscyclus van een koolwitje en van een kikker beschrijven.
Aan de slag
timer
15:00
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

H1.3 Metamorfose
Boek, laptop en etui op tafel. 
Leerdoelen 
Je kunt omschrijven wat metamorfose is.
Je kunt de levenscyclus van een koolwitje en van een kikker beschrijven.
Aan de slag
timer
15:00

Slide 1 - Slide

Deze les


 • Boek, laptop en etui op tafel. 
 • Leerdoelen voor deze les noteren
 • Aan de slag
 • Instructie

 • Aan de slag
 • Afsluiten van de les


Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt omschrijven wat metamorfose is.
 • Je kunt de levenscyclus van een koolwitje en van een kikker beschrijven.

Slide 3 - Slide

Een babygiraffe ziet er hetzelfde uit als haar moeder, maar dan  kleiner. 

Slide 4 - Slide

Een baby van een vlinder, kikker of vlieg  noemen we een 'larve'. Die ziet er heel anders uit dan een volwassen dier!

Slide 5 - Slide

Metamorfose
Een ander woord voor metamorfose is gedaantewisseling

Het woord zegt het al een dier wisselt van gedaante. 
Het gaat er helemaal anders uit zien. 

Metamorfose: tijdens de metamorfose veranderen de lichaamsbouw en de leefwijze van het dier

Slide 6 - Slide

Dieren zonder metamorfose hebben geen levenscyclus
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

Levenscyclus vlinder

Slide 9 - Slide

Metamorfose vlinder

Levenscyclus bestaat uit vier stadia:
 • Ei
 • Larve
 • Pop
 • Imago

Slide 10 - Slide

Deze cyclus bestaat uit verschillende stadia's (fases).
1. Eitjes komen uit. De rupsen gaan zich voeden aan bladeren. Ze groeien / vervellen.

2. De rups wordt een pop en hierin vindt een metamorfose plaats waardoor hij in een vlinder veranderd.

3. De imago (volwassen vlinder) gaat op zoek naar een een adere imago om te paren.

4. De imago legt eitjes op bladeren.

Slide 11 - Slide

Levenscyclus van een koolwitje
1
2
3
4
Pop
Ei
Larve
Imago
eet niet
eet weinig
eet veel
eet niet

Slide 12 - Drag question

Levenscyclus van de bruine kikker

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Volwassen kikkers
Volwassen kikkers paren

Slide 15 - Slide

Ei
- Eieren worden door het vrouwtje afgezet in sloten als een kluit kikkerdril.
- In één kluit zitten tot wel 3000 eieren
- Elk eitje is een geleiachtig omhulsel. In het omhulsel ontwikkelt zich een larve

Slide 16 - Slide

pas uitgekomen kikkervisje
- ongeveer 6 mm lang
- uitwendige kieuwen
- neemt zuurstof op uit het water via de kieuwen en de huid
- eet vooral algen

Slide 17 - Slide

kikkervisje met inwendige kieuwen
- ongeveer 10-13 mm lang
- inwendige kieuwen
- staart groeit
- achterpootjes ontwikkelen

Slide 18 - Slide

Kikkervisje met voor- en achterpoten
- ongeveer 35 mm lang
- voorpoten ontwikkelen
- staart wordt kleiner

Slide 19 - Slide

Jonge kikker
- ongeveer 15 mm lang
- longen ontwikkelen
- kikker neemt zuurstof op door de huid en de longen
- eet insecten

Slide 20 - Slide

Volwassen kikker
- ongeveer 6 - 9 cm lang
- leeft op het land bij poeltjes en sloten
- neemt zuurstof op met longen en door de huid
- eet vooral insecten, maar ook kleine muisjes en andere kikkers
- kan zich voortplanten

Slide 21 - Slide

Levencyclus kikker
1. De "kikkers" in het kikkerdril groeien en ontwikkelen zich.
2. Kikkervis = uitwendige kieuwen voor zuurstof en pootloos.
3.Kikkervisjes worden groter en de metamorfose begint. Uitwendige kieuwen worden inwendig, ze krijgen achterpoten. 
4. Na 8 weken krijgen ze voorpoten en worden de inwendige kieuwen vervangen door longen.
5. Longen zijn ontwikkeld ze kunnen alleen ademen op het land. De staart wordt kleiner ook de tong is nu verder ontwikkeld.
6. Staart is weg en na 2 jaar is de kikker klaar om te paren. 

Slide 22 - Slide

inwendige
kieuwen
uitwendige kieuwen
ademen huid en longen
kikkereieren
eet algen
eet insecten

Slide 23 - Drag question

Aan de slag

 • Wat ga je doen? -> Je leerdoelen voor zelfstandig werken
 • Grote ronde

 • Kleine ronde

 • Observeren

Slide 24 - Slide

Evaluatie Leerdoelen
 • Je kunt omschrijven wat metaformose is.
 • Je kunt de levenscyclus van een koolwitje en van een kikker beschrijven.

Slide 25 - Slide

Wat is de juiste volgorde bij de gedaanteverwisseling van een vlinder?
A
ei, pop, rups, vlinder
B
pop, ei, rups, vlinder
C
ei, vlinder, pop, rups
D
ei, rups, pop, vlinder

Slide 26 - Quiz

Hoe ademen kikkervisjes?
A
kieuwen
B
longen
C
kieuwen en huid
D
longen en huid

Slide 27 - Quiz

Een ander woord voor metamorfose is ..
A
verbouwing
B
gedaantewisseling
C
ontwikkelfase
D
levenscyclus

Slide 28 - Quiz

Wat is de volgorde van de ontwikkelingsstadia van een
vlinder?
A
ei-pop-rups-imago
B
imago-pop-rups-ei
C
ei-rups-pop-imago
D
rups-pop-imago-ei

Slide 29 - Quiz

Welk dier heeft GEEN verandering (metamorfose) bij het groter worden?
A
Rups
B
Mier
C
Lieveheersbeestje
D
Kikkervisje

Slide 30 - Quiz

Wat is metamorfose?
A
als jonge dieren een andere lichaamsbouw en levenswijze hebben dan volwassen dieren
B
als jonge en volwassen dieren steeds groter en zwaarder worden
C
als bestaande organen hun functie steeds beter gaan vervullen

Slide 31 - Quiz