Omgangskunde hoofdstuk 11

Omgangskunde hoofdstuk 11
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Omgangskunde hoofdstuk 11

Slide 1 - Slide

Deze periode:

Thema 5   Beroepshouding
H10   Beroepscode
H11  Aspecten van de beroepshouding

Thema 8  Groepsprocessen
H17   Groepen en groepskenmerken
H18  Cliënten in groepen begeleiden

Thema 9   Reageren op onvoorziene en crisissituaties
    H19  Crisissituaties
    H20  Begeleiden bij reacties op crisis
    H21  Agressief gedrag
    H22  Conflictsituaties en conflicthantering

Slide 2 - Slide

Vandaag
Thema 5 hoofdstuk 11 : Aspecten van de beroepshouding
Vanaf bladzijde: 156

Slide 3 - Slide

Persoonlijke aangelegenheden bespreek je niet waar iedereen bij is. Je houdt de inhoud van een gesprek voor jezelf.
Je behandelt mensen gelijkwaardig, je trekt niemand voor. Je handelen moet redelijk zijn.
Je kunt je in een ander verplaatsen en daardoor begrip opbrengen voor iemand die anders denkt dan jij.
Je laat op een prettige manier weten dat je iets niet kunt of wilt doen. Ook laat je weten wat je wel of niet accepteert.
Rechtvaardigheid
Vertrouwelijkheid
Empathie
Assertiviteit

Slide 4 - Drag question

Beroepshouding
Onder beroepshouding verstaan we eigenschappen en het gedrag waarover iemand in zijn beroep dient te beschikken om zijn beroep goed uit te oefenen. 

Slide 5 - Slide

Grondhouding
Je grondhouding is de basishouding die bij jouw persoonlijkheid hoort en onlosmakelijk verbonden is met jouw persoonlijke normen en waarden.  Dus de houding die "gewoon" bij je hoort.

Dit is zichtbaar in je gedrag..

Slide 6 - Slide

Aspecten van een houding
Een houding, dus ook je grondhouding en je beroepshouding omvat altijd 3 aspecten:

 • gevoelsmatig aspect;
 • verstandelijk aspect;
 • ethisch aspect.

Slide 7 - Slide

Gevoelsmatig aspect
Je houding wordt bepaald door het gevoel dat de ander bij je oproept.

Verstandelijk aspect
Je houding wordt bepaald door wat je van de ander weet.

Ethisch aspect
Je houding wordt bepaald door wat jij wel en niet belangrijk vindt, door datgene waaraan je waarde hecht.

Slide 8 - Slide

Stellingen
Je krijgt 2 stellingen te zien.


Geef aan of je het er mee eens bent of niet en waarom!

Slide 9 - Slide

Ik zie de cliënten als gelijkwaardig medemens

Slide 10 - Open question

Ik heb een voorbeeldfunctie

Slide 11 - Open question

Aspecten beroepshouding
Vanuit je grondhouding (je basis) ga jij je beroepshouding ontwikkelen, in de zorg omvat deze de volgende aspecten:

 • betrokkenheid tonen;
 • inlevingsvermogen tonen (empathie);
 • respect tonen;
 • eigen grenzen bewaken;
 • echtheid, jezelf durven zijn;
 • integer zijn;
 • representatief zijn;
 • verantwoordelijkheid dragen voor je eigen taken;
 • handelend optreden;
 • geduld kunnen opbrengen.

Slide 12 - Slide

Opdracht (20 min)
In groepjes (break out rooms). Wat ga je doen?
- Uitzoeken wat de aspecten van de beroepshouding betekenen (blz 161 t/m 174)
- Filmpje bekijken (met elkaar)
- 3 vragen beantwoorden

Slide 13 - Slide

YouTube “uit bed, in bad en op de plee”’

https://www.youtube.com/watch?v=c9rob1RdOsk


Slide 14 - Slide

De vragen die jullie gaan beantwoorden zijn:
1. Beschrijf hoe in het YouTube filmpje deze aspecten wel of niet naar voren komen.
2. Kies drie aspecten uit die jullie gemakkelijk zouden kunnen aantonen.
3. Kies drie aspecten uit die voor jullie een uitdaging zijn om in de praktijk te laten zien.

Slide 15 - Slide

Stellingen
Je krijgt 2 gebeurtenissen te zien.


Wat vind je? Wat doe je?

Slide 16 - Slide

Jouw cliënt geeft je een zoen bij het weggaan

Slide 17 - Open question

Jouw cliënt vraagt of je een relatie hebt of waar je woont

Slide 18 - Open question

ZWIJGPLICHT
 • De verplichting om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens, zodat het recht op privacy is gewaarborgd.

 • Schrijft ook voor dat je niet zomaar informatie doorgeeft aan familie of vrienden van de cliënt.

 • Wordt verbroken als het grote belang zwaarder weegt dan de zwijgplicht, bv. bij mishandeling, ernstig besmettelijke ziekten, suïcidale cliënten.

Slide 19 - Slide

Aan de slag met Edition
Thema 5 hoofdstuk 11
+ Marinka heeft een burn-out

Slide 20 - Slide