Organogram en leiderschap

Onderneming en organisatie

Lesdoelen:

- Wat is het doel van een onderneming.

- Hoe organiseer je een onderneming.

- Wat is een organogram.

- Vormen van leiderschap.

- Samenwerkingsvormen voorbeelden


1 / 19
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Onderneming en organisatie

Lesdoelen:

- Wat is het doel van een onderneming.

- Hoe organiseer je een onderneming.

- Wat is een organogram.

- Vormen van leiderschap.

- Samenwerkingsvormen voorbeelden


Slide 1 - Slide

Waarom starten mensen hun eigen bedrijf?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Organisatieschema volgens de werkvloer.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Verschillen in lijn en staffuncties
Lijnfuncties worden aangestuurd door het managementteam dat boven hen staat in de organisatiestructuur. Staffuncties daarentegen worden aangenomen voor hun deskundigheid bij een specifieke specialisatie.

Slide 9 - Slide

Lijnfunctionarissen
Lijnfunctionarissen zijn betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid en beslissingen (op alle niveaus in de hiërarchische structuur van de organisatie). Lijnmanagers hebben in tegenstelling tot staffunctionarissen beslissingsbevoegdheid. In grote organisaties beschikken lijnmanagers niet altijd over deskundigheid op alle terreinen van de bedrijfsvoering. Daarom worden gespecialiseerde staffunctionarissen aangenomen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

voorbeelden
Secretaresse, boekhouder, schoonmaker

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Laissez Faire leiderschap is een passieve leiderschapsstijl, waarbij de leidinggevende ook de faciliteiten biedt, maar geen toezicht houdt en erop vertrouwd dat medewerkers zelf oplossingsgericht aan de gang gaan. Hierdoor zijn medewerkers volledig op zichzelf aangewezen en bepalen zij zelf wat een juiste of een foute werkwijze is.
Bij Laissez Faire leiderschap draait het om het vrijlaten van de medewerkers, met het grote gevaar dat de leidinggevende als niet betrokken, onverschillig en niet geëngageerd overkomt.
Participatief leidinggeven is een stijl van leidinggeven waarbij de leidinggevende de medewerkers regelmatig uitnodigt om mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen.
Democratisch leiderschap is een mensgerichte leiderschapsstijl waarbij de aandacht van de leidinggevende helemaal is gericht op het motiveren van het team. De medewerkers staan dus centraal en de leidinggevende doet er alles aan om ze tevreden te houden.
Autocratisch leiderschap, ook bekend als autoritair leiderschap, is een leiderschapsstijl die wordt gekenmerkt door individuele controle over alle beslissingen en weinig input van groepsleden. Autocratische leiders maken meestal keuzes op basis van hun ideeën en oordelen en accepteren zelden advies van volgers. Autocratisch leiderschap impliceert absolute, autoritaire controle over een groep.


faciliteit
Een faciliteit is een voorziening; meestal wordt hiermee aangegeven welke financiële bedragen maximaal beschikbaar worden gesteld

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Wat voor een soort leider is jouw stagebieder/leidinggevende?

Slide 19 - Open question