De Kraamtijd

De kraamtijd
Iets te melden?

Toetsinfo
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

De kraamtijd
Iets te melden?

Toetsinfo

Slide 1 - Slide

Doelen
 • Weten wat er in de kraamtijd gebeurt
 • Weten wat je rol als kraamverzorgende is
 • Weten welke taken hierbij horen
 • Weten met welke externe organisaties je te maken krijgt

Slide 2 - Slide

Hoeveel dagen heeft iemand kraamtijd?

Slide 3 - Open question

De kraamtijd
 • Gemiddeld 8 dagen met een maximum van 10 dagen
 • Kraamverzorgende sluit de kraamzorg af en draagt schriftelijk over aan het cb
 • Verloskundige sluit ook af tussen 8e en 10e dag.
 • De verzorging van moeder en kind staat centraal -> hechtingsproces moet op gang komen.
 • Er wordt niet alleen een kind geboren maar ook een vader en een moeder.
 • Contact en interactie met de baby even belangrijk als lichamelijke verzorging. 
 • Belangrijk voor goede hechting en emotionele en sociale ontwikkeling.
 • huid-op-huidcontact, borsvoeding en rooming in. Ouders moeten leren vertrouwen op instinct.
 • Jij helpt ze hierbij.

Slide 4 - Slide

Voorlichting
 • Onderwerpen volgens het Landelijk Indicatie Protocol (LIP):
 • Borstvoeding of flesvoeding?
 • Vermijden van voorkeurshoudingen
 • Waak- en slaapritme van de baby
 • Huilgedrag van de baby
 • Vitamine K en D
 • Een veilige leefomgeving
 • Allergieën
 • Herkennen van risicofactoren

Slide 5 - Slide

Voorlichting
 • Voorlichting aan kraamvrouw en gezin:
 • Mobiliseren
 • Zorg voor het huishouden en dagindeling
 • Het belang van de 3 R’s
 • Het proces van ‘ontzwangeren’
 • Een gezonde leefstijl
 • Problemen herkennen tijdens en na de kraamtijd

Slide 6 - Slide

Samenwerking met andere disciplines
 • Verloskundige
 • JGZ / consultatiebureau
 • lactatiekundige
 • huisarts

Slide 7 - Slide

Verloskundige
Eindverantwoordelijke tijdens de periode van kraamzorg.
Kraamverzorgende voert zorg uit en rapporteert mondeling als schriftelijk aan verloskundige.
Verloskundige komt ongeveer 5x op bezoek.
Ze controleert de kraamvrouw en baby.
 • temperatuur
 • urineproductie
 • hechtingen
 • borsten
 • vloeien
 • stand van de baarmoeder
 • kleur en groei van de baby

Slide 8 - Slide

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Het consultatiebureau  CB voert controles uit 0-4 jaar.

Na de geboorteaangifte stuurt de gemeente een bericht naar het CB.

CB zal tijdens de kraamperiode een afspraak maken voor een gehoortest en een hielprik. (Bezoek tusssen 4e-7e dag)

Hielprik test: ziekte van de schildklier, bijnier, Sikkelcelziekte (bloedarmoede), longziektes (taaislijmziekte), een aantal stofwisselingsziektes

Slide 9 - Slide

Lactatiekundige
Professioneel borstvoedingsspecialist.

Observeert, geeft voorlichting, advies en instructies.
Denk hierbij aan: aanlegproblemen, weigeren van de borst door de baby, pijnklachten tijdens het voeden en kolven.
Jij kunt een aanvraag doen voor een lactatiekundige 

https://www.youtube.com/watch?v=oevXerwrsBc

Slide 10 - Slide

opdrachten:
Maak digitale opdrachten t/m 19

Ben je bij met andere opdrachten?

Leren voor de toets van donderdag a.s. of volgende week. Hoofdstuk 1 t/m 3

Slide 11 - Slide

Controles van de kraamvrouw
 • controle van temperatuur en pols (2x daags)
 • controle van bloedverlies en baarmoederstand
 • controle en verzorging perineum en borsten
 • controle urine en ontlastiing
 • controle geestelijk en lichamelijk welbevinden
 • hulp bieden bij douchen/wassen
 • hulp bieden bij (borst)voeding
 • informeren naar nachtrust en vermoeidheid

Slide 12 - Slide