LLE_Seminari de Coordinació GEP_2021

Organització de centre
Horaris
Tandem teaching
Coordinacions

1 / 24
next
Slide 1: Slide
EnglischSecondary Education

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Organització de centre
Horaris
Tandem teaching
Coordinacions

Slide 1 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com us he organitzat al centre?
0100

Slide 2 - Poll
Transferibilitat 
de la formació

Slide 3 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la transferibilitat de la formació?
0100

Slide 4 - Poll

Estratègies de sostenibilitat
Manteniment del projecte actiu en el temps, al llarg dels cursos.

Slide 5 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys quines estratègies de sostenibilitat heu posat en marxa i com?
0100

Slide 6 - Poll

Formació més enllà del GEP 

Slide 7 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys quines formacions heu fet per donar continuïtat al procés d'aprenentatge iniciat amb el GEP?
0100

Slide 8 - Poll

Participació en altres projectes 

Com ho feu per participar en altres projectes tipus:
ERASMUS+ , AVANCEM, STEAM, ESCOLA MAGNET ?

Slide 9 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la participació en altres projectes?
0100

Slide 10 - Poll

El GEP més enllà del centre
ApS, projectes comunitaris/ locals: guies per la ciutat, escola taller...

Slide 11 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la inclusió del GEP en altres projectes?
0100

Slide 12 - Poll

Participació en la comunitat educativa

AFA participa en la selecció de projectes; participació de les famílies en els projectes.

Slide 13 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la participació en la comunitat educativa?
0100

Slide 14 - Poll

Participació en xarxa
Col·laboracions amb altres centres del territori, universitats, CRP, SSTT

Slide 15 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la participació en xarxa ?
0100

Slide 16 - Poll

Visites a altres centres

Slide 17 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la visita a altres centres ?
0100

Slide 18 - Poll

Compartir materials

Slide 19 - Slide

T'animes a explicar amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat el compartir materials ?
0100

Slide 20 - Poll

Pla per fomentar l'acreditació de la llengua

Slide 21 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat el foment de l'acreditació de la llengua?
0100

Slide 22 - Poll

Difusió del programa

Slide 23 - Slide

T'animes a compartir amb la resta de companys com heu plantejat i organitzat la difusió del projecte dins i fora de la comunitat educativa ?
0100

Slide 24 - Poll