De Egyptenaren quiz

Wat is de belangrijkste rivier in Egypte?
A
de Nijl
B
de Nijldelta
C
de Rode Zee
D
de Amazone
1 / 10
next
Slide 1: Quiz
Laatst gekozenLager onderwijs

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Wat is de belangrijkste rivier in Egypte?
A
de Nijl
B
de Nijldelta
C
de Rode Zee
D
de Amazone

Slide 1 - Quiz

Wat voor soort tempel is dit?
A
dodentempel
B
zonnetempel
C
cultustempel
D
Egyptische tempel

Slide 2 - Quiz

Wat is een gevolg van irrigatielandbouw?
A
droogte
B
armoede
C
voedseltekorten
D
voedseloverschotten

Slide 3 - Quiz

Hoe noemen we het geschrift van de Egyptenaren?
A
alfabet
B
krassingen
C
hiërogliefen
D
spijkerschrift

Slide 4 - Quiz

Waarin werd een farao begraven?
A
zonnetempel
B
piramide
C
naast de Nijl
D
in een huis

Slide 5 - Quiz

"De zon heeft de gewassen laten groeien. Tijd om te oogsten!"
Welk seizoen wordt hier beschreven?
A
shemu
B
lente
C
akhet
D
peret

Slide 6 - Quiz

Wie staan er helemaal onderaan in het samenlevingsmodel?
A
schrijvers
B
boeren
C
slaven
D
handelaars

Slide 7 - Quiz

Wat is de Nijldelta?
A
de start van de Nijl
B
het einde van de Nijl
C
een vertakking van de Nijl dat uitmondt in de zee
D
een zijrivier van de Nijl

Slide 8 - Quiz

Wie was er aan de macht van de Egyptische samenleving?
A
farao
B
koningin
C
vizier
D
keizer

Slide 9 - Quiz

Via kanalen kon je akkers bevloeien die verder van de Nijl lagen. Dijken hielpen om het water zo lang mogelijk vast te houden. Landbouw op deze manier noemen we...
A
omploegen
B
irrigatielandbouw
C
zaaien
D
besproeien

Slide 10 - Quiz