6.2: (sub)Urbanisatie

(sub)Urbanisatie
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

(sub)Urbanisatie

Slide 1 - Slide

Urbanisatie
- Industrie: Fabrieken, verwerken van goederen

- Mechanisch

- Revolutie: Snelle verandering (evolutie = langzame verandering)
--> Samenleving veranderde!

Mensen konden dichter op elkaar wonen
Trek naar de stad, want daar was werk
--> Urbanisatie


Slide 2 - Slide

De stad als economisch centrum
Industriële revolutie: Urbanisatie

Hetzeflde principe in ontwikkelende landen!

Slide 3 - Slide

Vanaf 1900: problemen
- Geen riolering
- Kleine, ongezonde huizen
- Veel uitlaatgassen (fabrieken)
- Laagopgeleiden
- Werklozen
- Verpaupering (verslechtering)

Slide 4 - Slide

Suburbanisatie
- Na jaren ‘60: Suburbanisatie:
   - Grote huizen + tuin
   - Veilig (vlucht voor de stad)
   - Opkomst auto + welvaart


Slide 5 - Slide

Binnenlandse migratie
Groen: positief migratiesaldo: let op verandering!

Slide 6 - Slide

Suburbanisatie 1960-1990: Groeikernen
- Als de mensen die het zich kunnen veroorloven wegtrekken uit de stad…

- Groeikernenbeleid

Slide 7 - Slide

Suburbanisatie in VS
Rijke, blanke mensen in buitenwijken (suburbs)
   - Typische woonwijken (check films / the                            
      American dream)
   - Veel brede snelwegen
   - Urban sprawl

Arme mensen achter rond centrum

Slide 8 - Slide

Gevolgen suburbanisatie
Wie blijft er over?

Wat doet dat met het voorzieningsniveau?

Steden in problemen!

Reactie overheid:
   - Steden aantrekkelijker maken (stadsvernieuwing, herstructurering)
   - Meer bouwen bij steden (VINEX-wijken)
:
      - Wijken aan de rand van de stad: dus binnen grenzen, maar wel goed bereikbaar
      - Gezinswijken (speeltuinen)
      - Maken gebruik van voorzieningen van de stad

Slide 9 - Slide

Reurbanisatie
Mensen met hogere inkomens trekken weer naar de stad

De stad wordt “hip”

Mensen trekken bedrijven & voorzieningen aan…
--> Trekt nieuwe mensen aan

Slide 10 - Slide

Aan de slag:
LessonUp
- Water
- Steden


Kennen: urbanisatie, suburbanisatie, reurbanisatie, groeikern, VINEX-wijk

Slide 11 - Slide

dia
https://images.rics.org/publishedmedia/658p735adhmgdawrclra/City_high_view_pexels_250917_jf.jpeg

Slide 12 - Slide