GVO voorlichting, advies en instructie

GVO 
Voorlichting, advies en instructie 

1 / 35
next
Slide 1: Slide
zorggerelateerde vakken Beroepsopleiding

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

GVO 
Voorlichting, advies en instructie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Gezondheid

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Preventie

Slide 3 - Mind map

(Verergering van) ziekte voorkomen
Kosten besparen
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen
Gezondheid bevorderen
Verantwoorde keuzes kunnen laten maken

Wat is gezondheid?
Definitie WHO (1948): “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welke preventieprogramma's zien jullie voorbij komen op tv/radio/folders etc?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Primaire preventie: 
voorkomen van ziekte.
Wegnemen van ziekteoorzaken of risicofactoren voor het krijgen van een aandoening.
Voorbeelden: Gezond eten ( geen tot weinig suiker of vet), condoomgebruik, pil, inentingen.
Preventieve maatregelen ter voorkoming van decubitus: wisselligging
Verzorgende: Je geeft hier voorlichting. Voorbeeldfunctie is belangrijk.
Secundaire preventie:
Je spoort de ziekte in een vroeg stadium op en behandelt deze of je probeert het gedrag te veranderen om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje, borstonderzoek, consultatiebureau.
Tertiair: 
gevolgen van de ziekte beperken.
De zorgvrager is al ziek. Je probeert verdere achteruitgang te voorkomen.

Slide 7 - Slide

Primaire preventie: voorkomen van ziekte.
Wegnemen van ziekteoorzaken of risicofactoren voor het krijgen van een aandoening.
Voorbeelden: Gezond eten ( geen tot weinig suiker of vet), condoomgebruik, pil, inentingen.
Preventieve maatregelen ter voorkoming van decubitus: wisselligging
Verzorgende: Je geeft hier voorlichting. Voorbeeldfunctie is belangrijk.
Secundaire preventie:
Je spoort de ziekte in een vroeg stadium op en behandelt deze of je probeert het gedrag te veranderen om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje, borstonderzoek, consultatiebureau.
Tertiair: gevolgen van de ziekte beperken.
De zorgvrager is al ziek. Je probeert verdere achteruitgang te voorkomen.

Drie soorten preventie
Primaire: richt zich op het voorkomen van ziekte en ongezonde situaties

Secundaire: Richt zich op vroegtijdig opsporen en behandelen van ziektes en stoornissen

Tertaire: Richt zich op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden primaire interventie

• vaccineren van zuigelingen en jonge kinderen tegen mazelen en kinkhoest;  

• voorkomen van seksueel geweld bij kinderen door middel van een onderwijsprogramma waarin de weerbaarheid van kinderen wordt vergroot;

 • tegengaan van onveilig vrijen door campagnes om condoomgebruik te stimuleren;

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden secundaire preventie
 • vroege opsporing van dementie en andere ouderdomsziekten;
• bevolkingsonderzoek naar het opsporen van borstkanker, bij vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar;
• zwangere vrouwen boven de zesendertig jaar worden tijdens prenataal onderzoek gescreend op het Downsyndroom bij hun ongeboren kind.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden tertaire inteventie
 • Weer oppakken van de draad van het leven na een ernstige depressie;

 • Bij een oudere cliënt met dementie proberen te voorkomen dat de cliënt in een volledig sociaal isolement terechtkomt en vereenzaamt;  

 • Revalideren na een herseninfarct;
 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat betekend advies geven?
A
Vormen van een mening
B
Tips geven of iets aanraden
C
Gerichte informatie geven
D
Gericht sturen op gedrag veranderen

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Gezondheid gaat over het lichamelijke, geestelijk en sociaal welbevinden van de mens
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Iemand voelt zich minderwaardig tegenover andere valt onder
A
psychologisch welbevinden
B
Medisch welbevinden
C
Humanistisch welbevinden
D
Holistisch welbevinden

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Iemand vindt leefplezier belangrijk in zijn leven hoort bij:
A
Sociologisch welbevinden
B
Humanistisch welbevinden
C
Holistisch welbevinden

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Primaire preventie is NIET:
A
Voorkomen van ongezondheid
B
Voorkomen van een gezonde situatie
C
Voorkomen van een ziekte
D
Risicogedrag verminderen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Voorlichting

Slide 18 - Mind map

Voorlichting:
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Het helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen.
Je hoopt dat de zorgvrager ongezond gedrag veranderd in gezond gedrag
Wat is GVO
 • Afkorting voor gezondheidsvoorlichting.

 • Specifieke vorm van preventie.

 • Het gaat vooral om voorlichting en educatie.

Doel: Beinvloeding en motivering tot gezonder gedrag

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is het doel van voorlichting, advies en instructie?
A
Mensen overtuigen, tot handelen aanzetten en laten kiezen
B
Mensen beïnvloeden, overtuigen en veranderen.
C
Veranderen van gedrag, oude gewoontes afleren en nieuwe gewoontes aanleren

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Informatie geven met als doel de ander te helpen bij het vormen van een mening of het nemen van een besluit is
A
Voorlichting geven
B
Advies geven
C
Instructie geven

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Het geven van een deskundige aanbeveling of tip is het geven van voorlichting
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz

Dit is een advies
Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 24 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 25 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 
Een voorbeeld van selectieve preventie is
A
Voorlichting over opvoeden
B
De griepprik bij ouderen en chronisch zieken
C
Voorlichting geven over stoppen met roken
D
leefstijladvies geven aan mensen met hartklachten

Slide 26 - Quiz

A is universele preventie
C is geïndiceerde preventie
D is zorg gerelateerde preventie
Stappenplan gvo 
 1. Probleemanalyse
 2. Gedragsfactorenbepalen
 3. Voorlichtings/instructiedoelen stellen
 4. vooorlichtings/instructieactiviteit 
 5. uitvoerenevalueren

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Welke middelen en materialen kan je inzetten om voorlichting, advies of instructie te geven?

Slide 34 - Open question

Folders
Video
Gesprek
Doorverwijzing
Hulpmiddelen
Bijsluiter
Ervaringsdeskundige
Patiëntenvereniging/lotgenoten

Secundaire preventie is
A
Opsporen van ziekte en stoornissen
B
Het vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen
C
Het verergeren van een GZH probleem
D
A,B en C

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions