H2 Steden

§2.2 Spreiding van wereldsteden
1 / 48
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 48 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

§2.2 Spreiding van wereldsteden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Introductie: Medellin
Vaardigheden: Toets bespreken & Schaalrekenen
§2.1 Wereld: Leven in de grote stad 
§2.2 Wereld: De spreiding van wereldsteden
§2.3 Wereld: De stad verandert 
§2.4 Wereld: Megastad, stad met groeistuipen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les.. 
.. weet je wat de begrippen stedelijk netwerk en primate city betekenen. 

..ken je de factoren die de ligging van steden beïnvloeden.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stedelijk netwerk
Een groep van steden in een land die onderling op tal van terreinen verbonden zijn

Rijke landen

Voorbeeld: Randstad

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Primate city
Een stad die, gelet op aantal inwoners en functies, veel groter en belangrijker is dan de tweede stad.

Aan de kust, niet centraal.

Arme landen

Voorbeelden:
 Bangkok,  Buenos Aires, Cairo

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoe kunnen we de spreiding verklaren?
Drie kenmerken

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

1. Kenmerken van het gebied waarin een stad ligt 
Absolute ligging: vlak, vruchtbaar, 
kruispunten, grondstoffen


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

2. Kenmerken van de ligging van een plaats ten opzichte van andere plaatsen
Relatieve ligging

Kenmerken: midden in het land, 
goede verbindingen


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

3. Het koloniale verleden
Vaak aan de kust, waarom? 

Mensen van stad naar platteland --> 
sommige steden groeien uit tot 
megasteden

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

3. Koloniale verleden
Koloniale dubbelstad
Stadsopbouw uit de koloniale tijd 
die bestaat uit een westers 
en een niet-westers stadsdeel.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Ga verder met je keuzemenu

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Logboek
Vul je logboek in! 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

§2.2 Spreiding van wereldsteden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Waar of niet waar?

De relatieve ligging van een stad kan veranderen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les... 

.. begrijp je het verschil in verstedelijkingstempo tussen rijke en arme landen.

.. kun je het verband tussen verstedelijkingsgraad, verstedelijkingstempo en welvaart uitleggen.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Hoe armer een land, hoe hoger / lager de verstedelijkingsgraad.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hoe armer een land, hoe hoger / lager het verstedelijkingstempo.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Groei in Afrika 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Aan de slag!
Ga verder met je keuzemenu

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Logboek
Vul je logboek in! 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

 §2.2  Herhalen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les.. 
.. weet jij weer wat we voor de vakantie allemaal behandelt hebben


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting Cornell 
Je gaat een samenvatting maken via de manier van Cornell.
Individueel.
In stilte (10 min.) gaat dat goed? -> met overleg (15 min.) 
Opbrengst? Goede samenvatting van §2.2
Gebruik je tekstboek §2.2 + (kleur)potloden / pentimer
10:00

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

§2.3 De stad verandert 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van dit lesuur.. 
.. weet je hoe Amerikaanse, Westerse en niet-Westerse steden zijn opgebouwd.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Planning
Opbouw steden werkvorm
Keuzemenu
Logboek

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Opbouw steden
1. Amerikaanse stad
2. Europese stad

Teken de opbouw van 1, 2 of 3.
Gebruik je (kleur)potloden / pen en A4. 
Individueel in stilte 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag! 
Keuzemenu

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Logboek!

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les.. 
.. weet je waar §2.4 overgaat

.. heb je een volledige samenvatting van §2.1 t/m §2.4 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Mindmap! 
Maak een volledige mindmap:
  • Alle begrippen (§1 t/m §4) 
  • Alle leerdoelen komen er in terug (§1 t/m §4)
  • Verbanden tussen begrippen/leerdoelen
  • Overzichtelijk
  • Kleurgebruik
  • Tekeningen 

Tijd? 2 lessen

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Afsluiter
Wat wil je nog uitgelegd krijgen van §2.4?

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Camera aan, anders afwezig 

Klaar? 
Lees §2.4 tot de tijd om is. 
timer
5:00

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Hoe armer een land, hoe hoger / lager de verstedelijkingsgraad.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag! 
Camera aan, anders afwezig

Verder met het keuzemenu (ELO) 

Tips: 
1. WB opdrachten §2.4 
2. Van Bihar tot Bangalore

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Link

This item has no instructions

Slide 43 - Video

. Geef duidelijk aan wat je van hen verwacht
Een discussie hoort meer te zijn dan het uiten van je mening. Vertel dit
je leerlingen. Wat wil je dat ze doen? Luisteren? Hun idee of mening verwoorden en onderbouwen? Erop reflecteren of erover onderhandelen? Een
andere meningen aanvaarden? Ideeën in plaats van personen uitdagen? Hun
mening aanpassen? Conflicten fatsoenlijk hanteren?
Aan de slag! 
Verder met de grote mindmap (§1 t/m §4) (2*)
of 
Keuzemenu

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Slide 45 - Video

This item has no instructions

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

   VandaagLezen §2.4. Stil. Individueel. Klaar? 
Maken opdrachten §2.4 OF keuzemenu
Tijd om en vragen? Stel ze straks in andere lokaal.
Na de vakantie de pitches. 
timer
10:00

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Slide

This item has no instructions