Week 5 blok 3 (paars)

 Suïcidaliteit

1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

 Suïcidaliteit

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
De student kan op een professionele manier omgaan met ethische dilemma’s en morele problemen of kwesties in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je kunt signalen van suïcidaal gedrag bij de psychiatrische zorgvrager vroegtijdig herkennen en benoemen.
 • Je kunt suïcidaal gedrag analyseren en een concreet begeleidingsplan maken voor in het verpleegplan.
 • Je kunt benoemen welke relevante protocollen en wet- en regelgeving er bestaan ten aanzien van crisissituaties en welke implicaties deze hebben voor de beroepsuitoefening.
 • Je kunt de zorg coördineren en samenwerken met andere disciplines, zodat de psychiatrische zorgvrager in een crisissituatie optimaal ondersteund wordt.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar denken jullie aan bij het onderwerp suïcidaliteit?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Suïcide is een ander woord voor
A
Schizofrenie
B
Smetvrees
C
Suikerziekte
D
Zelfmoord

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Suïcide

Een handeling met dodelijke afloop, door de overledene geïnitieerd, in de verwachting van een dodelijke afloop.

Zelfbeschadiging

Het doelbewust toebrengen van directe of indirecte schade aan het eigen lichaam, vaak in een zich herhalend patroon.  

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Link

https://www.113.nl/cijfers-zelfdoding-nederland-2019

In 2019 hebben 1.811 mensen een einde aan hun leven gemaakt. 
Gemiddeld vijf mensen per dag plegen zelfmoord.
Jaarlijks denken zo'n 410.000 mensen aan zelfmoord.
Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.
2018 overleden 1.232 mannen tegenover 579 vrouwen. 
Vrouwen doen gemiddeld meer suïcidepogingen. Cijfers
In 2019 hebben 1.811 mensen een einde aan hun leven gemaakt. 
Gemiddeld vijf mensen per dag plegen zelfmoord.
Jaarlijks denken zo'n 410.000 mensen aan zelfmoord.
Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.
2019 overleden 1.232 mannen tegenover 579 vrouwen.
Vrouwen doen gemiddeld meer suïcidepogingen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

10 - 20 jaar
20 - 30 jaar
30 - 45 jaar
45 - 60 jaar 
Ouder dan 65 jaar
Meeste suïcides

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Suïcide
 • Bij een ‘geslaagde’ suïcide is de patiënt overleden.
 • Impact op medepatiënten, naasten en hulpverleners is groot.
 • Een suïcide kan latente doodwensen van medepatiënten actueel maken.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Link

https://www.113.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand-anders
Achtergrond
 • Komt voort uit een situatie die als ondraaglijk voelt, vaak door een psychiatrische ziekte. Bijvoorbeeld door een ernstige depressie.
 • Gedachte aan zelfdoding kan heel beangstigend zijn voor de patiënt.


Balanssuïcide: door het opmaken van de balans in het leven en vervolgens besluiten uit het leven te stappen. Dit kan in een periode waarin de psychiatrische ziekte stabiel is, door wanhoop en uitzichtloosheid.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

'Als iemand een suïcidepoging doet wil degene gewoon aandacht.'
A
Eens
B
Oneens

Slide 12 - Quiz

Kan een impuls, noodkreet, chantagemiddel, agressie richting omgeving (zie wat jullie mij hebben aangedaan) zijn. 


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Ga naar 113.nl en beschrijf hieronder wat je hebt gevonden wat jouw als verpleegkundige zou kunnen helpen.
timer
10:00

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

'Erover praten brengt mensen op het idee om zich te suïcideren.'
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Hulp bij zelfdoding of euthanasie
 • Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.
 • Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Euthanasiewet
6 zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet zijn voldaan.  
1. Vrijwillig en goed over nagedacht
2. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
3. Informeren over de situatie en de vooruitzichten
4. Geen redelijke andere oplossing
5. Raadplegen onafhankelijke arts
6. Medisch zorgvuldige uitvoering

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Ik heb geleerd
Ik heb een beetje geleerd
Ik heb niets geleerd
Niet interessant
Een beetje interessant
Interessant 

Slide 23 - Drag question

This item has no instructions

Ik heb geleerd
Wat zou de docent anders kunnen doen de volgende keer?
Hoe weet je dat je iets geleerd hebt? Waaraan merk je dat? Waaraan kan ik dat zien of herkennen?
Waar ben je trots op? Wat heb je voor nieuws geleerd?
Ik heb een beetje geleerd
Wat kan er beter? En waarom juist dat?
Wat is je gelukt vandaag? Wat wil je nog oefenen? Waar heb je nog hulp of uitleg bij nodig?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je een volgende keer meer gaat leren?
Ik heb niets geleerd
Hoe komt het dat je de les niet interessant vond? Hoe komt het dat je niets geleerd hebt?
Wat lukt er niet of wat werkte niet waardoor je niet veel geleerd hebt?
Hoe komt het dat je de les wel interessant vond?
Niet interessant
Een beetje interessant
Interessant

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Vul het antwoord van de vorige slide in

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Module
e-Xpert mbo GGZ: Suïcide en preventie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions