Wat is criminaliteit

Hoofdstuk 1
Wat is criminaliteit? 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1
Wat is criminaliteit? 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat denk jij dat criminaliteit inhoudt?


Wat denk jij dat criminaliteit inhoudt?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat het begrip criminaliteit inhoudt 
 • wat het verschil is tussen overtredingen en misdrijven 
 • wat voorbeelden zijn van misdrijven en overtredingen 
 • de betekenis van de begrippen: waarde, norm, geschreven en   ongeschreven regel en rechtsregel 
 • uitleggen wat een maatschappelijk probleem is 
 • met behulp van de kenmerken van een maatschappelijk probleem   uitleggen dat criminaliteit een maatschappelijk probleem is 
 • wat de materiële en immateriële gevolgen van criminaliteit zijn 
 • de vier kenmerken van veelvoorkomende criminaliteit 
Ik leer...

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Criminaliteit
Criminaliteit 
Het geheel van gedragingen dat door de wet strafbaar gesteld wordt. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Misdrijf
Overtreding
Een zware schending van de wet. 

Je krijgt hiervoor een strafblad als je ouder bent dan 12 jaar
Een lichte schending van de wet. 

Je krijgt meestal geen strafblad. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions


Noem een voorbeeld van een overtreding
Noem een voorbeeld van een overtreding

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Bepaal of de situatie op de foto een overtreding is of een misdrijf
Is de situatie op de foto een overtreding of een misdrijf?
Overtreding
Misdrijf

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Waarde 
Normen
 • Iets wat mensen belangrijk vinden 
 • Een ideaal
 • Gericht op de lange termijn 
 • Regels
 • Horen bij een waarde
 • Ongeschreven regels
 • Geschreven regels

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Koppel de waarde met de juiste norm
Koppel de waarde aan de juiste norm 
Veiligheid
Orde
Respect
Niet praten tijdens de uitleg
U zeggen tegen oudere mensen 
Stoppen voor een rood stoplicht

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Geschreven regels
Ongeschreven regels
 • Maken duidelijk wat je rechten en plichten zijn 
 • Ook wel rechtsregels genoemd, overtreding is strafbaar
 • Voor iedereen geldend
 • Staan in wetten beschreven
 • Gedragsregels die niet in de wet staan
 • Door mensen over de jaren heen ontwikkeld en van elkaar overgenomen
 • Overtreding is niet strafbaar,  maar mensen vinden je dan vaak asociaal

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Criminaliteit is een maatschappelijk probleem, want: 
 1. Het gaat om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden 
 2. Er bestaan verschillende meningen over de oplossing van het probleem 
 3. Het probleem krijgt de aandacht van de media 
 4. Het probleem kan door middel van gezamenlijke actie of door de overheid worden opgelost 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Criminaliteit heeft gevolgen op materieel vlak en immaterieel vlak. 
Deze gevolgen hebben te maken met geld
De psychologische gevolgen van criminaliteit, gevoelens en de beleving van slachtoffers. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Materiële gevolgen
 • Er zijn kosten voor burgers en bedrijven om   criminaliteit te voorkomen. 
 • Er zijn ook kosten voor burgers en bedrijven als gevolg   van criminaliteit. 
 • De uitgaven van de overheid lopen ook hoog op om   criminaliteit te bestrijden. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Immateriële gevolgen
 • Er zijn gevoelens van angst en onveiligheid
 • Er kan emotionele of geestelijke schade zijn 
 • Als mensen onvoldoende worden geholpen door de   overheid kan dit leiden tot aantasting van het rechtsgevoel
 • Opvattingen over goed en kwaad kunnen veranderen:   normvervaging
 • Mensen kunnen het vertrouwen in de overheid en de   politiek verliezen 
 • Het gevaar voor eigenrichting bestaat 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Bij de buren is er vorige week ingebroken, daardoor
slapen ze nu heel slecht.
Bij de buren is er vorige week ingebroken, daardoor slapen ze nu heel slecht. 
A
Materieel gevolg
B
Immaterieel gevolg

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Doordat er in het winkelcentrum steeds vaker wordt ingebroken, heeft de groenteboer camera's voor zijn bedrijf opgehangen.
Doordat er in het winkelcentrum steeds vaker wordt ingebroken, heeft de groenteboer camera's voor zijn bedrijf opgehangen. 
A
Materieel gevolg
B
Immaterieel gevolg

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

4 kenmerken veelvoorkomende criminaliteit 
 • strafbare gedragingen die veel     voorkomen 
 • het veroorzaakt veel schade
 • het zijn hinderlijke gedragingen 
 • de gedragingen bevorderen het gevoel   van onveiligheid

Slide 18 - Slide

This item has no instructions


Voel jij je wel eens onveilig door veelvoorkomende criminaliteit?
Voel jij je wel eens onveilig door veelvoorkomende criminaliteit?
Ja
Nee

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Slide 20 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Wat is criminaliteit'

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat het begrip criminaliteit inhoudt 
 • wat het verschil is tussen overtredingen en misdrijven 
 • wat voorbeelden zijn van misdrijven en overtredingen 
 • de betekenis van de begrippen: waarde, norm, geschreven en   ongeschreven regel en rechtsregel 
 • uitleggen wat een maatschappelijk probleem is 
 • met behulp van de kenmerken van een maatschappelijk probleem   uitleggen dat criminaliteit een maatschappelijk probleem is 
 • wat de materiële en immateriële gevolgen van criminaliteit zijn 
 • de vier kenmerken van veelvoorkomende criminaliteit 
Ik leerde...

Slide 21 - Slide

This item has no instructions