7.2 Toenamediagrammen

herhaling 7.1
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

herhaling 7.1

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

randpunten
maxima
het absoluut minimum
het absoluut maximum
minima
A en F zijn:
B, D en Fzijn:
A,C en E zijn:
D is:
C is:

Slide 3 - Drag question

7.2 Toenamediagrammen

Slide 4 - Slide

doelen:
 • gegeven grafiek -> teken een toenamediagram
  maak een tabel met interval en toename, daarna een grafiek
 • gegeven tabel -> teken een toenamediagram
  maak een tabel met interval en toename, daarna een grafiek
 • gegeven toenamediagram-> welke soort stijgen/dalen
 • gegeven toenamediagram-> globale grafiek (meerdere mogelijkheden)
 • gegevan toenamediagram -> teken een grafiek
  maak een tabel, begin met de waarde die gegeven is en daarna reken je terug/verder
 • gegeven verhaal -> toenamediagram
 • gegeven formule -> grafiek mbv GR->toenamediagram

Slide 5 - Slide

Aantekeningen
Bij een toenamediagram
 • staan de verticale lijnstukjes boven de rechtergrens van het interval
 • ligt bij een afname het verticale lijnstukje onder de horizontale as

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

vraag 16b blz 105
Teken het toenamediagram op interval [0,6] met stapgrootte 2.

Slide 11 - Open question

huiswerk: 14 tm 17

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

19 samen blz. 106 Welke soort van stijgen/dalen hoort bij het diagram?
Laat je antwoord zien d.m.v aantal vingers.

constante stijging 1
toenemende stijging 2
afnemende stijging 3

constante daling 4
toenemende daling 5
afnemende daling 6

Slide 14 - Slide

huiswerk 18 tm 23

Slide 15 - Slide

vraag 24a blz 108
Teken een grafiek die bij het toenamediagram hoort en die door het punt (3,-2) gaat.

Slide 16 - Open question

De namen van de assen ontbreken nog,
 die moeten er in je schrift wel bij!!

Slide 17 - Slide

Kan het maximum optreden bij x=2,5?
A
ja
B
nee

Slide 18 - Quiz

Kan het maximum optreden bij 1,5?
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quiz

Globale grafiek
Bij een globale grafiek hoef je geen tabel te maken voordat je de grafiek gaat tekenen. Je tekent de assen en zet de namen erbij en daarna schets je de grafiek op zo'n manier dat de soorten dalen/stijgen goed zichtbaar zijn.

Slide 20 - Slide

huiswerk 24 tm 28 +29/30

Slide 21 - Slide

formule -> toenamediagram
 1. voer de formule in op de GR (menu-5 y1=...)
 2. maak een tabel met de juiste stapgrootte (menu 7)
 3. bereken bij die tabel de toenamen
 4. teken het toenamediagram

Slide 22 - Slide

1. Voer de formule in op de GR
 • Noteer de formules die je invoert, dus schrijf op y1=..., y2=....
 • Kies een geschikt window (xmin en xmax volgen meestal uit de gegevens in het verhaaltje, ymin en ymax bepaal je met Autozoom) en schrijf het op [xmin,xmax]x[ymin,ymax]
 • Noteer de optie(s) die je gebruikt en geef het resultaat.
 • Beantwoord de gestelde vraag


Slide 23 - Slide

samen 32

Slide 24 - Slide

hw 31, 33, 34

Slide 25 - Slide