Afschrijvingen - Bedrijfseconomie

Afschrijvingen
Onderwerp  - Duurzame productiemiddelen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Afschrijvingen
Onderwerp  - Duurzame productiemiddelen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat staat er op de planning vandaag?
- herhalen onderwerp balans
- onderwerp afschrijvingen
- begin maken met het nieuwe onderwerp 'de resultatenrekening' 


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les 
- Ken je de 2 afschrijvingsmethodes

-kunnen jullie berekenen hoe je op 2 verschillende manieren kunt afschrijven.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wie weet nog wat het begrip afschrijvingen betekend?
- Schrijf het voor jezelf op
- Deel het met je mede student
- Klassikaal vertellen per tweetal

Slide 4 - Slide

Afschrijving is de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel.
Afschrijving
Een afschrijving is een waardevermindering van een duurzaam productiemiddel. 
LET OP: Afschrijven valt onder kosten (daling EV) en het is dus GEEN uitgave (daling LM)

Wat is een duurzaam productiemiddel?

Slide 5 - Slide

Auto, kraan, een machine etc. Een DPM gaat lang mee en slijt gedurende de jaren waardoor het middel minder waard wordt. 

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Hoeveel schrijf je per jaar af? 
2 verschillende manieren van afschrijven:

  1. Vast bedrag per jaar (vorige week mee gestart)
  2. Vast % van de boekwaarde

Denk er wel om dat je altijd rekent met de economische levensduur dus niet de technische levensduur!!!!

Slide 7 - Slide

Technische levensduur is hoelang het middel daadwerkelijk meegaat. En de economische levensduur is hoelang jij het middel gebruikt en dus moet je deze periode ook gebruiken om af te schrijven. 
Manier 1: Vast bedrag per jaar afschrijven
Wat heb je nodig:
  1. Aanschafwaarde
  2. Restwaarde
  3. (Economische) levensduur

(Aanschafwaarde - Restwaarde)/(Economische) levensduur = Afschrijving per jaar

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Een ijsjesmachine kost €2.470. De restwaarde is €300. De economische levensduur is 7 jaar. Wat zijn de afschrijvingskosten per jaar?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Manier 2: vast % van de boekwaarde afschrijven
Wat heb je nodig: 
  1. Aanschafwaarde/boekwaarde
  2. % wat je jaarlijks wilt afschrijven

Wat is het verschil tussen de twee bovenstaande begrippen aanschafwaarde en boekwaarde?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Een computer kost €7.000 en heeft een economische levensduur van 5 jaar. Men verwacht geen restwaarde. Wat is de afschrijving in het 1e jaar als het afschrijvingspercentage 25% is?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Uitgaande van de vorige vraag:

Wat zal het bedrijf in het 2e jaar gaan afschrijven? En wat in het 3e jaar?

Slide 12 - Slide

2e jaar = (7000-1750) x 25% = 1312,50
3e jaar = (5250-1312,50) x 25% = 984,38