4H - Chapitre 4 - Leçon 2

Parlez
Praat over school met jouw klasgenoot:
 • Lievelingsvak? Waarom? 
 • Lievelingsdocent? Waarom? 
 • In welke vak(ken) is hij / zij goed in? 
 • Toekomstplannen? 


1 / 19
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Parlez
Praat over school met jouw klasgenoot:
 • Lievelingsvak? Waarom? 
 • Lievelingsdocent? Waarom? 
 • In welke vak(ken) is hij / zij goed in? 
 • Toekomstplannen? 


Slide 1 - Slide

Les objectifs d'apprentissage
Aan het eind van deze kun: 

 • belangrijke feitelijke informatie begrijpen in een artikel over school. 
 • de ontkenning toepassen (mondeling en schriftelijk) 
 • een gesprek voeren over school.


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Hoe maak je ontkenning in het Frans?

Slide 4 - Mind map

De ontkenning / La négation
ne / n'             +                pas
      (voor de pv)                    (achter de pv) 

ex: Nous ne parlons pas avec mes amis

Slide 5 - Slide

ne ... rien
ne ... plus
ne ... jamais
ne ... pas encore
ne ... personne
nog niet
niet meer
niets
nooit
niemand

Slide 6 - Drag question

Andere ontkenningen
 • ne... rien (niets)
 • ne ... jamais (nooit) 
 • ne ... plus (niet meer)
 • ne ... personne (niemand) 
 • ne ... aucun(e) (geen enkele) 
 • ne ... pas encore (nog niet)  

Slide 7 - Slide

Wat zie je?
Ex: Je n'ai aucune copine.
Ex: Je n'ai aucun copain.

Slide 8 - Mind map

Attention
Met ne ... aucun(e) (geen enkele)

Aucun(e) past zich aan het woord die achter komt: 

Ex: Je n'ai aucune idée.
Ex: Je n'ai aucun copain.

Slide 9 - Slide

Attention
Bij wederkerende werkwoorden (voelen zich / se sentir) en bij zinnen met een persoonlijk voornaamwoord komt het voornaamwoord tussen ne en de pv

Ex: Je ne me sens pas bien.
Tu ne t'es pas douché? 
Nous ne nous somme pas préparé. 

Slide 10 - Slide

Attention 
niemand = ne ... personne of personne ne
Als niemand lijdend voorwerp is, dan vertaal je dat met ne ... personne. Ne komt dan voor de pv, maar personne komt achter het hele gezegd (en niet achter de pv) 

Ex: Il n'a parlé avec personne cette semaine. 
Je n'aime personne dans ma classe.

Slide 11 - Slide

Attention 
niemand = personne ne
Als niemand onderwerp is, dan vertaal je dat met "personne ne ..." Net als in het Nederlands.
Ex: Personne n'aime le prof de géographie.
Personne ne joue avec moi

Slide 12 - Slide

Attention 
niets: rien ne / ne .... rien
Als niets onderwerp is, dan vertaal je dat met rien ne / n'

Ex: Rien ne m'interesse. 

Slide 13 - Slide

Vond je deze onderdeel moeilijk ?
Oui, c'est difficile
Non, c'est facile
J'ai encore des questions

Slide 14 - Poll

Jullie bellen met niemand
A
Personne ne téléphone
B
Vous ne téléphonez à personne.

Slide 15 - Quiz

Niemand vindt Meneer Dupont leuk
A
Personne n'aime monsieur Dupont
B
Monsieur Dupont n'aime personne.

Slide 16 - Quiz

Ik heb niet gedaan voor Frans.
A
Rien n'est fait pour le français
B
Je n'ai rien fait pour le français.

Slide 17 - Quiz

Ik voel me niet lekker.
A
Je me ne sens pas bien.
B
Je ne me sens pas bien.
C
Je me sens ne pas bien

Slide 18 - Quiz

Programme d'aujourd'hui 
 • Grammaire: La négation (exercices 9 à 11)
 • Lire B sur Grandes Lignes (exercices 5 à 8)

Slide 19 - Slide