5.2 Europa gaat de wereld overheersen


5.2 Europa gaat de wereld overheersen 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson


5.2 Europa gaat de wereld overheersen 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

 • Je kunt beschrijven hoe de overzeese handelscontacten van Europeanen uitgroeiden tot een imperium.
 • Je kunt de belangrijkste oorzaken van het modern imperialisme noemen.
Leerdoelen

Slide 3 - Slide

Van handelspost naar imperium 
 • Tussen 1500-1650 ontstaat er een  wereldeconomie.  Er komt steeds meer handel tussen verschillende continenten. 
 • Nieuwe zeeroutes worden ontdekt..... 
 • gebieden worden gekoloniseerd 
          
open mij
open mij
boesjes
Een boesje is een schelpje. Nederlandse slavenhandelaren gingen met deze schelpjes naar Afrika. De boesjes waren een soort betaalmiddel om slaven mee te kopen. Kun jij op internet een afbeelding vinden van deze schelpjes? 

Slide 4 - Slide

Economisch nut van koloniën
 • Bevolking moet  produceren voor Europese markt
            koffie, katoen, tabak, thee, suiker, ivoor 

Slide 5 - Slide

Amerika vestigingskolonie.

Europeanen begonnen daar plantages en de oorspronkelijke inwoners werden verdreven, onderworpen 
Afrika en Azië Exploitatiekolonie
Factorijen  gesticht aan de kust en vanuit daar  producten naar andere werelddelen.
factorij is een handelspost. 

Slide 6 - Slide

Modern Imperialisme
 • = Periode van 1800 - 1914
 • Waarin Europese landen zoveel mogelijk koloniën veroveren
 • Om een imperium (=wereldrijk) te vormen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

'De industriële revolutie is een zegen voor de mensheid geweest'
mee eens
mee oneens

Slide 9 - Poll

Slide 10 - Video

Wat zijn de oorzaken van het modern imperialisme?

Slide 11 - Open question

Oorzaken modern imperialisme 
1.  Een kolonie was economisch voordelig: 
        - grondstoffen voor de Europese fabrieken
        - koloniën waren ideaal als afzetgebied

afzetgebied: gebied waar je producten kunt verkopen. 

Slide 12 - Slide

Technologische voorsprong
2. Door de industriële revolutie konden koloniën makkelijker veroverd en bestuurd worden
- Stoomboot & stoomtrein 
- Telegraaf
- Moderne wapens

Slide 13 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 
3.  Nationalisme -> Een imperium zorgde voor macht en aanzien
Prestigestrijd: wie heeft het grootste en sterkste imperium. 
      

Slide 14 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 
 • Europeanen geloofden dat hun superioriteit biologisch was
 • 'Witte Europeanen zou beter zijn dan andere huidskleuren'superioriteit denken het gevoel dat je meer waard bent dan een ander. Je eigen beschaving is beter dan de beschaving van Afrikanen en Aziaten  

Slide 15 - Slide

Er was een nauw verband tussen de
industriële revolutie en de opkomst
van het modern imperialisme
Leg uit dat de industriële revolutie het modern imperialisme mogelijk maakte.

Slide 16 - Open question

Waarom was een groot imperium in de 19e eeuw voordelig voor een Europees land? Sleep naar het plaatje.
Europese fabriekseigenaren hadden eenvoudig toegang tot afzetmarkt en grondstoffen
Europese werkgevers konden goedkoop arbeiders uit de koloniën halen
Het Europese land kreeg betere wapens en snellere verbindingen
Het gaf Europeanen het gevoeldat zij tot een belangrijk land behoorden

Slide 17 - Drag question

Begrippen uit deze les
 • wereldeconomie
 • vestigingskolonie
 • exploitatiekolonie 
 • factorijen
 • imperium
 • modern imperialisme
 • afzetgebied
 • superioriteits denken

Slide 18 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 19 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 20 - Open question

Superioriteitsdenken
 • Christelijk geloof beter dan andere religies
 • In de Verlichting geloofde men dat je de wereld kon verbeteren door logisch na te denken.

Slide 21 - Slide

Superioriteitsdenken
 • Europa had door wetenschap en technologie een voorsprong
 • Europeanen zagen het als hun Taak om andere volken op te voeden en op hetzelfde niveau te brengen

Slide 22 - Slide

Superioriteitsdenken
 • Het gevoel dat je meer waard bent dan een ander; in het bijzonder de gedachte van veel 19e-eeuwse Europeanen dat hun beschaving beter was dan de beschaving van Afrikanen en Aziaten 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Superioriteitsdenken
 • In de 19e eeuw geloofden vele Europeanen dat deze 'superioriteit' een biologische oorzaak had
 • Witte mensen zouden van een beter ras zijn dan mensen met een andere huidskleur
 • Voorbeeld van racisme 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide