2KT Geschiedenis Tijd van Wereldoorlogen H3 par 2 en 3

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Lezen paragraaf 2                                      (15 min) 
- Zelf aan de slag met par 3.2                    (15 min) 
- Bespreken en oefenen                             (10 min) 

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Weet je wat het verdrag van Versailles is 
- Weet je hoe de kaart van Europa eruit ziet 
- Kan je uitleggen wat de gevolgen voor de verliezende partijen waren en ook waarom. 
- Weet je waarom Rusland een communistisch land werd. 
Les 5
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Lezen paragraaf 2                                      (15 min) 
- Zelf aan de slag met par 3.2                    (15 min) 
- Bespreken en oefenen                             (10 min) 

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Weet je wat het verdrag van Versailles is 
- Weet je hoe de kaart van Europa eruit ziet 
- Kan je uitleggen wat de gevolgen voor de verliezende partijen waren en ook waarom. 
- Weet je waarom Rusland een communistisch land werd. 
Les 5

Slide 1 - Slide

Opdracht. 

Pak je werkboek/tekstboek en aantekeningenschrift 
Ga aan de slag met de volgende 3 onderdelen. 

1: Zoek op internet op wat het kapitalisme en het communisme is. Schrijf de betekenis in eigen woorden!! op in je schrift. Ik ga dat strak terugvragen. 
2: Maak in je werkboek op blz 46 opdracht 1 en 2. Gebruik bij opdracht 2 ook kleurtjes! 
3: Bekijk het filmpje: schrijf kort in je schrift op wat het verdrag van Versailles betekent. 

Slide 2 - Slide

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Herhaling en uitleg                   (30 min) 
- Aan de slag met opdr.             (20 min)  

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Kan je uitleggen wat het verschil is tussen kapitalisme en communisme 
- Weet je wie Lenin was en waarom hij belangrijk was in Rusland. 
- Kan je uitleggen wat een dicatuur is. 
- Weet je wat er gebeurde in Rusland na 1917. 
Les 6

Slide 3 - Slide

1917. En toen Rusland

 • Rusland had verloren van Duitsland.  
 • Het ging erg slecht met het land. Veel armoede en honger.  
 • Gevolg: mensen zijn ontevreden! Er kwamen demonstraties. 

 • Eind 1917. Communistische partijen plegen een staatsgreep (Oktoberrevolutie) 
 • Communisten vinden dat iedereen gelijk aan elkaar was. Gelijke lonen, geen bezit meer! Afschaffing kapitalisme 
 • Lenin was de belangrijke man! Hij werd eind 1917 de baas! 

Slide 4 - Slide

Wat was geen maatregel in het verdrag van Versailles?
A
Duitsland mocht geen luchtmacht meer hebben.
B
Oostenrijk-Hongarije werd gesplitst
C
Frankrijk kreeg een deel van Duitsland
D
Duitsland moest heel veel geld betalen aan Frankrijk.

Slide 5 - Quiz

Communisme
Kapitalisme
Bezit
Lonen
Doel
Land
Verenigde Staten
Iedereen verdient evenveel
Goed bestaan voor iedereen
Ondernemer verdient meer dan arbeider
Sovjet Unie
Fabrieken zijn eigendom van de staat
Fabrieken zijn eigendom van ondernemers
Zo veel mogelijk winst maken

Slide 6 - Drag question

Uitleg bij par 3.2 

 • Eind 1917. Lenin werd de baas in Rusland. Hij schafte het kapitalisme af. 
 • Rusland werd een dictatuur: Een man heeft alle macht. Niet zoals in NL. 
 • Communistisch regiem in Rusland. Tegenstanders werden gevangen genomen en opgesloten in concentratiekampen. 

 • 1922. Lenin werd opgevolgd door Stalin. Buurlanden Oekraïne en                                 werd overgenomen. 
 • Totalitaire staat: De overheid beheerst de hele samenleving. 
 • Planeconomie: de overheid schrijft voor wat er wordt geproduceerd 

Slide 7 - Slide

Aan de slag. 

Maak par 3.2 
Lees op blz 34 en 35 van je lesboek 
Maak opdracht 3 en 5 op blz 46/47 van je werkboek. 


Slide 8 - Slide

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Bespreken huiswerk en herhalen        (30 min) 
- Start par 3.3.                                               (10 min) 

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Kan je uitleggen wat het verschil is tussen kapitalisme en communisme 
- Weet je wie Lenin was en waarom hij belangrijk was in Rusland. 
- Kan je uitleggen wat een dicatuur is. 
- Weet je wat er gebeurde in Rusland na 1917. 
Les 7

Slide 9 - Slide

Maak een foto of screenshot van je aantekeningen uit je schrift en upload deze hier in de lessonup.

Slide 10 - Open question

Waardoor ontstonden er in 1917 onrust en protesten in Rusland?
A
Onvrede over het communisme
B
Onvrede over het winnen van de oorlog
C
Door voedseltekorten en armoede
D
Door zware werkomstandigheden

Slide 11 - Quiz

Wat gebeurde er in 1922 in Rusland

Let op, lees goed!!
A
Oekraïne wordt ingelijfd bij Rusland, Stalin wordt vervangen door Lenin
B
Vorming Sovjetunie, Lenin wordt vervangen door Stalin
C
Russische revolutie
D
Rusland werd een democratie

Slide 12 - Quiz

In 1922 werd Rusland een totalitaire staat.
Wat betekent dit precies?

Leg dit in je eigen woorden uit!

Slide 13 - Open question

In 1917 kwamen de communisten aan de macht. Wat is de juiste volgorde?
a: Communisten onder leiding van Lenin plegen staatsgreep
b: de Tsaar wil dat zijn leger optreedt tegen de demonstranten
c: Door de eerste wereldoorlog gaat het slecht met Rusland
d: Soldaten van de Tsaar sluiten zich aan bij de demonstranten
E: de Tsaar Nicolas II treed af.
f: Voedseltekorten leiden tot onrust en rellen


A
C-B-E-F-A-D
B
C-D-F-B-E-A
C
A-C-F-B-E-D
D
C-F-B-D-E-A

Slide 14 - Quiz

Paragraaf 3.3. Een welvarende tijd                Tekstboek blz 36/37 
The roaring twenties  • Economisch goede tijden na WO I  
 • Goede en groeiende economie in Amerika  
 • Groeiende werkgelegenheid en welvaart. Mensen konden meer kopen.  
 • Bekijk je tekstboek blz 36. Bekijk wat mensen gingen kopen omdat ze meer geld kregen. 

Slide 15 - Slide

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Uitleg en filmpjes bij par 3.3.                            (20 min) 
- Aan de slag met de opdrachten                     (20 min) 

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Kan je uitleggen wie Alleta Jacobs en Troelstra waren. 
- Kan je uitleggen waarom in Nederland de welvaart in de jaren 20             toenam. 
- Weet je waarom Italië een dictatuur werd. 
Les 8

Slide 16 - Slide

De mentaliteit van de mens veranderde
Leg uit hoe deze veranderde.

Slide 17 - Mind map

Paragraaf 3.3. Een welvarende tijd                Tekstboek blz 36/37 
The roaring twenties  • 1917. Algemeen kiesrecht voor mannen. 
 • 1919. Algemeen kiesrecht voor vrouwen, dankzij Aleta Jacobs.   
 • Opkomst van de radiozenders. Radio was populair. 

 • Ook andere geluiden. Opkomst van de arme arbeiders tegen uitbuiting > Troelstra 
 • Troelstra, oprichter van de SDAP. In 1918 poging tot een revolutie net als in Rusland. Revolutie mislukte. 

Slide 18 - Slide

Mensen gingen in de jaren 20 steeds meer uit, naar bioscopen, muziek, restaurants en sport.

Hoe kwam dat?
A
meer vrije tijd
B
Hogere inkomens.

Slide 19 - Quiz

Aan de slag. 

In je werkboek op blz 48 en 49 maak je opdracht: 1, 2 en 3. 
Klaar? Lees je tekstboek blz 37. 
Leg uit waarom iemand als Mussolini in Italië groot kon worden. Tip. Bekijk eens de laatste regels van het stukje dictatuur in Italië. 

Slide 20 - Slide

Lesplanning. 
Wat gaan we doen? 

- Bespreken huiswerkopdrachten                   (15 min)
- Uitleg en instructie par 3                                 (10 min) 
- Aan de slag met opdrachten                          (15 min( 

Lesdoel, aan het einde van deze les: 
- Weet je waarom Italië een dictatuur werd. 

Les 9

Slide 21 - Slide

Paragraaf 3.3. Een welvarende tijd                Tekstboek blz 37 
Dictatuur in Italië  • Italië na WO 1. Een democratie met een parlement. 
 • 1922. De koning benoemt Mussolini tot regeringsleider 
 • Musolini was tegen democratie. Hij was een facist 
 • Facisme: antidemocraties, totalitair en gewelddadig. Zeer sterk nationalistisch ingesteld. 
 • Mussolini streefde naar een nieuw Italiaans rijk zoals het Romeinse rijk. 
 • Maak in je werkboek blz 49 opdracht 4 t/m 6. 

Slide 22 - Slide