3HV Thema 6 BS 3- 4 - 5 - 6

 • Uitleg via Lesson-up (gedeeld met de klas)
 • Nodig: handboek, werkboek & device (laptop / ipad/telefoon)
 • NORMTEMPO: Tot en met BS 6
 • Weet je wat je moet doen? ga aan de slag!
 • Meer uitleg? Schrijf je in voor KWT
1 / 42
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 42 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

 • Uitleg via Lesson-up (gedeeld met de klas)
 • Nodig: handboek, werkboek & device (laptop / ipad/telefoon)
 • NORMTEMPO: Tot en met BS 6
 • Weet je wat je moet doen? ga aan de slag!
 • Meer uitleg? Schrijf je in voor KWT

Slide 1 - Slide

Ecologie.                    Les 2

Slide 2 - Slide

Deze week
 • Vorige les
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • Aan de slag

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
 • Je moet de kringloop van verschillende stoffen in een ecosysteem kunnen beschrijven en verschillende groepen organismen erin kunnen aangeven.
 • Je moet de kringlopen van water en koolstof kunnen beschrijven.
 • Je moet aangeven wat piramides van aantallen en van biomassa weergeven.

Slide 4 - Slide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 5 - Mind map

Vorige les             BS 1 - 2
- Wat is ecologie?
- Hoe zit dat met voedsel relaties?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

De volgende woorden moet je nu kennen:
 • ecologie
 • biotische factoren
 • abiotische factoren
 • individu
 • populatie
 • levensgemeenschap
 • ecosysteem
 • biotoop
 • voedselketen
 • voedselweb / voedselnet
 • producent
 • consumenten
 • reducenten
 • vleeseters / planteneters / alleseters

Slide 10 - Slide

De volgende woorden leer je deze les
BS 3
 • waterkringloop
 • koolstofkringloop

BS 4
 • piramide van aantallen
 • piramide van biomassa

BS 5
 • optimale omstandigheden
 • biologisch evenwicht
 • optimumkromme
 • Dichtheid berekenen [aantal per hectare]

BS 6
 • successie
 • humus
 • pionier-ecosysteem
 • climax-ecosysteem

Slide 11 - Slide

Basisstof 3
Hoe werken de kringlopen van stoffen?
 • Waterkringloop
 • koolstofkringloop

Slide 12 - Slide

Kringloop van water

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Kringloop van koolstof

Slide 15 - Slide

BS 4
- voedselketens
- voedselnet
- voedselweb
- piramides

Slide 16 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Piramides schematisch weergegeven

Slide 19 - Slide

Biomassa =
- het totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme

Slide 20 - Slide

biomassa =
het totale gewicht van alle energie-rijke stoffen in een organisme [koolhydraten / eiwitten / vetten]

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
Piramide van biomassa

Slide 21 - Slide

biomassa =
het totale gewicht van alle energie-rijke stoffen in een organisme [koolhydraten / eiwitten / vetten]

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
- biomassa wordt kleiner
Piramide van biomassa

Slide 22 - Slide

Piramide van biomassa
heeft altijd:
een piramidevorm

Slide 23 - Slide

Elke schakel heeft energieverlies door:
- verbranding
[warmhouden,  brandstof voor beweging / vertering...]
-uitscheiding
[uitwerpselen]
- afgestorven onderdelen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

--> aantallen!
1

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

--> biomassa!

Slide 34 - Slide

BS 5
Populatie:
een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling voortplanten

Slide 35 - Slide

Hoe gaat het met een populatie?
 1. optimale omstandigheden?
 2. biologisch evenwicht
 3. biotische en abiotische factoren
Nu volgt er een filmpje met uitleg over BS 5: Populaties

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

BS 6
successie=
- een opeenvolging van planten- en diersoorten
- in een bepaald gebied
- waardoor een ecosysteem overgaat naar een ander ecosysteem

Slide 38 - Slide

BS 6

Slide 39 - Slide

BS 6
pionier-ecosysteem
climax-ecosysteem

Slide 40 - Slide

 •     biotische factoren
 •     abiotische factoren
 •     individu
 •     populatie
 •     levensgemeenschap
 •     ecosysteem
 •     biotoop
 •     voedselketen
 •     voedselweb / voedselnet
 •     producent
 •     consumenten
 •     reducenten
 •     vleeseters / planteneters / alleseters
 •     kringloop [van water | van koolstof] •   piramide van aantallen
 •     piramide van biomassa
 •     optimale omstandigheden
 •     biologisch evenwicht
 •     optimumkromme
 •     dichtheid
 •     dichtheid ook berekenen [aantal per hectare]
 •     successie
 •     humus
 •     pionier-ecosysteem
 •     climax-ecosysteemSlide 41 - Slide

Aan de slag
 • Maak opdrachten van BS 3, 4, 5 en 6
 • Ik blijf de rest van de les online beschikbaar voor vragen via de chat.
 • Normtempo deze week tot en met BS 6timer
15:00

Slide 42 - Slide