Questions and Negatives Present Simple klas 1, 2

Questions and negatives Present simple
  • Instructions and tips 
  • Quiz 
  • End
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1,2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Questions and negatives Present simple
  • Instructions and tips 
  • Quiz 
  • End

Slide 1 - Slide

Vragen
Do/Does
Do gebruik je bij " I, You, We, You, They."  Do they like apples?

Does
gebruik je bij " He, She, It." Does she like apples?
Am/Is/Are
Bij " Am, is, are" zet je het werkwoord vooraan in de zin

Are you blind?

Slide 2 - Slide

Negatives (ontkenningen)
Don't/Doesn't
He she it : doesn't (he doesn't like ice cream)

I you we they : don't (they don't like ice cream)
am is are
I am very smart --> I am not very smart.

He is cool --> He is not cool / He isn't cool.

We are the best --> We are not the best / We aren't the best.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 6 - Quiz

Maak vragend:
A tiger eats meat

Slide 7 - Open question

Maak vragend:
They love eating pancakes.

Slide 8 - Open question

Maak vragend:
This is a question.

Slide 9 - Open question

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 10 - Quiz

Maak ontkennend:
She is very good at Fortnite
A
She isn't very good at Fortnite
B
She doesn't be very good at Fortnite.
C
She is not very good at Fortnite.
D
She don't be very good at Fortnite.

Slide 11 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 12 - Quiz

Maak een ontkenning.
He has a sister.

Slide 13 - Open question

Maak een ontkenning:
Hannah works very hard

Slide 14 - Open question

Hoe nu verder met vragend en ontkennend in de Present Simple?
1. Bestudeer nogmaals goed de aantekeningen in je schrift           
2. Bestudeer goed de uitleg in je boek                                                        3. Oefen met Slim Stampen                                                                              4. Noteer vragen die je nog hebt over de uitleg en stel deze in de volgende les!                                                                                                             
                                                                  

Slide 15 - Slide