03. Project Engels

Project Engels 
 About yourself, your school life, body talk and animals. 
Alles is gedeeld in SOM en voorbesproken door juffrouw.
Inleverdatum / deadline : Week 21 (agenda)
Wat lever je in : Uitwerking van de 4 opdrachten. 
Waar wordt het ingeleverd : Bij je vakdocent Engels. 
Bij wie moet het ingeleverd worden: HUV, DMO 
Hoe wordt het ingeleverd: Digitaal, via de mail. 

e.huisintveld@bc-enschede.nl
o.demirkol@bc-enschede.nl


1 / 14
next
Slide 1: Slide
KWTMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

Project Engels 
 About yourself, your school life, body talk and animals. 
Alles is gedeeld in SOM en voorbesproken door juffrouw.
Inleverdatum / deadline : Week 21 (agenda)
Wat lever je in : Uitwerking van de 4 opdrachten. 
Waar wordt het ingeleverd : Bij je vakdocent Engels. 
Bij wie moet het ingeleverd worden: HUV, DMO 
Hoe wordt het ingeleverd: Digitaal, via de mail. 

e.huisintveld@bc-enschede.nl
o.demirkol@bc-enschede.nl


Slide 1 - Slide

Beoordeling

Slide 2 - Slide

Wat leer je van dit Project
  1. Je kunt een paar eenvoudige zinnen opschrijven over jezelf of over andere mensen. Je kunt eenvoudige informatie over jezelf of over andere mensen geven.
  2. Je kunt een aantal getallen uitspreken en verstaan. Je kunt in eenvoudige bewoordingen zeggen wat je wel en niet leuk vindt en vragen wat anderen wel en niet leuk vinden. 
  3. Je kunt in losse woorden en simpele, korte zinnen iets of iemand beschrijven. Je kunt met een kort en eenvoudig antwoord reageren op korte, eenvoudige vragen over jezelf en andere mensen.
  4. Je kunt vragen over dieren stellen. Je kunt vertellen over dieren. Je kunt de omgeving beschrijven.

Slide 3 - Slide

Project omschrijving en werkwijze
About yourself, your school life, body talk, out and about.

Je gaat in twee of drie tallen werken aan 4 opdrachten. (Je bent ingedeeld)

Bij elke opdracht wordt 1 presentatie/opdracht gekozen en die wordt in de eindpresentatie gebruikt.

Maak een planning, taakverdeling en een map in je OneDrive en deel deze met je groepje. 

Slide 4 - Slide

Opdracht 1
‘About yourself’
Je gaat een profielposter maken over jezelf. Deze poster ga je presenteren aan klasgenoten. 
Schrijf acht Engelse zinnen op over jezelf en over je familie of vrienden. 
Noem in ieder geval de volgende dingen: leeftijd, namen, woonplaats en hobby’s.
Over jezelf:
Over je familie of vrienden: 

Maak nu je eigen profielposter op een A4’tje of op de computer. 
Zet de acht zinnen in een logische volgorde op de poster. 
Plak foto’s of tekeningen van je vrienden en familie op de poster.

Werk samen met je groepje. Vertel elkaar over je profielposter. 
Na elke presentatie mogen je klasgenoten vragen stellen over de presentatie.

Kies 1 profielposter van je groepje voor de presentatie

Slide 5 - Slide

Opdracht 2
‘Your school life’
Je gaat je ideale schooldag samenstellen en presenteren in de klas. 
Welke vakken zou jij wel op school willen volgen?
Het hoeven geen bestaande vakken te zijn. Je mag ze zelf bedenken. Schrijf minstens vier vakken in de tabel. Schrijf ze in het Engels op.

Schrijf nu voor elk vak in het Engels op wat voor dingen je zou doen tijdens de les. Schrijf ook de lestijden in de tabel.

Je hebt nu de ideale schooldag verzonnen !

Slide 6 - Slide

Opdracht 2B
Werk samen met een klasgenoot. 
Vergelijk jullie lesroosters en stel elkaar vragen. 
Vraag bijvoorbeeld waarom je klasgenoot een vak leuk vindt.
Werk samen met je groepje. 
Ieder van jullie geeft een korte presentatie in het Engels over zijn of haar ideale schooldag. Vertel wat je leuk vindt aan de vakken die je hebt gekozen.
Kies degene uit de groep die volgens jou de beste en leukste schooldag heeft bedacht. 
Deze wordt later gebruikt bij de eindpresentatie.

Slide 7 - Slide

Opdracht 3
‘Body talk’
A) Neem een foto van jezelf of iemand die je kent. Maak een beschrijving in het Engels. Gebruik woorden die te maken hebben met:
- Persoonlijkheid en uiterlijk
- Het menselijk lichaam

B) Create your own Mr/Mrs X. Be creative and use all kinds of colours. You can add things like a hat, glasses, earrings or tattoos. (Make a drawing of a person) Work together with a classmate.

C) Kies 1 beschrijving uit in je groepje voor de presentatie.

Slide 8 - Slide

Opdracht 4
A) Neem je lievelingsdier of kies een dier.
Beschrijf het.
Waar leeft het?  Wat eet het dier?  Hoe is de verzorging?  
Zorg voor een afbeelding erbij. 

B) Create your own fantasy animal.
Write down at least eight sentences about your animal.
Make a drawing or picture.
Tell what it eats, where it lives, what its name is.
Work in groups and take turns describing your fantasy animal.

C) Kies 1 dierbeschrijving van je groepje voor de presentatie

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide