les 5. Welzijn kind en jongere 4K3

Structuur en regels in de klas
 De telefoon uit en opgeruimd in je tas of in de koffer bij           de docent. Je neemt plaats op je vaste plek.

 Je tas ruim je op in de kast bij binnenkomst. 
De docent hoeft je hier niet meer op aan te spreken
Eigen boek welzijn kind en jongere , schrift, schrijfgerei liggen op je tafel 
Als je de klas binnen komt dan.........
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Welzijn kind en jongere K5Middelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Structuur en regels in de klas
 De telefoon uit en opgeruimd in je tas of in de koffer bij           de docent. Je neemt plaats op je vaste plek.

 Je tas ruim je op in de kast bij binnenkomst. 
De docent hoeft je hier niet meer op aan te spreken
Eigen boek welzijn kind en jongere , schrift, schrijfgerei liggen op je tafel 
Als je de klas binnen komt dan.........

Slide 1 - Slide

Nakijken hoofdstuk 1 en 2 (3)
Neem de antwoorden over van de uitgedeelde antwoordbladen.
Schrijf deze in je boek bij de opdracht.
timer
20:00

Slide 2 - Slide

Deelopdracht 1 blz 55
Nanny on TourKijken: Filmpje over Tyrell.
Maken: vragen deelopdracht 1.01

Kijken: Filmpje over het zoontje van Roelina.
Maken: vragen deelopdracht 1.02.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Deelopdracht 1 blz 56
Nanny on Tour


Kijken: Filmpje over Scott.
Maken: vragen deelopdracht 1.03.

Kijken: Filmpje over vader Alex.
Maken: Vragen deelopdracht 1.04.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Hoofdstuk 4 Hulp en opvang
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
 • Wat zelfredzaamheid is en hoe je dit stimuleert.
 • Hoe je structuur en een dagritme aanbrengt.
 • Wat fysieke en sociale veiligheid is.
 • Hoe je een dagrapportage opstelt.

Slide 9 - Slide

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te zorgen. Je kunt eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel je weet jezelf te redden. 
Eigen beslissingen nemen en keuzes maken is goed voor je eigenwaarde.
Stimuleren (aanmoedigen) is belangrijk

Slide 10 - Slide

Dagritme

Dagritme is goed voor houvast en biedt structuur.
Rituelen zijn onderdelen die steeds op
dezelfde manier terugkomen.
Zoals bijvoorbeeld iedere
ochtend een kop koffie zetten →            Slide 11 - Slide

Veiligheid

Veiligheid staat altijd voorop bij het begeleiden van kinderen en jongeren!
 1. Fysieke veiligheid
 2. Sociale veiligheid
                                                          

Slide 12 - Slide

Rapporteren
Rapporteren is het overbrengen van gebeurtenissen die belangrijk zijn voor collega's of andere betrokkenen.
 • Mondeling
 • schriftelijk
Waar denk je aan bij rapporteren?                       -Datum noteren
-Geen vage termen gebruiken.                             -Leesbaar schrijven
-Feiten beschrijven.                                                   -Reageer, indien nodig op een andere 
-Geen conclusies trekken                                          dagrapportage.
-Kort beschrijven.
-Schrijf zodat anderen het begrijpen.
-Wees volledig


Slide 13 - Slide

praktijkopdrachten
Maken in tweetallen:
Alle deelopdrachten blz. 66 t/m 90.
 • Deelopdracht 2 Zelfredzaamheid 2.01, 2.02, 2.03.
 • Deelopdracht 3 Weekplanning 3.01, 3.02.
 • Deelopdracht 4 Dagritmekaarten 4.01
 • Deelopdracht 5 Rituelen en regels 5.01, 5.02, 5.03
 • Deelopdracht 6 Veiligheid in de klas 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05
 • Deelopdracht 7 Overdracht 7.01, 7.02, (alleen)
 • Deelopdracht 8 Evaluatie 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 (alleen)

Slide 14 - Slide