ID2 Klimaat en milieu/cultuur en identiteit


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit

Slide 1 - Slide

Programma
  • De dimensies
  • Klimaat en milieu: duurzaamheid, voetafdruk
  • Identiteit en cultuur: socialisatie, internalisatie
  • Tiny House
  • Opdracht

Slide 2 - Slide

4 dimensies burgerschap
  1. Vitaal burgerschap 
  2. Politiek-juridisch
  3. Sociaal-maatschappelijk 
  4. Economisch

Slide 3 - Slide

We hebben het over:
Jijzelf, jouw plek in het vak, jouw plek de samenleving én in de wereld

Slide 4 - Slide

Klimaat en milieu
Weer gaat over vandaag. Klimaat gaat over het weer in langere periodes. Hierin zijn patronen zichtbaar zoals de langere zomers de afgelopen jaren. 

Milieu gaat over de grond, het lucht en het water. De leefomgeving van dieren planten en mensen. 

Slide 5 - Slide

1

Slide 6 - Video

00:41
Beschrijf kort hoe klimaatverandering ontstaat.

Slide 7 - Open question

1

Slide 8 - Video

01:09
Hoe kunnen we uitstoot tegen gaan?

Slide 9 - Open question

1

Slide 10 - Video

00:55
Wat doe jij al om klimaatverandering tegen te gaan?

Slide 11 - Open question

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Profit. Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie – mens, milieu en economie – met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft.


Slide 12 - Slide

Ecologische voetafdruk
De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. 

wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.

Slide 13 - Slide

Identiteit en cultuur
Cultuur: normen, waarden en gewoonten van een groep mensen.

Socialisatie: iemand krijgt -bewust en onbewust- door internalisering de normen, waarden en gewoonten van een groep aangeleerd.


Slide 14 - Slide

Internalisatie: je maakt normen, waarden en gewoonten je eigen. Het voelt niet meer als een regel, maar als iets wat je gewoon doet. 


Bijvoorbeeld: een taal spreken, eten met mes en vork, het toilet doorspoelen, handen wassen, luisteren naar een ander.

Slide 15 - Slide

Wat heb je van jouw
ouders geleerd op het
gebied van duurzaamheid?

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Slide

https://voetafdruktest.wwf.nl/ 

Slide 18 - Slide

Hoe ga je als interieurdesigner om met duurzaamheid?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Opdracht ID2 
De badkamer die je hebt ontworpen tijden de LE plaats je in je portfolio onder de dimensie sociaal-economisch. Leg uit wat je hebt ontworpen en hoe je rekening houdt met duurzaamheid in je ontwerp. Ook ga je kijken welke Global Goals (SDG's) passen bij jouw ontwerp.

Inleveren voor 7 december! (Teams)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide