P3 - week 1 - Module A - orientatie

1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Opzet les
 • Welkom
 • Aanwezigheid
 • Praktijktoetsen - verslag inleveren
 • Lesdoelen
 • Als ik aan mijn stage denk, dan....
 • Digibib - Verkenning Digibib 
 • Werken aan opdracht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • weten de studenten waar ze het verslag van de praktijktoets moeten   inleveren en waar het aan moet voldoen
 • weten de studenten dat ze Digibib moeten aanschaffen.
 • hebben de studenten de informatie over "Werken met de oefenopdrachten   (00)" in Digibib gelezen 
 • kunnen de studenten in Digibib de werkprocessen W1 en W3 vinden
 • hebben de studenten de informatie over W3 gelezen 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Praktijktoets
- handelingsplan ingeleverd en is goed gekeurd?
- Na de vaardigheidstoets schrijf je een verslag
   (wat hier in moet, zie feedbackformulier docent) 
- lever het verslag samen met het door de instructeur ingevulde     feedbackformulier in op its learning (Planner - module A - week 3)


Verslag volgens richtlijnen verslaglegging!

Slide 4 - Slide

feedbackformulier docent staat ook onder mapje mevrouw de Boer!

Praktijktoetsen zijn in week 1 t/m 3 Docent vult na beoordeling verslag het feedbackformulier in, geeft het aan de student, student moet het uploaden onder “Opdrachten mevr. De Boer”

Stage
Deze week heb je voor het eerst stage gelopen of ga je stage lopen.


Vul op de volgende pagina 1 woord of 1 klein zinnetje in
waaraan je denkt als je aan je stage denkt

Slide 5 - Slide

Duur: 10 - 15 minuten.
Bijv. hoe ze het vonden of vinden ze het spannend als ze nog moeten gaan.
Een paar woorden / zinnen uit de woordweb pak je eruit en laat student vertellen waarom hij/zij dit opgeschreven heeft
Als ik aan mijn stage
denk, dan...

Slide 6 - Mind map

kort een paar studenten aan het woord laten
Digibib
 • Vanaf nu tot einde opleiding heb je Digibib nodig bij de module lessen
 • Heb je Digibib aangeschaft?
 • Meld je aan bij Digibib: https://digibib.consortiumbo.nl/
 • Als je geen abonnement hebt op Digibib, kun je geen opdrachten op je stage maken

Slide 7 - Slide

In digibib vind je de oefenopdrachten gekoppeld aan de verschillende werkprocessen (uit het KD).
Deze verschillende werkprocessen komen in lj2, lj3 en eventueel lj4 terug in het examen. 
De oefenopdrachten kennen verschillende stappen, verkennen, oefenen, toepassen. 
Deze stappen zijn ontwikkelingsgericht en geven de student inzicht of ze op niveau zijn op weg naar het examen.
De werkprocessen (en dus oefenopdrachten) zijn gekoppeld aan de verschillende modules. Voor Module A zijn dat W1, W2, W3 en W6. In periode 3 en 4 zijn dat W1 en W3

Vervolg Digibib
In digibib staan oefenopdrachten gekoppeld aan de verschillende werkprocessen (uit het KD). Deze verschillende werkprocessen komen in lj2, lj3 en eventueel lj4 terug in het examen

Deze stappen zijn ontwikkelingsgericht
en geven de student inzicht of ze
op niveau zijn op weg naar het examen

Slide 8 - Slide

De oefenopdrachten kennen verschillende stappen: verkennen, oefenen, toepassen.
link kwalificatiedossier:
De link naar KD (Kwalificatiedossier) - docent opent KD en toont wat de eindtermen zijn van een werkproces.
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5113?type=kwalificatie&item_id=1330933&returnUrl=%2F%3FTrefwoorden%3D25655

Digibib en oefenopdrachten
Module A:
B1-K1-W1 onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen (gezondheidsbevorderaar)
B1-K1-W2 stelt de verpleegkundige diagnose en stelt het individuele plan van de zorgvrager op (zorgverlener)
B1-K1-W3 voert interventies uit (zorgverlener)
B1-K1-W6 organiseert en coördineert de zorgverlening van de zorgvragers (organisator)

Slide 9 - Slide

In periode 3 en 4 : W1 en W3
Overzicht van de modules
Deze modules volg je gedurende de opleiding:

Module A: Verpleegkundig proces 
Module B: Verpleegtechnische handelingen 
Module C: Reageert op onvoorziene en crisissituaties 
Module D: Deskundigheid en kwaliteit 
Module E: Begeleiden en ondersteunen 
Module F: Begeleiden en samenwerken 


Op de volgende dia kun je zien wanneer je welke module hebt.

Slide 10 - Slide

Om beeld te krijgen van de verschillende modules

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Module A
Module A omvat de volgende werkprocessen:
B1-K1-W1 onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 
B1-K1-W2 stelt de verpleegkundige diagnose en stelt het individuele plan van de zorgvrager op 
B1-K1-W3 voert interventies uit
B1-K1-W6 organiseert en coördineert de zorgverlening van de zorgvragers 

Slide 12 - Slide

Uitleg geven over de letters
B = basisgedeelte (beroepsspecifieke onderdelen en generieke onderdelen)
K = kerntaak (taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die een medewerker zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Een kerntaak bestaat uit handelingen, de werkprocessen
W = werkproces (zijn de verschillende handelingen om een kerntaak uit te voeren. Deze zijn ook beschreven in het kd. Om een werkproces goed uit te kunnen voeren moet je over kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding beschikken)
Elk werkproces beschrijft een onderdeel van je beroep.
link kwalificatiedossier:
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5113?type=kwalificatie&item_id=1330933&returnUrl=%2F%3FTrefwoorden%3D25655

Opdracht
In periode 3 en 4 gaan jullie werken aan de volgende werkprocessen:

B1-K1-W1 onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen
B1-K1-W3 voert interventies uit


Kijk eens of je deze werkprocessen kunt vinden op Digibib.

Slide 13 - Slide

Vraag eens of ze een idee hebben wat er onder deze werkprocessen verstaan wordt.

B1-K1-W3
We starten periode 3 op met B1-K1-W3 
Periode 3 en 4 ga je aan de volgende oefenopdrachten werken. 

V1- V2-V3
O1-O2-O3


Zoek eens op in Digibib waar deze letters voor staan en vul in op de volgende dia

Slide 14 - Slide

Jaarplanning moet nog ingevuld worden met inleverdata
Zoek op onder B1-K1-W3
wat de afkortingen V1, V2, V3 en O1, O2 en O3 inhouden

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Opdracht
Lees de informatie op Digibib:
 • 00 - over het werken met oefenopdrachten (oo)
 • B1-K1-W3 (inleiding, verkennen V1 t/m 3, Oefenen O1 t/m O3)


Schrijf je vragen op en neem die mee naar de les van volgende week.

Slide 16 - Slide

Studenten krijgen 2 uur per week module A.
2e les in onbegeleid, maar kunnen wel vragen aan je stellen.
Deze opdracht zouden ze in les 2 kunnen doen. Evt. vragen aan docent stellen.
Sommige vragen terug laten komen volgende week.

Lesdoelen bereikt?
 • Weet je waar je het verslag van de praktijktoets moet inleveren en waar het aan moet voldoen? 
 • weet je dat je Digibib moet aanschaffen?
 • kan je in Digibib de werkprocessen W1 en W3 vinden?
 • heb je de informatie over "Werken met de oefenopdrachten (00)" in   Digibib gelezen?
 • heb je de informatie over W3 gelezen?

Slide 17 - Slide

Waarschijnlijk de laatste 2 punten nog niet. Meenemen naar volgende week

Succes met de praktijktoets

Slide 18 - Slide

This item has no instructions