3.1 economische voorraad

Bedrijfseconomische voorraadbegrip
Vanuit bedrijfseconomische invalshoek wordt de voorraad van een winkel onderverdeeld in de: 

- technische voorraad 
                  - en de economische Voorraad 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bedrijfseconomische voorraadbegrip
Vanuit bedrijfseconomische invalshoek wordt de voorraad van een winkel onderverdeeld in de: 

- technische voorraad 
                  - en de economische Voorraad 

Slide 1 - Slide

Economische voorraad 
De voorraad waarover de winkelier een risico loopt als gevolg van een prijsdaling of prijsstijging wordt de economische voorraad genoemd. 

Slide 2 - Slide

Economische voorraad 
Economische voorraad =  Technische voorraad  
                                                       Voorinkopen    +
                                                       Voorverkopen  -

Slide 3 - Slide

Technische voorraad 
Zijn de artikelen die in de magazijn liggen

Slide 4 - Slide

voorinkopen
zijn de goederen die besteld/ ingekocht zijn maar nog niet geleverd

Slide 5 - Slide

voorverkopen
Zijn de artikelen die in de winkel of in de opslagruimte liggen, maar die al wel aan klanten zijn verkocht maar nog niet geleverd. 

Slide 6 - Slide

Voorbeeld
Jan Everse heeft in de kelder van zijn winkel 10.000 kilo aardappelen liggen. Van deze tienduizend kilo heeft hij al 4.000 kilo verkocht aan een bejaardentehuis. Deze zijn nog niet geleverd. Verder heeft hij vorige maand 8000 kilo aardappelen ingekocht bij een boer. Deze aardappelen worden pas de volgende maand geleverd. 
Wat is zijn technische en economische voorraad? 

Slide 7 - Slide

Voorbeeld 
De technische voorraad 10.000 kilo
Voorinkopen 8.000 Kilo+
Voorverkoop 4000 kilo -
Economische voorraad = 14.000

Slide 8 - Slide

Voorraad waardeer je tegen inkoopprijs of verkoopprijs?

Slide 9 - Mind map

Voorraad waarderen doen we tegen
A
Inkoopprijs
B
Verkoopprijs
C
Ligt eraan
D
Beiden

Slide 10 - Quiz

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is €440.000,-. Van deze voorraad is al €210.000,- verkocht. Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van €180.000,-. Hoe groot is de technische voorraad?

Slide 11 - Open question

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is €440.000,-. Van deze voorraad is al €210.000,- verkocht. Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van €180.000,-. Hoe groot is de pijplijnvoorraad?

Slide 12 - Open question

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is €440.000,-. Van deze voorraad is al €210.000,- verkocht. Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van €180.000,-. Bereken de economische voorraad

Slide 13 - Open question