Beeldspraak

Beeldspraak en stijlfiguren
1 / 44
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Beeldspraak en stijlfiguren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
Les 1 en 2: beeldspraak
Les 3 en 4: stijlfiguren
Les 5 en 6: oefenen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Les 1
Theorie beeldspraak
Oefenen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het eind van de les:
... weet je wat beeldspraak is en waarom het gebruikt wordt;
... kan je verschillende vormen van beeldspraak herkennen;
... kan je voorbeelden van beeldspraak interpreteren.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij 'beeldspraak'?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Wat is beeldspraak?
Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik. Er wordt niet letterlijk gezegd wat er wordt bedoeld. 
Er wordt een beeld gebruikt voor iets wat letterlijk wordt bedoeld (object).

Voorbeeld: 'Ik heb honger als een paard.'

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

1. Vergelijking
 1. Vergelijking met 'als' of ander (vergelijkend) woord 
  Hij is een beer van een vent.

 2. Vergelijking zonder 'als' of ander (vergelijkend) woord
  Je kamer, die zwijnenstal, moet worden opgeruimd!

Beeld én object staan in de zin.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

2. Metafoor
 • Het object wordt vervangen door het beeld
    Wat een zwijnenstal is het hier!

 • Op basis van de context bepalen wat het object is
    Een trouwe wachter stond op de hoge duin.

 • Spreekwoorden en gezegden zijn vaak metaforen
    Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Personificatie
 • Levenloze of abstracte dingen
   krijgen menselijke eigenschappen


Bijv.: De wind huilt om het huis. 
Bijv.: Mijn kamer smeekt om een opruimbeurt. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

4. Synesthesie
 • De indruk van een bepaald zintuig wordt verbonden met die van een ander

  Warme kleuren
  Bittere woorden
  Scherpe geur

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

5. Metonymia
Relatie tussen beeld en object is niet gebaseerd op vergelijking, maar op een andere relatie:
 • Maker - product
    De nieuwste Mulisch lezen.

 • Materiaal - product
    De ijzers onderbinden.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

 • Verpakking - inhoud
    Doe mij nog maar een glas.

 • Deel - geheel
    Even de neuzen tellen.

 • Geheel - deel
    Nederland won met 1-0.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Waarom beeldspraak?
 • Beeldspraak maakt taal levendig en aantrekkelijk
 • Beeldspraak kan overtuigend werken 
 • Beeldspraak kan begrip bevorderen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Filmfragment
Kijkvragen:
 1. Wat is volgens Arjen Lubach de reden dat politici beeldspraak gebruiken?
 2. Wat zou er bedoeld worden met de metafoor 'gratis bier uitdelen'? 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 15 - Video

This item has no instructions

00:18
Wat is volgens Arjen Lubach de reden dat politici beeldspraak gebruiken?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

01:09
Wat zou er bedoeld worden met de metafoor 'gratis bier uitdelen'?

Slide 17 - Slide

Hier kan je ook aangeven dat het nog maar de vraag is of het gebruik van beeldspraak begrip bevordert.
'In het zonlicht dansten talloze stofjes.'

Welke vorm van beeldspraak?
A
Vergelijking
B
Metafoor
C
Metonymia
D
Personificatie

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

'In het zonlicht dansten talloze stofjes.'

Wat wordt er in letterlijke zin bedoeld?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

'Heb jij de nieuwste Herman Koch al gelezen?'

Welke vorm van beeldspraak?
A
Vergelijking
B
Metafoor
C
Metonymia
D
Personificatie

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

'Heb jij de nieuwste Herman Koch al gelezen?'

Wat is het object en wat is het beeld?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

'Mijn moeder heeft een warme stem'

Welke vorm van beeldspraak?
A
Vergelijking
B
Personificatie
C
Metafoor
D
Synesthesie

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

'Mijn moeder heeft een warme stem'

Welke zintuigen worden gecombineerd?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

'Hij is zo trots als een pauw'

Welke vorm van beeldspraak?
A
Vergelijking
B
Personificatie
C
Synesthesie
D
Metafoor

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

'Hij is zo trots als een pauw'

Wat is het object en wat is het beeld?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

'Ik brand van verlangen.'

Welke vorm van beeldspraak?
A
Vergelijking
B
Metafoor
C
Metonymia
D
Synesthesie

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

'Ik brand van verlangen'

Wat wordt er bedoeld?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

'Ik weet wat beeldspraak is en waarom het gebruikt wordt.
Ik kan verschillende vormen van beeldspraak herkennen.
Ik kan voorbeelden van beeldspraak interpreteren.'

In hoeverre klopt dit voor jou?
07

Slide 28 - Poll

This item has no instructions

Les 2
Herhalen beeldspraak
Toepassingsopdracht

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het eind van de les:
... kan je jouw kennis van beeldspraak toepassen op voorbeelden uit de praktijk;
... heb je een metafoor of vergelijking bedacht die bij jou past.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Wat is beeldspraak? Waarom wordt het gebruikt?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Welke vormen van beeldspraak zijn er ook alweer? 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Beeldspraak komt veel voor in literatuur en ook in liedjes.

We luisteren naar een fragment uit het nummer Ijskoud van Nielson.

Beantwoord daarna de volgende vraag: welk stukje uit de tekst van IJskoud bevat een personificatie?

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Welk stukje uit de tekst van IJskoud bevat een personificatie?
A
Het is ijskoud
B
Een rilling loopt een rondje op m’n rug
C
Waarom maak je alles stuk?
D
Kunnen we één seconde terug?

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

We luisteren naar een fragment uit het nummer Thuis van Snelle.

Beantwoord daarna de volgende vragen:
1. Noem een voorbeeld van beeldspraak uit dit fragment.
2. Zet erachter welke vorm van beeldspraak het is.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Video

This item has no instructions

Nog een keer de tekst
En ik kan niet onder woorden brengen wat
Er gebeurt als ik het huis binnenstap, maar
Het is als de aankomst in de haven na een lange tijd op zee
Hier staan mijn voeten op de aarde
En mijn jeugd op dvd, en
Lang niet vaak genoeg is deze tijd aan ons besteed
Maar nergens tikt die zo en is de puzzel zo compleet
Ik ben thuis, hier ben ik thuis
Hier ben ik thuis

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

De vragen
1. Noem een voorbeeld van beeldspraak uit dit fragment.
2. Zet erachter welke vorm van beeldspraak het is.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

In het dagelijks leven kom je beeldspraak overal tegen. Denk aan de politiek, muziek, verhalen, gedichten. Het maakt taal levendiger en in discussies kan je de ander ermee overtuigen.
Het kan ook helpen jezelf te begrijpen of het kan iets over jou als persoon zeggen. In de psychologie worden bijvoorbeeld ook vaak metaforen gebruikt.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

De opdracht
Bedenk zelf een metafoor of een vergelijking die bij jou past, of die iets over jou zegt. Denk aan:
- Jouw kwaliteiten
- Waar je nu staat in je leven
- Jouw persoonlijke ontwikkeling
- Iets wat jou jou maakt

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 44 - Poll

This item has no instructions