Kinderrechten - Unicef + 'tzitemzo - Annuntiata

organisaties die zich inzetten voor kinderrechten 
1 / 36
next
Slide 1: Slide
gezondheidswetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 13 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

organisaties die zich inzetten voor kinderrechten 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Unicef 
Doel van Unicef? 
Zorgen voor een rechtvaardige wereld voor ALLE kinderen. 

Ze werken aan 7 domeinen die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het kind. 

In het volgende filmpje ontdek je welke ...

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Aan welke domeinen werkt Unicef?

Slide 5 - Open question

Domein 1: gezondheid 
 • belangrijke doelstelling van Unicef

 • focus: vanaf begin van de zwangerschap tot het 18de levensjaar  van het kind. 

 • hoe?: geef voorbeelden op de volgende slide 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Geef voorbeelden hoe Unicef het domein "gezondheid" invult

Slide 8 - Open question

domein 2: HIV & AIDS 
 • Er zijn ongeveer 2 miljoen kinderen jonger dan 15j besmet met HIV. 90% van de gevallen overgedragen door hun moeder.

 • 15 miljoen kinderen zijn wees doordat ze hun ouders verloren aan AIDS, vooral in Sub-Sahara Afrika. 

 • Hoe?  behandeling en aangepaste zorg aan zieken en preventie. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

domein 3: water, toiletten en hygiëne 
 • water: 1 van de belangrijkste doelstellingen: bereikbaar maken van drinkbaar water voor alle kinderen. 
reden: het gebrek aan drinkwater en verontreinigd water zorg voor tal van gezondheidsproblemen en sterfgevallen. Daarbij moeten meisjes/vrouwen vaak water halen waardoor ze niet naar school kunnen gaan of iets anders doen. 

 • toegang tot sanitaire voorzieningen: er is soms een gebrek aan toiletten, waardoor er eveneens gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. 

 • Hygiëne: Regelmatig je handen wassen helpt ziektes te voorkomen. Unicef leert basiskennis hygiëne aan, vb handen wassen na toiletgebruik of voor het bereiden van voedsel. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

domein 4: voeding 
 • Iedereen heeft aan een goede voeding. Ondervoeding werkt verwoestend en is verantwoordelijk voor 1/3 van de sterfgevallen bij kinderen. 

 • Wereldwijd lijdt 1/4 onder de 5 jaar aan ondervoeding. Tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor worden veel kinderen ziek. 

 • Wat doet Unicef? som enkele voorbeelden op 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Noteer hieronder voorbeelden hoe Unicef voeding van kinderen kan verbeteren.

Slide 16 - Open question

domein 5: onderwijs 
 • Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Het merendeel zijn meisjes. Hierdoor krijgen ze geen opleiding en is er een afbreuk op de waardigheid en fundamentele rechten van meisjes. 

 • Wat doet Unicef? 
 1. Onderwijs verzekeren, ook voor kinderen in moeilijke omstandigheden, voor minderheidsgroepen en voor meisjes
 2. Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door het betrekken van de gemeenschap en schoolmateriaal te leveren. 
 3. Opvolging voorzien op lange termijn zodat kinderen zo vroeg mogelijk in contact komen met onderwijs en zo lang mogelijk naar school blijven gaan. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

domein 6: bescherming
 • Er zijn ontelbare situaties die onrechtvaardig en onaanvaardbaar zijn. 
-> Noteer enkele voorbeelden op de volgende slide 

 • Wat doet Unicef om kinderen te beschermen? 
Unicef werkt op verschillende niveaus om geweld tegen kinderen te beteugelen. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Geef enkele voorbeelden van situaties waarin Unicef veiligheid kan bieden

Slide 22 - Open question

Unicef beschermt kinderen door: 
 1. Kinderen registreren bij de geboorte 
 2. Versterken van het rechtssysteem rond kinderen om ze te beschermen. 
 3. Versterken van onafhankelijkheid van families en gemeenschappen om kinderen te beschermen. 
 4. Regeringen verplichten tot een beter beschermingsbeleid voor kinderen én er voor zorgen dat het nageleefd wordt. 
 5. Bescherming van kinderen in noodsituaties door bv onderwijs in stand te houden. 

Slide 23 - Slide

Domein 7: sociale inclusie 
 • Wat is sociale inclusie? 
Dit betekent dat ze met deze domeinen ALLE kinderen willen bereiken. Geen enkel kind wordt uitgesloten. 

 • hoe? door een gezamenlijke aanpak van Unicef, de regeringen, de samenleving. 

Slide 24 - Slide

Wat betekent het logo van Unicef? Sleep op de volgende slide de juiste antwoorden bij elkaar. Meerdere tekstvlakken passen bij een deel van het logo. Wie vindt ze? 
het logo van Unicef 

Slide 25 - Slide

moeder en kind
wereldbol
dit staat voor de hulp en de zorg voor kinderen van hun ouder of verzorger. 
Unicef helpt kinderen over de hele wereld. 
olijtak 
is het symbool van de Verenigde Naties 
afkorting 
United Nations International Children's Emergency Fund 

Slide 26 - Drag question

in de volgende filmpjes maak je kennis met situaties waarvoor Unicef en ook andere organisaties zich inzetten 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

'tZitemzo 
 • 'tZitemzo is sinds 2017 de nieuwe naam voor de Kinderrechtswinkel en bestaat al sinds 1987. 


 • Wat  'tZitemzo doet kun je ontdekken in het filmpje op de volgende slide. Het filmpje is gemaakt in Nederland, daar heet de organisatie nog steeds "Kinderrechtenwinkel". 

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Wat doet 'tZitemzo of de kinderrechtenwinkel?

Slide 32 - Open question

Hoe kun je 'tZitemzo bereiken?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
A
email
B
chat
C
op afspraak
D
bellen

Slide 33 - Quiz

Op de volgende slide kun je de brochure van 'tZitemzo raadplegen. 

Hiermee zit het lesdeel rond mensen- en kinderrechten er op! 

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Link

Slide 36 - Slide