H8.1 Energiestromen

Energiestromen in Ecosystemen
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Energiestromen in Ecosystemen

Slide 1 - Slide

Vandaag
- Je leert hoe energie door een ecosysteem heen stroomt.


Termen
 • Producenten, consumenten en reducenten
 • Autotroof
 • Heterotroof
 • Energiestroomschema
 • piramide van productiviteit
 • Bruto Primaire Produktie
 • Netto Primaire Productie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Planten : Producenten
Planten leggen door fotosynthese energie uit zonlicht vast in chemische energie (energierijke organische stof) 
= Bruto primaire productie (BPP)

Planten gebruiken gevormde organische stof voor:
- Eigen brandstof: dissimilatie (D)
- Bouwstof: aanmaak van weefsel voor groei/ontwikkeling 
= Netto productie (NP = BPP-D)1e productie organisch materiaal in voedselketen

Slide 5 - Slide

BPP en NPP
Alle producenten in een ecosysteem:

Bruto primaire productie (BPP): De totale hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen (bijv. glucose).

Netto primaire productie (NPP): De hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen minus de energie die ze zelf gebruiken (via dissimilatie) voor levensprocessen. BPP – dissimilatie = NPP

Voedselconversie: Het omzetten van organische stoffen van het ene organisme naar het andere

Slide 6 - Slide

Energie in voedselketens

Slide 7 - Slide

Trofische niveaus weergegeven in piramidevorm
 • Piramide van biomassa
  Biomassa is het drooggewicht van trofisch niveau 
  (dus de massa zonder water) > momentopname
 • Piramide van productiviteit
  Is het jaargemiddelde van de biomassa BINAS 93E2
 • Piramide van aantallen 
  Piramide van aantallen in elk trofisch niveau

Slide 8 - Slide

Trofische 
P: Algen
C1: garnalen
C2: kleine vissen
C3: mensen 

Slide 9 - Slide

Trofische 
De piramide van biomassa is een momentopname dus het kan zijn dat de biomassa van producenten heel laag is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er weinig algen zijn (heel wisselende hoeveelheden). Piramide van productiviteit is biomassa gemiddeld over een jaar, dus gemiddeld gezien zijn er voldoende algen om de voedselketen in stand te houden

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide