14.1 Je invloed op aarde


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
De leerling weet wat de ecologische voetafdruk is en ontdekt zijn eigen ecologische voetafdruk. 
De leerling weet wat de natuur doet om uitputting van de aarde te voorkomen en wat de mens kan doen om dat te voorkomen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Ecologische voetafdruk
Jouw ecologische voetafdruk laat iets zien van hoeveel jij van de aarde gebruikt. Hoe duurzaam jij bent op 4 gebieden die we van de aarde gebruiken:
- Energie
- Voedsel en water
- Grondstoffen
- Afval

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Link

This item has no instructions

Wat is jouw ecologische voetafdruk? En wat is de voetafdruk die je zou mogen hebben zonder de aarde uit te putten?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Uitputting voorkomen
Uitputting van de aarde is te voorkomen als weer wordt aangevuld wat teveel gebruikt is. In de natuur gebeurt dat vaak al. Dat noem je de voedselkringloop.
(zie ook blz 230 in je boek)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

voedselkringloop
koolstofkringloop
Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 7 - Slide

in de natuur wordt alleen gebruikt wat beschikbaar is
alles wat geproduceerd wordt, wordt weer gebruikt, geen afval
gesloten kringloop kan oneindig doorgaan
er gaan geen stoffen verloren en er hoeven geen nieuwe stoffen aan toegevoegd te worden
verbruikte stoffen worden weer aangevuld
kringloop is een voorbeeld van een duurzame oplossing
als wij ook alleen gebruiken wat beschikbaar is, en alles wat we produceren bruikbaar is, dus geen afval, is dat duurzaam
Uitputting voorkomen
Ook wij als mens kunnen hier een bijdrage aan leveren. Hoe gaan we om met grondstoffen. Hoe zorgen wij voor gesloten kringlopen, denk aan afval scheiden,
compost hopen of 2e hands spullen
kopen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

koolstofdioxide
fotosynthese
verbranding
mineralen en fossiele brandstoffen
zuurstof
afvaleters

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Waardoor werkt onze kringloop niet goed meer?
A
door teveel zuurstof
B
door te weinig fossiele brandstoffen
C
door teveel koolstofdioxide
D
door teveel reducenten

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Wat is duurzaamheid?
A
Duurzaamheid is een keurmerk
B
Duurzaamheid zegt iets over de kosten van een product
C
Duurzaamheid zegt iets over de levensduur of het productieproces van een product
D
Duurzaamheid zegt iets over hoe lang je een product kunt gebruiken

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Welk land heeft de grootste ecologische voetafdruk?
A
rijk, dunbevolkt
B
rijk, dichtbevolkt
C
arm, dunbevolkt
D
arm, dichtbevolkt

Slide 13 - Quiz

milieu wordt meer belast dan vroeger door toenemend aantal mensen en veranderende levensstijl
primaire levensbehoeften
secundaire levensbehoeften
tv
water
zuurstof
woning
voedsel
mobiel
auto
voetbal

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Wanneer is er geen gesloten kringloop?
A
In een natuurlijk oerwoud
B
Als je je eigen compost maakt voor je tuin
C
Als je gezond eet en beweegt
D
Bij een mestoverschot

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Aan de slag
Wat? Maken Paragraaf 14.1
Hoe? mag online of in je boek
Vraag? Noteer je vraag. Tijdens de les biologie kun je je vragen stellen
Klaar? Kijk of je dit voor jezelf helder kunt opschrijven (samenvatten) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions