Palliatieve zorg: introductie

Palliatieve zorg, terminale zorg en sterven
1 / 34
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Palliatieve zorg, terminale zorg en sterven

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is een plek die voor
jou veel betekent?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou je doen wanneer je
nog een jaar te leven zou hebben?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Ik vind het moeilijk om over dit onderwerp te praten
0100

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Heb je tijdens je stage of in je eigen omgeving een overlijden meegemaakt?
Ja, ik wil hier wel iets over vertellen
Ja, maar ik wil hier liever niet over vertellen
Nee, ik heb dit niet meegemaakt

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Waar denk je aan bij
palliatieve zorg?

Slide 6 - Mind map

Palliatieve zorg: 
 • Niet de genezing is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
 • De dood is een normaal, natuurlijk proces dat niet vertraagd of versneld wordt
 • Er is aandacht voor lichamelijke en psychische klachten
 • Is er emotionele ondersteuning voor de zorgvrager en naasten gericht op een zo actief mogelijk leven en om te leren omgaan met de ziekte en de gevoelens van rouw. 
 • Multidisciplinair indien nodig 

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 

Slide 9 - Slide

Vragen aan de klas aan welke ziektebeelden ze nog meer denken???
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 

Slide 10 - Slide

Vragen aan de klas aan welke ziektebeelden ze nog meer denken???
ziektes bij
palliatieve zorg

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Deze ziektebeelden komen het meeste voor bij palliatieve patiënten?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat is palliatieve zorg? 
De totale zorg voor de zorgvrager en zijn naasten vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is  tot en met het overlijden.

Palliatieve zorg strekt zich uit tot de steun bij de rouw verwerking

Doel:
Hoogst mogelijke kwaliteit van leven
Kwaliteit staat voorop, niet het verlengen van leven


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het
verloop
wisselt
per 
cliënt

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg
Doel: 
 • Goede kwaliteit van leven als genezen niet meer mogelijk is
 • Leven volgens eigen wensen en keuzes
 • Voorkomen/verlichten van klachten/ ongemakken (comfortbeleid)
 • ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

3 kenmerken van palliatieve zorg
 1. Acceptatie van de dood
 2.  Totale medische, mentale , sociale en spirituele zorg
 3.  De patiënt samen met zijn naasten vormt de eenheid

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is belangrijk?
 1. Steun bij verliesverwerking
 2. Zorg voor rust, privacy en sociale contacten
 3. Goede hulpmiddelen en voorzieningen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg
 • Pijn- en symptoombestrijding​​
 • Informatie​​
 • Emotionele steun​​
 • Geestelijke begeleiding/ rituelen​​
 • Begeleiding bij beslissingen rond levenseinde​​
 • Steun bij zorgtaken​​
 • Steun bij afscheid en praktische zaken
Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Vier dimensies van palliatieve zorg

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke aspecten in de palliatieve zorg
 • Kwaliteit van leven: wensen en behoeften van de cliënt en naasten 
 • De omgang met symptomen: proberen van te voren te bedenken welke klachten en problemen in de nabije toekomst kunnen gaan spelen en daarop inspelen
 • Afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming.
 • Autonomie van de client: wensen, ideeën en het nemen van beslissingen 
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Zorg voor naasten


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

PES
P:        Bang voor de dood
E:        Gemetastaseerde coloncarcinoom
S:        Dhr. heeft moeite met inslapen door vele piekeren over laatste levensfase. Dhr. krijgt een benauwd of paniekerig gevoel als hij aan de dood denkt.   

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Een juiste doelstelling kan zijn:
(P = bang voor de dood)
A
Dhr. geeft over twee weken aan zich niet meer paniekerig te voelen als hij aan de dood denkt.
B
Dhr. wordt volgende week in contact gebracht met de psycholoog
C
Dhr. en zijn naasten gaan samen in gesprek over de laatste levensfase.

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Thuis​​
Hospice/ Bijna Thuis Huis​​
Palliatieve unit​​
Woonzorgcentrum​​
Verpleeghuis​​
Ziekenhuis
Waar wordt
palliatieve zorg
gegeven?

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Palliatieve zorg heeft ook betrekking op de naasten van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Met terminale zorgvragers moet je zo min mogelijk praten over pijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen
palliatieve en terminale zorg

Slide 28 - Mind map

This item has no instructions

Terminale zorg
 • zorg voor diegene die niet meer beter worden
 • Overlijden < 3 mnd
 • Richt zich op de kwaliteit van sterven


Palliatieve zorg richt zich daartegen op de kwaliteit van leven.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit van leven is ook afhankelijk van de normen en waarden van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Terminale zorg
De verpleegkundige richt de zorg op een rustig en een kwalitatief goed stervensproces:
 • Symptomen controleren, waarbij het behoud van cognitieve functies soms niet meer haalbaar of niet wenselijk is. 
 • Eventuele behandelingen richten zich alleen tot last te verminderen  
 • De zorgvrager is in deze fase vaak niet meer wilsbekwaam. 
 • Samenwerken, overleg en het maken van afspraken met de zorgvrager en zijn sociale netwerk centraal. Geven van voorlichting aan vooral het sociale netwerk.


Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Als verpleegkundige in de terminale zorg hoor je op de hoogte te zijn van gewoontes rond sterven in de meest voorkomende religies
A
Juist
B
Onjuist

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Na overlijden:
De verpleegkundige richt de zorg op:
 • Lichamelijke verzorging van de overledene: o.a. ogen dicht, mond sluiten, verwijderen katheter, infuus, pijnpomp etc.
 • Arts bellen, vaststellen van de dood en administratieve afwikkeling van het overlijden. 
 • Sociale netwerk op te vangen en te begeleiden bij de emoties rondom het overlijden van een dierbare en de rouw die hierop volgt. 
 • De verpleegkundige kan ook behulpzaam zijn bij praktische zaken rondom het overlijden.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Hoe moeilijk vond je het om over dit onderwerp te praten?
0100

Slide 34 - Poll

This item has no instructions