Task 2 - Questions and negations

Present Simple
questions & negations
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Present Simple
questions & negations

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS & NEGATIONS
We gebruiken het werkwoord to do om vraagzinnen en ontkenningszinnen te maken.
De werkwoorden to be en to have got  (en andere hulpwerkwoorden) zijn uitzonderingen op deze standaardregel.

Het werkwoord to do wordt als volgt vervoegd:
  • I /you/we/they       do      :     I like chocolate             Do I like chocolate?
  • He/ she/it                does  :    She likes chocolate    Does she like chocolate? 

Slide 3 - Slide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS
Bij vragen begint de zin met Do of Does

I feel good. -> Do you feel good?
He looks happy. -> Does he look happy? 

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 4 - Slide

present simple: questions
Wanneer er een vorm van to be of to have got of een ander hulpwerkwoord in de zin staat dan verplaatst deze naar de start van de zin om de vraag te maken.
examples: 
He can swim very fast.              Can he swim very fast? 
That dog is happy.                        Is that dog happy? 
My favourite colour is green    Is my favourite colour green?
They are the best.                         Are they the best? 

Slide 5 - Slide

Let's practise! 

Slide 6 - Slide

________ you like pizza?

A
Do
B
Does

Slide 7 - Quiz

_________ she play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 8 - Quiz

_______ they like chocolate?
A
Do
B
Does

Slide 9 - Quiz

_______ he live in London?
A
Do
B
Does

Slide 10 - Quiz

_______ your father have a red car?
A
Do
B
Does

Slide 11 - Quiz

________ these animals eat carrots?
A
Do
B
Does

Slide 12 - Quiz

PRESENT SIMPLE: NEGATIONS
Bij ontkenningen zetten we een vorm van to do + not tussen het persoonlijk voornaamwoord / onderwerp en het werkwoord.

I feel good. -> I do not / don't feel good.
He looks happy. -> He does not / doesn't look happy.

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Present Simple.
Change this sentence into a question.
He has blond hair.
A
Does he have blond hair?
B
Has he blond hair?
C
Does he blond hair?

Slide 16 - Quiz

Present Simple.
Change this sentence into a question.
You have got a sister.
A
You got a sister?
B
Sister have you?
C
Have you got a sister?

Slide 17 - Quiz

Present Simple.
Change this sentence into a question.
They study a lot.
A
Study they a lot?
B
Do they study a lot?
C
Does they study a lot?

Slide 18 - Quiz

Make a sentence(question) in Present Simple:
......they walk to school?
A
Does
B
Do

Slide 19 - Quiz

write down the complete question:
........ John .......... French? (speak)

Slide 20 - Open question

Turn this into a question (present simple): You are a student .

Slide 21 - Open question

Turn this into a question (present simple): I can speak English

Slide 22 - Open question

Rewrite as a question.
John speaks French.

Slide 23 - Open question

Rewrite as a question:
Your sister eats pizza.

Slide 24 - Open question

Which sentence is the present simple?
(- negative/negation)
A
I am not liking cats.
B
I don't like cats.

Slide 25 - Quiz

present simple negation:
We ..... (to like) school that much.

Slide 26 - Open question

present simple negation:
She ..... (to talk) a lot.

Slide 27 - Open question

Turn this sentence into a negation (ontkennende zin) in the present simple:
"Joey likes cake"

Slide 28 - Open question

I can form questions in the present simple
yes!
I think so, but I need more practise
no

Slide 29 - Poll

I can form negations in the present simple
yes
I think so, but I need more practise
no

Slide 30 - Poll