La négation

La négation
De ontkenning
1 / 26
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

La négation
De ontkenning

Slide 1 - Slide

Les buts: 
Na het voltooien van deze LessonUp: 
  • Weet je welke ontkenningen er zijn in het Frans
  • Weet je welke bijzonderheden er zijn. 

Dia's met een            teken staan vol met informatie. Maak van deze dia's je aantekeningen.

Slide 2 - Slide

La négation (1)
Regel: de ontkenning bestaat in het Frans altijd uit twee woorden. Je zet die woorden om de persoonsvorm heen.

De persoonsvorm is bijna altijd het eerste werkwoord in de zin. 

Slide 3 - Slide

La négation, la base (2)
Er zijn meerdere ontkenningen die je kunt maken: 
Je ne sais pas.
Je ne sais rien.
Je ne sais jamais.
Je ne sais plus. 
Je ne connais personne ici. 
Je ne connais aucun de ces mots.
niet
ne/n'... pas
niets
ne/n'... rien
nooit
ne/n'... jamais
niet meer
ne/n'.... plus
niemand
ne/n'... personne
geen enkel(e)
ne/n'... aucun(e)

Slide 4 - Slide

La négation, la base (3)
Er zijn meerdere ontkenningen die je kunt maken: 
Je ne connais pas du tout ces mots. 
Je ne connais pas non plus ces mots. 
Je ne connais pas encore ces mots. 
Je ne vois plus jamais cette fille. 
Je ne connais que ce mot en français.
helemaal niet
ne/n'...pas du tout
ook niet
ne/n'...pas non plus
nog niet
ne/n'...pas encore
nooit meer
ne/n'...plus jamais
alleen maar
ne/n'...que/qu'

Slide 5 - Slide

Voeg de juiste ontkenningen bij elkaar
Nog niet
Niet meer
Niet/geen
Nooit
Niets
Ne ... pas
Ne ... pas encore
Ne ... jamais
Ne ... rien
Ne ... plus

Slide 6 - Drag question

Quelle est la bonne négation de la phrase ?
La fille marche lentement
A
La fille marche ne pas lentement
B
La fille ne marche pas lentement
C
La fille ne pas marche lentement

Slide 7 - Quiz

Faites la négation. :
Je sais

Slide 8 - Open question

Faites la négation. (niet meer)
Nous regardons la télé.

Slide 9 - Open question

Faites la négation. (nooit)
Tu manges à la cantine?

Slide 10 - Open question

    "De" na ontkenning
Na een ontkenning veranderen de lidwoorden un/une/des/du/de la en de l'  in de of d'

Voorbeeld: 
Je mange des pommes --> je ne mange pas de pommes.
Il a acheté du pain --> ll n'a jamais acheté de pain
Je - me/m'
Tu - te/t'
il - se/s'
elle - se/s'
on - se/s'
nous - nous
vous - vous
ils/elles - se/s'

Slide 11 - Slide

Faites la négation. (niet meer)
Tu manges du chocolat.

Slide 12 - Open question

    Avec un temps composé
ne + persoonsvorm + pas/plus/jamais... + participe passé
Jade n'a pas apprecié cette blague.
ne + persoonsvorm + participe passé + personne/nulle part/ aucun(e)
Lea n'a vu personne.
Mia n'est allée nulle part.
Tom n'a raconté aucune blague.
Je - me/m'
Tu - te/t'
il - se/s'
elle - se/s'
on - se/s'
nous - nous
vous - vous
ils/elles - se/s'

Slide 13 - Slide

Klopt de plaats van de négation?

Ze hebben nooit vlees gegeten =
"Ils n'ont mangé jamais de viande''
A
de plaats klopt
B
de plaats klopt niet

Slide 14 - Quiz

Klopt de plaats van de négation?

Ze hebben nooit vlees gegeten =
"Ils n'ont jamais mangé de viande''
A
de plaats klopt
B
de plaats klopt niet

Slide 15 - Quiz

Klopt de plaats van de négation?

Ik wil niemand zien = "Je ne veux voir personne''
A
de plaats klopt
B
de plaats klopt niet

Slide 16 - Quiz

     Let op: als je een vraag beantwoordt, moet je sommige woorden die in de vragen staan niet in je antwoord opnieuw gebruiken 


- Déjà (al)                            > ne/n’ …. pas encore (nog niet)
- Quelque chose (iets)  > ne/n’….. rien (niets) 
- Tout (alles)                       > ne/n'.... rien (niets)

- Quelqu’un (iemand)    > Ne/n’…. personne (niemand).
- Encore (nog)                   > ne/n’ … plus (niet meer) 
- Souvent (vaak)               > ne/n’ …. jamais (nooit)
- Toujours (altijd)             > ne/n’ …. jamais (nooit) 
- Un (een)                            > Ne/n’ …. aucun(e) (geen enkel(e)
- Beaucoup (veel)            > Ne/n’…. que (slechts / alleen maar) 

Non, je n’ai que deux robes. (Nee, ik heb slechts twee jurken)

Slide 17 - Slide

Mets à la négation:
Elle comprend tout

Slide 18 - Open question

Faites la négation. (niet meer)
Michel travaille encore

Slide 19 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Nous avons voulu dire bonjour hier.
(helemaal niet)
A
Nous n'avons pas du tout voulu dire bonjour hier.
B
Nous n'avons pas voulu dire bonjour hier.
C
Nous n'avons voulu pas du tout hier.
D
Nous avons ne voulu pas du tout dire bonjour hier.

Slide 20 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Pour elle, c'est un grand problème.
(nooit)

Slide 21 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Je n'ai pas fait mes devoirs. (ook niet)

Slide 22 - Open question

Maak de zin ontkennend
Maxime, 14 ans, passe le bac.(nog niet)

Slide 23 - Open question

La négation et les verbes pronominaux
Soms is de persoonsvorm een wederkerend werkwoord. Het wederkerende stukje komt dan tussen de ontkenning in, samen met de persoonsvorm. 

Voorbeeld: 
Je me lave tous les matins. Je ne me lave pas tous les matins. 
Je - me/m'
Tu - te/t'
il - se/s'
elle - se/s'
on - se/s'
nous - nous
vous - vous
ils/elles - se/s'

Slide 24 - Slide

Personne/rien comme sujet
Soms is 'niemand' het onderwerp. In dat geval vertaal je dat als 'personne ne...'
Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. 
Personne ne sait que je m'appelle Repelsteeltje. 

Hetzelfde is mogelijk met 'niets'. Je vertaalt het dan als 'rien ne...'
Niets is moeilijk.
Rien n'est difficile. 

Slide 25 - Slide

Personne/rien comme objet direct
Soms is 'niemand' het lijdend voorwerp. Je vertaalt het dan gewoon als 'ne...personne'. 
Ik ken niemand in deze kamer.
Je ne connais personne dans cette salle. 

Hetzelfde is mogelijk met 'niets'
Ik kan niets doen. 
Je ne peux rien faire. 

Slide 26 - Slide