Mens en Activiteit gehandicaptenzorg

Mens en Activiteit
Blok 7 Verstandelijk gehandicaptenzorg

Donderdag 6 oktober 2022

1 / 20
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Mens en Activiteit
Blok 7 Verstandelijk gehandicaptenzorg

Donderdag 6 oktober 2022

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Waar denk jij aan bij het woord handicap?

Slide 3 - Mind map

Lesdoelen
Je weet na afloop welke soorten handicaps er zijn.
Je weet welke beroepen er zijn in de gehandicaptenzorg en of je er zelf voor geschikt bent.
Je leert wat dagbesteding inhoudt en je kunt na afloop verschillende activiteiten benoemen bij de dagbesteding.

Slide 4 - Slide

Soorten handicaps
Lichamelijk beperking o.a
- Visuele beperking 
- Auditieve beperking
Verstandelijke bewerking 
- Sociale beperking

Slide 5 - Slide

Lichamelijke beperking

Motorisch

Zintuigelijke

(iets aan de organen hebben)

Slide 6 - Slide

Verstandelijke beperking

Licht = ongeveer 12 jaar

Matig = ongeveer 7 jaar

Ernistig  = ongeveer 3 jaar

Slide 7 - Slide

Sociale beperking

Autisme

Autisme verwante stoornis.


Slide 8 - Slide

Iemand die verlamd is heeft de volgende handicap
A
Motorisch
B
Ernstige handicap
C
Zintuigelijk
D
Autisme

Slide 9 - Quiz

Iemand met een niveau van een 12 jarige is
A
Ernstig gehandicapt
B
Matig gehandicapt
C
Licht gehandicapt
D
Motorisch gehandicapt

Slide 10 - Quiz

Over wat voor soort handicap gaat het? "Iemand kan moeilijk contact maken met andere"
A
Zintuigelijk
B
Autisme (sociaal)
C
Verstandelijke beperking
D
Functionele bewerking

Slide 11 - Quiz

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 12 - Open question

Beroepen in de gehandicaptenzorg

Helpende niveau 2

Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

Persoonlijk gebeleider niveau 4

Woonbegeleider. 

Verpleegkundige. 

Ambulante begeleider. 

Jobcoach. 

Logopedist. 

Diëtist. 

Gedragsdeskundigen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Waarom is een dagbesteding voor mensen met een beperking zo belangrijk?

Slide 15 - Open question

Dagbesteding

1. bieden van structuur en dagritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psychische en lichamelijke stabiliteit

5. motiveren voor het leveren van kwaliteit

6. je nuttig voelen 

7. complimenten krijgen (goed voor eigenwaarde)

8. feedback krijgen waar je van kunt leren en groeien

 

Slide 16 - Slide

Dagbesteding

Arbeidsmatig werk:

  • groenvoorziening
  • ambachtelijk werk
  • diensverlende werkzaameden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 17 - Slide

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben geen dagbesteding nodig
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen:
A
Prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
Motiveren en inkomsten krijgen
C
Zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
Structuur en ritme geven

Slide 19 - Quiz

Opdracht werkboek

Maken blok 7

opdracht 1, 2, 3 

Slide 20 - Slide