Logistiek

1 / 20
next
Slide 1: Interactive video with 6 slides
EconomieSecundair onderwijs

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6

Slide 1 - Video

01:08
Uit welke vrucht wordt chocolade gemaakt?

Slide 2 - Open question

01:21
Van waar komen die vruchten vandaan?

Slide 3 - Open question

02:35
Sleep de stapjes in de juiste volgorde van 1 tot 4
De cacaobonen worden uit de vrucht gehaald.
Bonen worden gedroogd in de zon. 
De cacaobonen worden in bananenbladeren gevouwen, op die manier gaan de bonen gisten met de bacteriën. 
Nadat de cacaobonen droog zijn worden ze verscheept naar andere landen. 
1
2
3
4

Slide 4 - Drag question

06:45
Hoe verkrijg je witte chocolade? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
cacaomassa
B
suiker
C
cacaoboter
D
melkpoeder

Slide 5 - Quiz

06:57
Hoe wordt de chocolade uit België uitgevoerd?

Slide 6 - Open question

07:30
Stel de bedrijfskolom voor de productie van chocolade op. Noteer alle bedrijven die een rol spelen bij de productie van chocolade.
Noteer op een blad en voeg een afbeelding toe als antwoord.

Slide 7 - Open question

De logistiek
We starten vandaag met een nieuwe hoofdstuk namelijk: de logistieke sector. 
 
"Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden."

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen een consument en een producent?

Slide 9 - Open question

Wat is een bedrijfskolom?

Slide 10 - Open question

De bedrijfskolom
De bedrijfskolom is een tabel waarin je kunt zien welke bedrijven er achtereenvolgens worden ingeschakeld bij de totstandkoming van een bepaald product. Het laat dus de productieweg zien van oerproduct tot consument.
Vul aan in de cursus p.193

Slide 11 - Slide

Plaats de stappen van de bedrijfskolom van een boek in de juiste volgorde.
1
2
Houtzagerij
Drukkerij
Bosbouw
Uitgeverij
Papierfabriek

Slide 12 - Drag question

Plaats de stappen van de bedrijfskolom van een boek in de juiste volgorde.
1
2
5
4
3
Houtzagerij
Drukkerij
Bosbouw
Uitgeverij
Papierfabriek

Slide 13 - Drag question

Oefeningen - Instructie
Vervolgens gaan jullie zelfstandig te werk 
  • Je maakt oefening 1 op pagina 196.
  • Je maakt oefening 5 op pagina 199.
  • Je krijgt een blad met 2 extra oefeningen, die maken jullie ook.
    Je mag ook overleggen met je buur, als je in stilte kan werken. Ik loop rond om de vragen te beantwoorden.  

Slide 14 - Slide

Quiz: de logistieke sector
We gaan eens testen in hoeverre jullie mee zijn met de les van vandaag.
  • Jullie zien straks een aantal vragen verschijnen. 
  • Je gaat individueel de vragen beantwoorden.
  • Per vraag krijgen jullie 20 seconden de tijd. 
  • We bespreken de vragen achteraf samen.  

Slide 15 - Slide

Wat is de juiste volgorde van de bedrijfskolom?
A
Uitgeverij, drukkerij, papierfabriek, houtzagerij, bosbouw
B
Bosbouw, houtzagerij, drukkerij, papierfabriek, Uitgeverij
C
Bosbouw, houtzagerij, papierfabriek, Drukkerij, Uitgeverij
D
Papierfabriek, bosbouw, houtzagerij, Drukkerij, Uitgeverij

Slide 16 - Quiz

Binnen een bedrijfskolom gaan de producten...
A
Omlaag
B
Omhoog

Slide 17 - Quiz

Een bedrijf uit de bedrijfskolom
A
produceert voor zichzelf
B
voegt waarde toe
C
is een consument
D
is een oerproducent

Slide 18 - Quiz

Wat hoort niet thuis in de bedrijfskolom?
A
graanboer
B
meelfabriek
C
bakker
D
consument

Slide 19 - Quiz

Consumenten behoren tot de bedrijfskolom, m.a.w. ze helpen mee aan de productie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz