H10.3 - Eenparig vertraagde beweging (+ herhaling 10.1 en 10.2)

Welkom klas 4
 • Terugblik 10.1 en 10.2
 • 10.3 - eenparig versneld
 • 10.4 - eenparig vertraagd
 •  
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom klas 4
 • Terugblik 10.1 en 10.2
 • 10.3 - eenparig versneld
 • 10.4 - eenparig vertraagd
 •  

Slide 1 - Slide

Terugblik 10.1 en 10.2

Slide 2 - Slide

Je ziet twee foto's.
Welke van deze twee is (of
zijn) een stroboscopische foto?
A
alleen links
B
alleen rechts
C
zowel links als rechts
D
geen van beide

Slide 3 - Quiz


A
Dit zijn wel stroboscopische foto's
B
Dit zijn geen stroboscopische foto's

Slide 4 - Quiz

Hiernaast zie je een stroboscopische
foto. Tussen elke flits zit 0,4 s.
In hoeveel seconden is deze foto
gemaakt?
A
2,0 s
B
1,6 s
C
1,4 s
D
2,4 s

Slide 5 - Quiz

In de afbeelding hiernaast zie je een stroboscopische foto. tussen elke lichtflits zit 0,04 seconde. Bereken hoeveel tijd er tussen plek a en b zit.

Slide 6 - Open question

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 7 - Slide

Je ziet hiernaast een stroboscopische foto.
Wat voor soort beweging maakt de bal
op deze foto?
A
Een constante beweging
B
Een eenparige beweging
C
Een versnelde beweging
D
Een vertraagde beweging

Slide 8 - Quiz

Snelheid omrekenen
van m/s naar--> km/h
A
x 3,6
B
x 100
C
: 3,6
D
: 100

Slide 9 - Quiz

Snelheid omrekenen
12 km/uur --> ? m/s
A
43,2
B
43200
C
3,33
D
0,0033

Slide 10 - Quiz

s
t
v
Snelheid
Afstand
Tijd

Slide 11 - Drag question

Alle eenheden en groten
Schrijf in je schrift en vul aan
Grootheid
Symbool
Eenheid
Symbool
afstand
tijd
snelheid
...

Slide 12 - Slide

Vertraagde beweging
Eenparige beweging
Stroboscopische foto
Versnelde beweging

Slide 13 - Drag question

Met welke formule bereken je gemiddelde snelheid
A
(v)gem=ts
B
Vgem=st
C
s=tv
D
s=vgemt

Slide 14 - Quiz

6.3 Versneld, eenparig, vertraagd

Slide 15 - Slide

Het v,t-diagram
b
       Versneld                  Eenparig                      Vertraagd

Slide 16 - Slide

Hoe beweegt de sprinter als
je kijkt naar de volgende
grafiek?
A
versneld, vertraagd en dan eenparig
B
eenparig, versneld en dan vertraagd
C
eenparig, vertraagd en dan versneld
D
versneld, eenparig en dan vertraagd

Slide 17 - Quiz

Formule voor de versnelling

Slide 18 - Slide

Bereken de versnelling

Slide 19 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
Gemiddelde snelheid ligt precies
halverwege begin- en eindsnelheid in.

We werken dan met de gemiddelde snelheid (vgem).

Slide 20 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
vgem=2(vb+ve)
s=vgemt

Slide 21 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
De versnelling is op elk moment even groot.

Dus 
a=t(vevb)

Slide 22 - Slide

Een fietser rijdt 3 m/s en wil zijn maat inhalen, versneld tot 6 m/s in 12 seconden.
Bereken de afgelegde afstand tijdens de versnelling.

Slide 23 - Open question

Aan de slag
 1. Maak een formuleoverzicht (geef ook duidelijk aan waar de formules gelden, bv bij eenparig, versneld, etc.)
 2. Maak opdrachten paragraaf 10.3 
  ( 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33)

Slide 24 - Slide