Kruistochten (corona- versie)

De kruistochten


De Kruistochten
1 / 42
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

De kruistochten


De Kruistochten

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen wat de oorzaken, het verloop en gevolgen van de kruistochten zijn.

Slide 2 - Slide

Bekijk de cartoon, op de volgende slide en klik de link aan en de cartoon verschijnt met cijfers. Klik elk cijfer aan en bedenk het antwoord op de vraag.

tip 1:de cartoon is te situeren in de periode van de oorlog in Irak tegen Saddam Hoessein.
tip 2: zoek even op (op het internet) waarom de VS  in Irak oorlog ging voeren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Noteer hieronder waarom jij denkt dat Bush hier voorgesteld wordt als een kruisvaarder?

Slide 5 - Open question

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Hoe?
Wat weet jij eigenlijk
van de kruistochten?

Slide 6 - Mind map

Blijkbaar hebben de kruistochten iets te maken met Jeruzalem. We zoeken dit uit met een filmpje.

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de verschillende godsdiensten?

Slide 9 - Open question

Waarom is Jeruzalem een belangrijke plaats voor de christenen
A
omdat Jezus daar leefde
B
omdat Jezus daar gestorven is
C
omdat de heilige Grafkerk daar staat
D
omdat de klaagmuur daar staat

Slide 10 - Quiz

Voor welke twee andere godsdiensten is Jeruzalem een heilige plaats (en waarom?)

Slide 11 - Open question

Belangrijke rijken rond de middellandse zee in de vroege middeleeuwen
 • het Karolingische rijk
 • het Byzantijnse rijk
 • het Islamrijk

vul p. 197 nr. 1 aan

Slide 12 - Slide

Conflicten tussen de drie hoofdrolspelers zijn niet nieuw. Naar welke drie conflicten verwijzen deze hints?
vul p. 197
2 aan

Slide 13 - Slide

In de 11de ontaardt het conflict tussen het christendom en de islam in een Heilige oorlog

 • Paus Urbanus roept de christenen uit Europa op
 • doel: Bevrijden van het Heilig Land Palestina van de moslims

Slide 14 - Slide

0

Slide 15 - Video

Hoe pakt Paus Urbanus het aan?:
Lees ook p. 199 doc.6 en beantwoord 6a en b

Slide 16 - Slide

 uitdiepen met bronnen
 • Het vijandbeeld dat je in de voorgaande documenten zag, komt niet overeen met de inhoud van p. 198 doc. 2.
  Lees het en vul 4 a en b aan.
 • lees nu ook doc. 3 en doc. 7 en ontdek de geheime agenda van de paus en de wijze waarop de paus de mensen overtuigt om mee op kruistocht te gaan.
 • vul p.198 nr. 5 en p. 200 7 abcd aan
l

Slide 17 - Slide

sleep de argumenten van de paus naar het juiste kader
juist
fout
niet helemaal juist
God wil het
de Byzantijnse keizer is onze vijand
als je meegaat, ga je naar de hemel
wij willen de Byzantijnse keizer helpen omdat hij zijn rijk zou kunnen behouden
de moslims zijn de vijand van de christenen

Slide 18 - Drag question

We kennen nu de motieven van de paus maar welke redenen hebben de deelnemers  om in de kruistochten mee te stappen?
 
(Bedenk dat er wel al een traditie was van bedevaarten
(p.197 doc.1))


Lees de bronnen op p.202 en onderlijn in elke tekst de motieven.
Noteer daarna in de tabel onderaan aan welk domein je deze motieven kan toeschrijven.

Slide 19 - Slide

verloop van de kruistochten

Slide 20 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • 1095  - oproep van paus Urbanus

 • 320.000 mensen, drie jaar op reis, slechts 40.000 komen aan

 • onderweg richt de haat zich ook op andere ketters zoals de Katharen en op de Joden.

Slide 21 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • in 1099: eenmaal in Jeruzalem slachten de kruisvaarders de moslims af (terwijl christenen, joden en moslims daar vreedzaam naast elkaar leefden)

Slide 22 - Slide

Jeruzalem heroverd in 1099Slide 23 - Slide

Video
Fragment: Kingdom of Heaven (2005)
Aanval op Jeruzalem (1187)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video


de kruisvaardersstaten houden moeilijk stand
 • De Arabieren, die Jeruzalem ook als een Heilige stad zien, vechten terug.
 • De bekendste strijd is die tussen Richard Leeuwenhart & Saladin. (3de kruistocht 1192))
 • ook in andere steden en langs de route vindt veel geweld plaats.
 • tijdens de 4de kruistocht (1204) wordt Byzantium veroverd en geplunderd
 • in 1291 zijn alle kruisvaardersstaten in islamitische handen

Slide 26 - Slide

Zoek ook een kaart over de kruistochten in je atlas

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

filmpje: overzicht
Let op:
 • de groei van de verschillende rijken
 • de oorzaken van het conflict
 • de gevolgen

Slide 29 - Slide

0

Slide 30 - Video

Wie liepen er NIET mee
in de kruistochten
A
moslims
B
arme mensen
C
kinderen
D
soldaten

Slide 31 - Quiz

Wanneer waren
de kruistochten?
A
0-500
B
0-1500
C
500-1000
D
1000-1500

Slide 32 - Quiz

Waarom werden
de kruistochten georganiseerd?
A
Om het geloof te verspreiden.
B
Om Rome te bevrijden.
C
Om te vechten.
D
Om Jeruzalem te bevrijden.

Slide 33 - Quiz

Wat zijn: Kruistochten
A
Oorlog tegen de aanhangers van islam.
B
Tocht langs een kruispunt.
C
Gelovigen die lopend kruisen gingen verspreiden.
D
Een tocht naar een verboden gebied.

Slide 34 - Quiz

Wat past NIET bij kruistochten
A
Er vielen veel doden
B
Het Heilige Land werd voor tijdelijk veroverd
C
Het waren handelsreizen
D
De reis duurde jaren

Slide 35 - Quiz

Gevolgen van de kruistochten
vul op p.207 voor elk fragment het domein aan waartoe het behoort (=vraagje 10)

Slide 36 - Slide

Begrippen uit deze les

 • Kruistocht
 • Kruisvaardersstaat
 • Heilige land
 • Seldjoeken
 • Heilige Oorlog

Slide 37 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1000-1500 Volle en Late Middeleeuwen
 • 1095 Oproep tot de eerste kruistocht
 • 1099 verovering Jeruzalem
 • 1054 Oosters schisma
 • 1204 verovering van Byzantium
 • 1453 herovering van Byzantium door de Turken

Slide 38 - Slide

Personen uit deze les

 • Urbanus II
 • Richard Leeuwenhart
 • Saladin
 • keizer Alexius

Slide 39 - Slide

Bij het begin waren er drie vragen:
1. Wat waren de oorzaken van de kruistochten? 2. Hoe verliepen de kruistochten? 3. Wat waren de gevolgen van de kruistochten?
Beantwoord één van deze vragen met een goede tekst van minimum 3 en maximum 5 zinnen.

Slide 40 - Open question

Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 41 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 42 - Open question