Overzicht grammar PW 7 dec

Grammar overview
Theme 1
Page 11
Present Simple
tegenwoordige tijd
Past Simple
+-ed or irregular
Present Continuous
am/is/are +-ing
Past Continuous
was/were +-ing
Present Perfect
have/has + voltooid deelwoord
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

Grammar overview
Theme 1
Page 11
Present Simple
tegenwoordige tijd
Past Simple
+-ed or irregular
Present Continuous
am/is/are +-ing
Past Continuous
was/were +-ing
Present Perfect
have/has + voltooid deelwoord

Slide 1 - Slide

Present simple

- feit
- gewoonte
-regelmatig terugkerende gebeurtenis


Tijdsbepaling die aangeeft hoe vaak iets gebeurt.
always, never, ever, sometimes, usually

Slide 2 - Slide

Present simple

hele werkwoord gebruiken bij elke persoon


Shit rule: bij He/She/It -> werkwoord + s

Denk bij vragen en ontkenningen aan do/ does & don't/doesn't.


I like chocolate. Chocolate is my life!
I don't like homework at all.

Slide 3 - Slide

Present continuous

- handeling / gebeurtenis die nu aan de gang is

- handeling/gebeurtenis is tijdelijk


tijdsbepalingen in deze zinnen: right now, now, at the moment, look, listen.

Slide 4 - Slide

Present continuous

am/are/is + (werkwoord + ing)


I am watching a TV show right now.

Karen is listening to music at the moment.

Slide 5 - Slide

Present simple
Present Continuous

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide