BS 4 natuurbeheer klas 2

BS 6.4 Natuurbeheer
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

This lesson contains 19 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BS 6.4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
huiswerk af, spullen op orde?
filmpjes?
Lesdoelen
Terugblik
Uitleg basisstof 6.4
Aan de slag!
De volgende keer Huiswerk af: basisstof 6.4


Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les kan ik: 
 •  Je kunt 3 manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
 • Je kunt 2 manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

De mens en zijn omgeving

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Biodiversiteit
De variatie aan soorten binnen de natuur.


Bedreigd: moeite om in leven te blijven en voort te planten.

Uitsterven: verdwijnen van een soort.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Herintroductie
 • Het terugbrengen van een dier- of plantensoort in een land.
 • Maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.
 • Wat doen we bijvoorbeeld om de bijen weer in aantal toe te laten nemen?

Slide 10 - Slide

Natuurbeheer
Alle maatregelen om natuur te behouden, beschermen en te herstellen.

Herintroductie (terugbrengen van dier-of plantensoort): vorm van natuurbeheer


Slide 11 - Slide

Natuurbeheer
Natuurbeheer is alle maatregelen die bedoeld zijn om de natuur in Nederland te behouden.
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Bosbeheer
 • Faunabeheer
 • Waterbeheer

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Sinds 2012, weinig gebruikt
versnippering = opdeling van natuur in kleine stukjes

Natuurbeheer: versnippering

Slide 15 - Slide

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 16 - Slide

Ff checken
Ik weet het! Nu kan je...
 •  Op 3 manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
 • Op 2 manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 17 - Slide

Huiswerk:
Basisstof 4 natuurbeheer opdracht 1 t/m 10 voor volgende les!

Slide 18 - Slide

Aan de slag!
Huiswerk: Basisstof 6.4 (online)

Volgende les:
SO Thema 6 basisstof 1 t/m 4
Werkstuk: Practicum 2 af.Slide 19 - Slide