VWO H29 Overige kostensoorten - Les 1

VWO H29 Overige kostensoorten - 
Les 1: afschrijving
Paragraaf 29.1 en 29.2
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

VWO H29 Overige kostensoorten - 
Les 1: afschrijving
Paragraaf 29.1 en 29.2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Je kunt uitleggen waarom ondernemingen afschrijven op duurzame productiemiddelen 
 2. Je kunt de hoogte van de afschrijving, het afschrijvingspercentage, de balanswaarde, de restwaarde en de oorspronkelijke aanschafprijs berekenen
 3. Je kunt afschrijvingen verwerken op de balans en in de winst-en-verliesrekening 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Afschrijving
 • Duurzame productiemiddelen worden over de tijd en door gebruik minder waard. 
 • Afschrijving is het boekhoudkundig verwerken van deze waardevermindering op de balans en in de winst-en-verliesrekening
 • De kosten van de waardevermindering verdeel je met behulp van de afschrijving over de periode dat je de vaste activa verwacht te zullen gebruiken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Afschrijvingskosten
zijn afhankelijk van
 • Aanschafwaarde (A) = aanschafprijs + bijkomende kosten (exclusief btw) 
 • Restwaarde (R) minus eventuele sloopkosten
 • Economische levensduur (n)

Formule periodieke afschrijving =
nAR

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Een ondernemer koopt een zaagmachine voor € 2.450,
de afleveringskosten zijn € 50. Hij gaat er vanuit dat
deze machine 5 jaar mee gaat en een restwaarde heeft
van € 500.
Bereken de totale afschrijving per jaar.
timer
1:30

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Lineair afschrijven in grafiek

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Let op: BTW 
De ondernemer kan betaalde btw bij aankoop van vaste activa terug vragen. Reken aankoopbedragen waar nodig eerst terug naar de prijs exclusief btw.

Voorbeeld: aanschaf laptop € 899 incl. 21% btw 
Aanschafprijs is € 899/1,21 = € 742,98 


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Afschrijvingspercentage
Het afschrijvingspercentage is een percentage van de aanschafprijs wat periodiek wordt afgeschreven. 

Afschrijvingspercentage = afschrijving/ aanschafprijs x 100 %  Slide 9 - Slide

  This item has no instructions

  De aanschafprijs inclusief bijkomende
  kosten van een auto is € 40.000
  De afschrijving per jaar bedraagt € 5.000.
  Bereken het afschrijvingspercentage
  timer
  1:00

  Slide 10 - Open question

  This item has no instructions

  Afschrijvingspercentage
  Afschrijvingspercentage = afschrijving/ aanschafprijs x 100 %

  De aanschafprijs inclusief bijkomende
  kosten van een auto is € 40.000
  De afschrijving per jaar bedraagt € 5.000.
  Bereken het afschrijvingspercentage

   Afschrijvingspercentage = 5.000/40.000 x 100% = 12,5%

   Slide 11 - Slide

   This item has no instructions

   Balanswaarde berekenen
   Een ander woord voor balanswaarde is boekwaarde

   Wat is de waarde van een duurzaam productiemiddel na 3 jaar? 

   Balanswaarde = aanschafwaarde - 3 x periodieke afschrijving. 

    Slide 12 - Slide

    This item has no instructions

    De aanschafprijs inclusief bijkomende
    kosten van een kassa is € 1.500.
    De afschrijving per jaar bedraagt € 400.
    Bereken de boekwaarde na 2 jaar.
    timer
    1:30

    Slide 13 - Open question

    De restwaarde na 2 jaar is € 2.500 - 2 x € 400 = € 1.700
    Op een machine wordt € 400 per jaar afgeschreven,
    de levensduur is 5 jaar en de verwachte restwaarde
    is € 1.000.
    Bereken de oorspronkelijke aanschafprijs
    timer
    1:30

    Slide 14 - Open question

    This item has no instructions

    De boekwaarde van een machine is € 1.700. Jaarlijks
    wordt op de machine € 400 afgeschreven, de
    verwachte restwaarde is € 500.
    Wat is de resterende levensduur?
    timer
    1:30

    Slide 15 - Open question

    This item has no instructions

    Zelfstandig opgaven maken
    29.1 tot en met 29.8 
    timer
    20:00

    Slide 16 - Slide

    This item has no instructions

    Wat heb je geleerd?

    Slide 17 - Slide

    This item has no instructions

    Wat is de formule voor het berekenen van de afschrijvingskosten per jaar?
    A
    restwaarde : gebruiksduur
    B
    bedrijfsduur : aanschafwaarde
    C
    restwaarde : bedrijfsduur
    D
    (aanschafprijs - restwaarde) : gebruiksduur

    Slide 18 - Quiz

    This item has no instructions

    Aanschafprijs Machine is €120.000, transportkosten €5000,-
    Na 6 jaar is de restwaarde van de onderdelen nog €20.000,- De sloopkosten van de machine zijn €2.000,-
    Hoe hoog is de jaarlijkse afschrijving?
    A
    €17.500
    B
    €16.667
    C
    €16.933
    D
    €17.833

    Slide 19 - Quiz

    This item has no instructions

    Een ondernemer heeft een auto gekocht voor € 6.000,- de restwaarde bedraagt € 1.000,-. De technische levensduur bedraag 5 jaar en de economisch levensduur 4 jaar. De ondernemer schrijf af met een vast % van da aanschafprijs.
    Wat is juist?
    A
    De jaarlijkste afschrijving bedraagt € 1.250,- , het afschrijvingspercentage is 20,83%
    B
    De jaarlijkste afschrijving bedraagt € 1.000,- , het afschrijvingspercentage is 16,67%
    C
    De jaarlijkste afschrijving bedraagt € 1.000,- , het afschrijvingspercentage is 20,83%
    D
    De jaarlijkste afschrijving bedraagt € 1.250,- , het afschrijvingspercentage is 25%

    Slide 20 - Quiz

    This item has no instructions

    extra uitleg

    Slide 21 - Slide

    This item has no instructions

    Checklist begrippen en formules
    • aanschafwaarde (A) = aanschafprijs + bijkomende kosten
    • afschrijvingspercentage = periodieke afschrijving / aanschafwaarde 
    • boekwaarde = balanswaarde, waarde op enig moment tijdens de levensduur
    • economische levensduur (n) = periode verwacht gebruik activa
    • periodieke afschrijving = (A - R) / n 
    • restwaarde (R) = waarde einde levensduur - eventuele sloopkosten 

    Slide 22 - Slide

    This item has no instructions

    0

    Slide 23 - Video

    This item has no instructions

    Karlijn koopt een bestelauto voor haar bedrijf voor € 12.900. Na 4 jaar wil ze hem inruilen, de restwaarde is dan € 3.150. Wat is de afschrijving per jaar?

    Slide 24 - Open question

    This item has no instructions

    De aanschafwaarde van Brians nieuwe computer is € 1.200. Hij wil hem 4 jaar gebruiken. Na 4 jaar verwacht hij er nog € 400 voor te krijgen. Wat is de afschrijving per jaar?

    Slide 25 - Open question

    This item has no instructions

    Karlijn koopt een bestelauto voor haar bedrijf voor € 12.900. Na 4 jaar wil ze hem inruilen, de restwaarde is dan € 3.150. Wat is de afschrijving per jaar?

    Slide 26 - Open question

    This item has no instructions