2 TL 15-4-2020

Woensdag 15  april
Nederlands
ICT
Handvaardigheid


1 / 18
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Woensdag 15  april
Nederlands
ICT
Handvaardigheid


Slide 1 - Slide

Nederlands
Vandaag ga je verder met de paragraaf 
Grammatica zinsdelen van H5.

Deze paragraaf gaat over het meewerkend voorwerp 
en de bijwoordelijke bepaling.

Slide 2 - Slide

Nederlands
pv (persoonsvorm)                            
ow (onderwerp)                                  
wg (werkwoordelijk gezegde)      
lv (lijdend voorwerp)                        
mv (meewerkend voorwerp)        
bwb (bijwoordelijke bepaling)    

Slide 3 - Slide

Nederlands
pv - zin vragend maken / tijd veranderen (werkwoord).
ow - wie of wat doet er wat.                            
wg - alle werkwoorden in de zin.
lv - wat/wie + gezegde + onderwerp     


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Nederlands
v.b. 2.1
Thomas bracht een souvenirtje voor Olaf mee. 
pv - ? 
ow - ?
wg - ?
lv - ?
mv - ?

Slide 7 - Slide

Nederlands
v.b. 2.1
Thomas bracht een souvenirtje voor Olaf mee.       
pv - bracht (vragend maken / tijd veranderen         
ow - Thomas (wie bracht?)                                               
             wg - bracht mee (alle werkwoorden (meebrengen))        
lv - een souvenirtje (wat bracht Thomas mee)       
mv - voor Olaf (voor wie?)                                                  

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Nederlands
v.b. 3.1
De verdachte heeft vandaag de vernieling bekend aan de politie.       
pv - heeft (vragend maken / tijd veranderen             
ow - de verdachte (wie heeft?)                                
 wg - heeft bekend (alle werkwoorden)                                     
lv - de vernieling (wat heeft de verdachte bekend)                                         
mv - aan de politie (aan wie heeft de verdachte de vernieling bekend) 

Slide 10 - Slide

Nederlands
Grammatica zinsdelen H5 opdracht 1 tm 7
Voor opdracht 1 tm 3 zet je per zin de verschillende zinsdelen in een vaste volgorde onder elkaar en wanneer een zinsdeel er niet in zit zet je een streepje. Voor opdracht 4 en 5 alleen maar de bwb opschrijven. Voor opdracht 6 alleen het onderstreepte zinsdeel benoemen. Voor opdracht 7 neem je de zinnen van opdracht 6 over, verdeelt de zin in stukjes door //// te zetten tussen de zinsdelen en noteer de bwb. Bij deze bwb geef je aan bij welke kern het hoort (zie theorie op blz. 150)

Slide 11 - Slide

ICT
Werkstuk Nederlands omzetten in powerpoint.
(uitleg voorbeeld van vorige week)

Slide 12 - Slide

Handvaardigheid.
#postitchallenge

Slide 13 - Slide

Handvaardigheid.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Inleveropdrachten
Zorg er voor dat je op tijd je inleveropdrachten inlevert.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide