B/37-38 I.

1 / 22
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Make a sentence with the given grammatical rule!
Warm-up:

Slide 2 - Slide

Dinamikus és statikus igék
 Röviden annyi a lényeg, hogy az igéket két csoportba osztjuk. 

Dinamikus igék: Használhatod folyamatos igeidőkben
Statikus igék: Tilos folyamatos igeidőkben használni

Slide 3 - Slide

A statikus igék csoportosítása:

A létezést kifejező igék: be (van), exist (létezik)
Az érzelmet kifejező igék: like (kedvel, szeret), dislike (nem kedvel), love (szeret, imád), hate (utál), care (érdekel), mind (ellene van)
Az akaratot kifejező igék: want (akar), wish (kíván), need (szüksége van), prefer (preferál)
A gondolkodást kifejező igék: know (tud, ismer), think (gondol), understand (ért, megért), believe (hisz), guess (vél), mean (úgy ért), suppose (feltételez), doubt (kételkedik), realize (rájön), remember (emlékszik), forget (elfelejt), agree (egyetért)

Slide 4 - Slide

A statikus igék csoportosítása:

Az érzékelést kifejező igék: feel (érez), hear (hall), see (lát), smell (érez /szaglás/), sound (hangzik), taste (ízlik), look (látszik, tűnik)
A birtoklást kifejező igék: have (birtokol), belong (tartozik), own (tulajdonol)
A mértéket kifejező igék: cost (kerül), weigh (nyom valamennyit)

HAVE: (birtokol) vagy (elvégez valamit)
A ‘have‘ egyik jelentése egy kifejezést pótló szó, ami a legtöbb esetben arra utal, hogy elvégzünk, megcsinálunk valamit. amennyiben ezt a jelentést használjuk, mehet ing-es alakba és continuous igeidőkbe is.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Szerintem ő nagyon kedves lány.

Slide 7 - Open question

Meg akarom venni azt a táskát most.

Slide 8 - Open question

Nálad van az útleveled?

Slide 9 - Open question

Tetszik a buli, de senkit sem ismerek

Slide 10 - Open question

Miért vagy itt?

Slide 11 - Open question

5 euróba kerül, meg akarom venni.

Slide 12 - Open question

Éppen zuhanyzom.

Slide 13 - Open question

Choose the correct answer!

Slide 14 - Slide

He had eaten the brownie before Lukrécia _______ there.
A
arrived
B
had arrived
C
has arrived
D
did arrive

Slide 15 - Quiz

The car ______ repaired while Elek was drinking beer in the local pub.
A
is
B
is being
C
was being
D
was been

Slide 16 - Quiz

_____ I ask you to stop arguing?
A
Should
B
Could
C
May
D
Was

Slide 17 - Quiz

If the dog ______ louder, we wouldn't be able to sleep.
A
shoud
B
is
C
had
D
was

Slide 18 - Quiz

Jakab made his homework, _____
A
did he?
B
isn't he?
C
didn't he?
D
wasn't he?

Slide 19 - Quiz

Edit and Eugén are hungry. They ____ eat something.
A
would
B
might
C
would be
D
could

Slide 20 - Quiz

The problem would already have been solved if you ______ faster.
A
would be
B
had been
C
would have been
D
were

Slide 21 - Quiz

Goodbye!

Slide 22 - Slide