BS 1 De mens en het milieu

BS 1 Mens en het Milieu
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

BS 1 Mens en het Milieu

Slide 1 - Slide

Thema 3 Mens en milieu
Levensbehoeften van de mens komen uit het milieu:
 • zuurstof
 • water
 • voedsel
 • energie
 • grondstoffen
 • recreatie

Slide 2 - Slide

Milieuproblemen
 • Vervuiling: Toevoegen van  stoffen aan het milieu
 • Uitputting: Te veel stoffen uit het milieu onttrokken.
 • Aantasting: Natuur en ecosystemen verdwijnen om ruimte te maken voor bebouwing
 • Overbevolking: Te veel mensen

Slide 3 - Slide


Overbevolking
Manier van leven

Slide 4 - Slide

Smog
Smog: luchtvervuiling door rook en uitlaatgassen.
Smoke + fog = smog


Zomersmog (bruin): ozon, fijnstof en uitlaatgassen
Slide 5 - Slide

Klimaatverandering
In sommige gebieden heeft de klimaatveranderingen meer gevolgen dan in andere. Er komen meer tropische stormen bijvoorbeeld.

Slide 6 - Slide

Zee ijs smelt, waardoor de waterspiegel stijgt en pooldieren geen plek meer hebben om te leven.

Slide 7 - Slide

Afname van de biodiversiteit
variatie van de natuur

oorzaak: 
toename bevolking
natuur - landbouwgrond
huizen, wegen en visserij

gevolg:
planten- en diersoorten uitgestorven

Slide 8 - Slide

Door vervuiling en aantasting worden steeds minder gebieden geschikt om te leven. Organismen zullen verdwijnen.

Slide 9 - Slide

Ontbossing

Oorzaken:

 • Kappen en platbranden bossen

Gevolgen

 • Erosie -> verdwijnen van vruchtbare grond en woestijnvorming
 • Vernietiging van erfelijke informatie
 • Er komt veel CO2 vrij, dus versterking broeikaseffect

Slide 10 - Slide

Borneo: Ontbossing! Oerwoud maakt ruimte voor palmplantages

Slide 11 - Slide

Duurzame ontwikkeling?
Dingen gebruiken op een manier zodat het in de toekomst nog leefbaar is.
*groene energie
*hergebruik
*recyclen
*elektrisch rijden
* gebieden beschermen

Slide 12 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

0

Slide 15 - Video