6.3 Versneld-eenparig-vertraagd

H6- BEWEGEN
Paragraaf 3
Versneld
Eenparig
Vertraagd
1 / 19
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H6- BEWEGEN
Paragraaf 3
Versneld
Eenparig
Vertraagd

Slide 1 - Slide

Leerdoelen par. 6.3
 • Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vetraagde beweging.
 • Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging.
 • Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, vesnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen.
 • Je kunt op een stroboscopische foto herkennen of een beweging eenparig, versneld of vertraagd is.
 • Je kunt met een (x,t)-diagram aangeven wanneer twee weggebruikers elkaar passeren

Slide 2 - Slide

Programma
 • Herhaling paragraaf 6.2
 • Uitleg paragraaf 6.3
 • Zelfstandig aan de slag

Slide 3 - Slide

Herhaling par. 6.2 met vragen
Maak eerst deze vragen voordat je de les verder bekijkt

Slide 4 - Slide

Jeanette legt op de fiets een afstand van 10.000 meter af in een half uur. Bereken de gemiddelde snelheid van Jeanette.

Haar gemiddelde snelheid is:
A
20 m/s
B
5,6 m/s
C
10 km/h
D
5,6 km/h

Slide 5 - Quiz

Allard fietst weg bij een stoplicht. Na een tijdje bereikt hij zijn topsnelheid van 32 km/h. Wat is zijn gemiddelde snelheid?
A
32 km/h
B
4,4 m/s
C
64 km/h
D
8,9 m/s

Slide 6 - Quiz

Sleep de juiste vakken bij elkaar.
60 km/h
0,94 m/s
22,2 s
170 km
13,3 min
45 km
45 min
4,5 km
80 min
200 m
9 m/s
2 uur
85 km/h
20 km
90 km/h

Slide 7 - Drag question

Hiernaast zie je een zogenaamd (x,t)- diagram. Wat zie je in dit diagram?
A
De snelheid op de y-as en de afstand op de x-as
B
De afstand op de y-as en de snelheid op x-as
C
De afstand op de y-as en de tijd op de x-as
D
De tijd op de y-as en de afstand op de x-as

Slide 8 - Quiz

Hiernaast zie je een (v,t)-diagram.
Wat zie je in dit diagram?
A
De tijd op de y-as en de snelheid op de x-as
B
De snelheid op de y-as en de tijd op de x-as
C
De afstand op de x-as en de tijd op de y-as
D
De tijd op de x-as en de afstand op de y-as

Slide 9 - Quiz

Je ziet herinaast het (v,t)-diagram van een afremmende auto. De oppervlakte onder de grafiek is aangegeven met een blauwe driehoek en een groene rechthoek. Welke bewering is waar?
A
Om de afgelegde afstand te weten moet je de oppervlakte van de blauwe driehoek berekenen
B
Om de afgelegde afstand te weten moet je de oppervlakte van de groene rechthoek berekenen
C
Om de afgelegde afstand te weten moet je de totale oppervlakte onder grafiek bereken, dus van driehoek en rechthoek samen
D
De totale oppervlakte onder de grafiek is niet de afgelegde afstand, maar de gemiddelde snelheid

Slide 10 - Quiz

We kennen drie soorten bewegingen:
1   Een eenparige beweging
De snelheid blijft voortdurend gelijk.
Dus in elke seconde wordt er steeds dezelfde afstand afgelegd.

Slide 11 - Slide

We kennen drie soorten bewegingen:
2 Een versnelde beweging
De snelheid neemt steeds verder toe.
Dus in elke seconde wordt er meer afstand afgelegd..

Slide 12 - Slide

We kennen drie soorten bewegingen:
3 Een vertraagde beweging
De snelheid neemt steeds verder af.
Dus in elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.

Slide 13 - Slide

Eenparige beweging. Elke seconde wordt er evenveel afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram

Slide 14 - Slide

Versnelde beweging. Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram

Slide 15 - Slide

Vertraagde beweging. Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram

Slide 16 - Slide

Tegenkomen en inhalen.
Hiernaast zie je een (X,t)-diagram van twee personen.
Persoon A is 20 m voorbij het startpunt en gaat dan versneld bewegen. Persoon B is 30 m voorbij het startpunt en blijft stilstaan.
Op het moment dat de grafieken elkaar kruisen passeren A en B elkaar. Dat is dus na 5 seconden en op 30 m van het beginpunt.

Slide 17 - Slide

Ga na of je de leerdoelen hebt gehaald.
 • Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vetraagde beweging.
 • Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging.
 • Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, vesnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen.
 • Je kunt op een stroboscopische foto herkennen of een beweging eenparig, versneld of vertraagd is.
 • Je kunt met een (x,t)-diagram aangeven wanneer twee weggebruikers elkaar passeren

Slide 18 - Slide

Nu zelf aan de slag
Maak de vragen uit deze LessonUp, die is met jullie gedeeld.
Maak de vragen van par. 6.3 op de site (goformative of tekstboek).

Slide 19 - Slide