hst 10 paragraaf 1 "bewegingen onderzoeken"

hst 10.1 "bewegingen onderzoeken"
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 10.1 "bewegingen onderzoeken"

Slide 1 - Slide

leerdoelen
  • Je kunt een aantal manieren beschrijven om een beweging vast te leggen.
  • Je kunt de twee grootheden benoemen die nodig om uit een vastgelegde beweging de gegevens voor een (s,t)-diagram af te lezen. 
  • Je kunt de gegevens uit een stroboscopische foto verwerken tot een(s,t)-diagram.
  • Je kunt de gemiddelde snelheid van een bewegend voorwerp berekenen. 

Slide 2 - Slide

vandaag
verschillende filmpjes over beweging vastleggen
quizvragen over bewegingen vastleggen

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Wat heb je nodig om een
plaats-tijddiagram in te vullen?
A
Een ingevulde plaats-tijdtabel
B
Een stroboscopische foto
C
Een video
D
A, B en C

Slide 9 - Quiz

Je ziet een stroboscopische foto van een rollende bal. De stroboscoop gaf om de 0,1 s een flits.
Hoeveel tijdsverschil zit er tussen de eerste en de laatste opname?
Het tijdsverschil tussen de eerste en de laatste opname is
A
0,5 s
B
0,6 s
C
0,7 s
D
0,8 s

Slide 10 - Quiz

Hiernaast staat een stroboscopische foto van een rollende bal. De tijd tussen twee foto's is 1/30 seconden. De afstand tussen de grote cijfers bedraagt 10 cm. Leg uit hoe je kunt zien dat de bal versnelt.

Slide 11 - Open question

Op een stroboscopische foto zie je de afstand tussen de beeldjes steeds minder groot worden. Wat voor soort beweging is dit?
A
Eenparige beweging
B
Versnelde beweging
C
Vertraagde beweging

Slide 12 - Quiz

Vertraagde beweging
Eenparige beweging
Stroboscopische foto
Versnelde beweging

Slide 13 - Drag question

Je ziet hiernaast een stroboscopische foto.
Wat voor soort beweging maakt de bal
op deze foto?
A
Een constante beweging
B
Een eenparige beweging
C
Een versnelde beweging
D
Een vertraagde beweging

Slide 14 - Quiz

Je ziet twee foto's.
Welke van deze twee is (of
zijn) een stroboscopische foto?
A
alleen links
B
alleen rechts
C
zowel links als rechts
D
geen van beide

Slide 15 - Quiz

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 16 - Slide

Hiernaast zie je een stroboscopische
foto. Tussen elke flits zit 0,4 s.
In hoeveel seconden is deze foto
gemaakt?
A
2,0 s
B
1,6 s
C
1,4 s
D
2,4 s

Slide 17 - Quiz

Een afstand-tijdtabel van een stroboscopische foto, wat moet je onthouden?

1. De afstand weet je door de foto langs een meetlat te houden
2. De tijd weet je, omdat je de tijd tussen de lichtflitsen weet. 

Slide 18 - Slide

Hiernaast zie je een stroboscopische foto.
Deze foto is gemaakt in een
totale tijdsduur van 2 sec.
Wat is de tijdsduur tussen twee flitsen?
A
2 sec.
B
0,4 sec.
C
0,5 sec
D
Dat kun je niet zeggen met deze gegevens.

Slide 19 - Quiz

Hiernaast zie je een stroboscopische foto.
Tussen twee flitsen zit een tijdsduur
van 0,5 sec.
Stel dat de tijd tussen de flitsen 0,25 sec was,
hoeveel armen zou je dan zien?
A
18 armen
B
9 armen
C
20 armen
D
10 armen

Slide 20 - Quiz

In 1 seconde zijn er 4 flitsen. Op een stroboscopische foto zie je 8 beelden. Hoeveel seconden heeft de beweging op de foto geduurd?
A
1,5 seconde
B
1,75 seconde
C
1,9 seconde
D
2 seconden

Slide 21 - Quiz

Wat is een stroboscopische foto?
A
Een aantal foto's achter elkaar geplakt
B
Een flitslamp gecombineerd met een fototoestel
C
Een lamp gecombineerd met een fototoestel
D
Een foto genomen in de discotheek

Slide 22 - Quiz

Op een stroboscopische foto staan 7 ballen.
De tijd tussen de lichtflitsen is 0,04 s.
Hoeveel tijd zit er tussen het eerste en het laatste beeldje van de bal ?
A
0,28 s
B
0,24 s
C
0,028 s
D
0,20s

Slide 23 - Quiz

aan de slag
lezen en maken 10.1

Slide 24 - Slide